Ознайомлення з системою опрацювання текстових документів. Загальні прийоми введення редагування текстових документів

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук


ТЕМА: Ознайомлення з системою опрацювання текстових документів. Загальні прийоми введення редагування текстових документів.

МЕТА: ознайомлення з інтерфейсом програмного засобу, формування навичок практичного використання інтерфейсу MS Word, введення, редагування, збереження, та відкриття текстових документів.

ТИП УРОКУ: лабораторна

Опрацювати матеріал

Завантаження текстового процесора MS Word. Інтерфейс програми MS Word. Створення нового документа. Збереження документа. Збереження документа з новою назвою. Відкриття документа. Введення та редагування тексту. Виділення фрагменту тексту. Операції копіювати, вирізати, вставити.

Виконання роботи

 1. Запустити текстовий редактор MS Word.
 2. Знайти знайомі елементи інтерфейсу програми, послуги головного меню. Заповнити таблицю:

Елемент інтерфейсу Функціональне призначення

 1. Записати у звіт чотири команди та їх призначення з меню Файл, Правка і Вид. Використати Допомогу Справка -> Справка по Microsost Word.
 2. Ввімкнути панелі інструментів Стандартна та Форматування, лінійку. Задати вигляд документа Розмітка сторінки.
 • Вид -> Панелі інструментів -> Натисніть кнопку з назвою потрібної панелі .
 • Вид -> Лінійка.
 • Вид -> Розмітка сторінки.
 1. Створити новий документ Файл -> Создать.
 2. Вказати параметри сторінки Файл -> Параметри сторінки:
 • встановити параметри сторінки: А4, ліве поле 3 см., праве поле 1,5 см., зверху і знизу 1,5 см.
 • розгорнути другу вкладку Розміри паперу, клацнувши на назві, і переконатися, що фор¬мат сторінки є A4, а орієнтація Книжкова (вертикальна) при потребі встановити.
 • закрити діалогове вікно Параметри Сторінки, натиснувши на OK.
 1. Встановити для лінійці одиниці вимірювання сантиметри: Сервіс -> Параметри... . На вкладці Загальні задати одиниці вимірювання — сантиметри
 2. Набрати запропонований текст не враховуючи форматування (Додаток Л-1.1).
 3. Зберегти набраний текст у папці Мои Документы, з назвою l_1_Прізвище_ студента.
 • Файл -> Сохранить как... -> У рядку Назва файлу вказати назву:
 • у полі Папка вказати особисту папку. Особисту папку можна же створити за допомогою кнопки панелі інструментів.
 1. Закрити створений документ: Файл -> Закрыть... .
 2. Відкрити документ з назвою l_1_example. Файл -> Открыть -> вибрати шлях та вказати назву файла -> кнопка Открыть
 3. За допомогою команд копіювати, вирізати, вставити та введення відсутніх фрагментів тексту, привести набраний текст у відповідність з зразком (Додаток Л-1.2).
 4. Зберегти відкритий документ з назвою: l_2_Прізвище_ студента.
 5. Закрити документ Файл -> Закрыть.
 6. Відкрити збережений текст у MS Word використовуючи послуги Файл -> Открыть... .
 7. У документі знайти слово „Ірина” і замінити на ваше ім’я
 8. Отримати інформацію про кількість абзаців, слів і символів у відкритому документі. Використати послуги Файл -> Свойства -> Статистика -> ... -> OK. Заповнити таблицю Статистика:

сторінок Абзаців Рядків Знаків Знаків з пробілами

 1. Змінити у властивостях сторінки орієнтацію на Альбомну. Зберегти документ з новою назвою. Закрити документ.

ДОДАТКИ

Додаток Л-1.1 Іванова Іванна Іванівна, доцента кафедри іноземних мов Київського інституту Сухопутних військ,1960 poкy народження, освіта вища Іванова Іванна Іванівна працює викладачем іноземних мов у Київському інституті Сухопутних військ з вересня 1985року. За час роботи в інституті зарекомендувала себе сумлінним, компетентним і досвідченим викладачем, який проводить заняття на високому науково-методичному рівні, застосовує передові методи навчання, постійно підвищує свій професійний рівень.

Іванна Іванівна вміє викликати у курсантів інтерес до свого предмету, залучити їх до активної творчої роботи на заняттях. Впроваджує у викладання дисципліни елементи ефективного оволодіння іноземною мовою, на заняттях застосовує методику співробітництва. Іванна Іванівна постійно займається науковою роботою: бере активну участь у наукових конференціях, друкує статті у науково-методичних збірниках, випустила 4 навчальні посібники з англійської мови. Протягом 5 років Іванова І. І. очолює предметно-методичну комісію, допомагає в роботі молодим викладачам, з увагою ставиться до діяльності колег.

Іванна Іванівна — серйозна, доброзичлива і комунікабельна людина, вимоглива до себе й інших. Вона користується у колективу кафедри та в курсантів заслуженим авторитетом і повагою. Характеристика видана для подання до ...

Завідувач кафедри іноземних мов. підпис B.M. Сокирко 08.01.2004

Додаток Л-1.2

Іванова Іванна Іванівна, доцента кафедри іноземних мов Київського інституту Сухопутних військ, 1960 poкy народження, освіта вища

Іванова Іванна Іванівна працює викладачем іноземних мов у Київському інституті Сухопутних військ з вересня 1985року. За час роботи в інституті зарекомендувала себе сумлінним, компетентним і досвідченим викладачем, який проводить заняття на високому науково-методичному рівні, застосовує передові методи навчання, постійно підвищує свій професійний рівень.

Іванна Іванівна вміє викликати у курсантів інтерес до свого предмету, залучити їх до активної творчої роботи на заняттях. Впроваджує у викладання дисципліни елементи ефективного оволодіння іноземною мовою, на заняттях застосовує методику співробітництва.

Іванна Іванівна постійно займається науковою роботою: бере активну участь у наукових конференціях, друкує статті у науково-методичних збірниках, випустила 4 навчальні посібники з англійської мови. Протягом 5 років Іванова І. І.. очолює предметно-методичну комісію, допомагає в роботі молодим викладачам, з увагою ставиться до діяльності колег. Іванна Іванівна — серйозна, доброзичлива і комунікабельна людина, вимоглива до себе й інших. Вона користується у колективу кафедри та в курсантів заслуженим авторитетом і повагою. Характеристика видана для подання до ...

Завідувач кафедри іноземних мов підпис B.M. Сокирко

--Kolmitos