Об’єми тіл обертання. Практична робота з інформатики «Створення презентації в програмі Power Point

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

ТЕМА:

Об’єми тіл обертання. Практична робота з інформатики «Створення презентації в програмі Power Point» 

МЕТА:

 систематизувати та узагальнити знання з теми «Об’єми тіл обертання», підготовка до контрольної роботи;

 поглибити та розширити вміння та навички роботи з комп’ютерними тестами і презентаціями;

 розвивати логічне мислення, просторове уявлення, кругозір учнів.


ТИП УРОКУ:

урок – узагальнення.


ВИД УРОКУ:

бінарний.

ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ: індивідуальна робота, робота в малих групах, робота в парах.

ОЦІНЮВАННЯ: індивідуальне оцінювання комп’ютером, оцінка лідерами груп і викладачем, загальна оцінка за роботу в групах.

ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: комп’ютерна презентація основних етапів уроку виконана в програмі Power Point, , програма Power Point, індивідуальні картки оцінювання знань учнів, різнокольорові геометричні фігурки, залікові картки для кожної малої групи, завдання для малих груп, план складання презентації.

МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ: тестування, робота в малих групах, робота в парах.


ХІД УРОКУ.

І. Організаційний початок уроку ( 2 хв.).

Учні сідають за комп’ютери. На екрані демонструється слайд: «Предмет математики є на стільки серйозним, що корисно не втрачати випадку зробити його цікавішим»

                 Блез Паскаль

- Під таким девізом пройде наш урок. Я зроблю його для вас цікавим, а ви повинні бути уважними, серйозними і активно демонструвати свої знання. Оберіть собі фігурку, яка вам більш до вподоби:

[1]

ІІ. Постановка цілей та задач уроку ( 2 хв. ).

- Сьогодні на уроці ми узагальнимо і систематизуємо ваші знання з теми «Об’єми тіл обертань». Наш урок пройде за таким планом ( демонстрація слайдів):

1. Комп’ютерне тестування.

2. Робота в малих групах.

3. Робота парами за комп’ютерами.

4. Підведення підсумків роботи.


ІІІ. Тестування ( 4 хв. ).

На робочому столі комп’ютера відкрийте папку «Тест» і виконуйте роботу. Правильно відповівши на 6 запитань, ви отримуєте 4 бали.

ТЕСТ.

1)	Якщо R і H – радіус і висота циліндру, то його об’єм дорівнює:


а) 1/3πR2H       б) 1/3πRH2        в) πR2 H       г) πRH2
   2) Якщо радіус і висота конусу відповідно дорівнюють 2 см і 3/π см, то об’єм конусу дорівнює:
     а) 2 см3          б) 3 см3          в) 4π см3      г) 4 см3
  3) Якщо радіус кулі дорівнює 3 см, то його об’єм дорівнює:
     а) 27π см3        б) 36π см3        в) 9π см3        г) 18π см3
  4) Якщо площа основи конусу дорівнює 9, висота 1/3, то його об’єм дорівнює:
     а) 1              б) π             в) 3             г) 3π
  5) Для того, щоб об’єм циліндру збільшити у 8 разів, не змінюючи його висоти,потрібно радіус збільшити у:
     а) √2 разів         б) 2 рази         в) 2√2 разів       г) 8разів
  6) Для того, щоб об’єм конусу збільшити в 27 разів, не змінюючи його основи, потрібно висоту збільшити у:
     а) 27 разів       б) 9 разів        в) 3√3 разів         г) 3 рази

- Занесіть свої бали в індивідуальні залікові картки. А зараз зробимо вправи для очей: закрийте очі, сильно напружуючи м’язи очей на рахунок 1-4, тепер відкрийте, подивіться вдаль на рахунок 1-6. Повторюємо ще 2 рази.


