Області PowerPoint. Використання PowerPoint (3.6)

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

План-конспект уроку

Тема : Області PowerPoint. Використання PowerPoint (3.6)

Мета заняття: сформувати знання про презентації, інструменти для роботи в середовищі Power Point, ознайомити з режимами роботи із слайдами; виховувати культуру праці, працелюбність; розвивати технічне мислення, сприяти розвитку координації рухів, розвивати пам`ять, мислення.

Методичне забезпечення: персональний комп`ютер, приклади презентацій.

ТИП УРОКУ: урок вивчення нового матеріалу.

ХІД І ЗМІСТ УРОКУ Курсив

Організаційний момент

Привітання з класом. Концентрація уваги учнів та перевірка їх наявності. Організація і перевірка готовності учнів до роботи, створення позитивної емоційної атмосфери.

Повторення раніше вивченого матеріалу

Провожу фронтальне опитування.

Запитання для актуалізації знань по темі:

-Хто користувався раніше програмою Power Point?

-Як Ви розумієте поняття презентації?

-Де може застосовуватися презентація?

Аналізую відповіді учнів, коригую, узагальнюю знань учнів.

Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація навчальної діяльності

Тема уроку (записується на дошці) Можливості і область використання Power Point.

Мета уроку: ознайомитись з основними прийомами роботи в середовищі Power Point, інструментами, що застосовуються в програмі.

Роль презентацій у сучасних умовах ведення бізнесу постійно зростає: навіть декілька років тому на великих виставках лише одиниці експонатів супроводжувались демонстраційним матеріалом, тепер без нього неможливо уявити жоден поважний стенд.

Викладення нового матеріалу.

Методи: бесіда з елементами пояснення, спостереження, демонстрація.

Зараз я продемонструю деякі приклади презентацій, Ви побачите, де їх можна застосовувати.Застосовують презентації не лише у торгово-економічній діяльності, а й із навчальною метою, без них не обходиться захист курсових, дипломних, наукових робіт. Крім того, бурхливо розвивається ще одна галузь застосування - презентації у всесвітній інформаційній мережіІnternet. Безперечним лідером серед програм створення презентацій є Microsoft PowerPoint із пакету Microsoft Office.

PowerPoint є складовою частиною Microsoft Office, тому він має риси, спільні з іншими додатками Office.

Наприклад, запустити PowerPoint можна так само, як і будь-який інший додаток — або через меню Пуск, або за допомогою панелі Office, або подвійним клацанням на його ярлику чи підготовленій раніше презентації.

PowerPoint використовується для створення презентації та її показу. В режимах підготовки презентації (звичайному, структури, слайдів і сортувальника) вікно PowerPoint за структурою нагадує вікна інших додатків, тобто має