Індивідуальна залікова картка

[2]


IV. Робота в малих групах ( 15 хв. ).

Зараз пересаджуємось, відповідно обраним фігуркам: трикутники – група «Конус», квадрат – група «Циліндр», коло – група «Куля». Також окремо будуть працювати три лідера, які фіксуватимуть відповіді груп, і будуть допомагати мені оцінювати відповіді кожного з вас окремо. На столах лежать залікові картки з трьома видами завдань: «Метеоритний дощ» (допиши те, що змило дощем); «Вірю – не вірю» (вибрати вірне ствердження); задача. Кожна група виконує своє завдання і віддає їх лідерам, а один учень з групи виступає з доповіддю з теоретичного матеріалу. Після кожного виступу лідери розповідають історичні дані про кожне тіло обертання, підготовлені заздалегідь. Не забувайте про ефективність роботи: спікер керує, секретар веде записи і слідкує за часом. Письмову частину виконуємо 7 хвилин.

Починаємо роботу.

Залікова картка групи «Конус»

[3]

Залікова картка групи «Циліндр»

[4]

Залікова картка групи «Куля»

[5]

Час вийшов, здавайте залікові картки лідерам. А зараз ми послухаємо теоретичні дані про кожне тіло обертання ( поняття про тіло обертання, на геометричних моделях показати складові тіла обертання, основні формули, які використовуються при рішенні задач). Лідери доповнюють відповіді історичними фактами…

Поки лідери підбивають підсумки вашої роботи в групах, я проведу з вами «Рекламну паузу», де ви зможете заробити для групи додатковий бал:

1) Чому дорівнює відношення об’ємів циліндру та кулі, вписаного в циліндр?

2) Визначте розміри відкритого басейну з квадратним дном і об’ємом 32 м3, щоб на обкладення стін і дна якого було витрачено найменше матеріалу.

3) В скільки разів потрібно збільшити радіус конусу, не змінюючи його висоти, щоб об’єм конусу збільшився у 27 разів?

Лідери підводять підсумки роботи в групах…


V. Створення презентації в програмі POWER POINT (20 хв.).

- на уроках інформатики ми з вами вивчали тему «Створення комп’ютерних презентацій». Згадайте теоретичний матеріал, закінчуючи почату мною фразу:

1. Комп’ютерна презентація використовується для…

2. Презентація – це…

3. Комп’ютерні презентації створюють в програмі …

4. Програма POWER POINT знаходиться в …

5. В слайд можна додавати …

6. Щоб зацікавити слухачів, використовують …


Вашим домашнім завданням було створити в конспектах презентацію з геометрії «Об’єми тіл обертання», працюючи при цьому в парах з одногрупниками. Зараз сідайте до комп’ютерів парами і згідно наступного плану виконуйте роботу ( демонстрація слайду, також роздрукований варіант у кожного на столі):

1) Створити презентацію з 3 – 4 слайдів в програмі POWER POINT ( тема презентація, кратка характеристика тіла обертання, формули).

2) Внести в слайд графічний об’єкт, додати анімацію, звукові ефекти.

3) Демонстрація презентації.


Час на роботу 10 – 12 хвилин ( лідери допомагають в процесі роботи).

Демонстрація презентацій…

А зараз зробимо вправи для очей: закрийте очі, сильно напружуючи м’язи очей на рахунок 1-4, тепер відкрийте, подивіться вдаль на рахунок 1-6. Повторюємо ще 2 рази.

За підготовку теоретичної частини презентації кожний з вас отримує додатковий бал з геометрії, а також оцінку за практичну роботу з інформатики.

Внесіть результати в індивідуальні залікові картки.


VI. Підведення підсумків уроку ( 2 хв.).

Кожний з вас отримав оцінки з геометрії і інформатики, здайте мені залікові картки. Лідери за роботу також отримали такі оцінки…

Актуальним був девіз нашого уроку? Цікаво було на уроці?

Наступний урок у вас контрольний і з геометрії і з інформатики. Я впевнена ви всі гарно підготуєтесь і отримаєте найкращі результати.

Дякую за урок. До побачення!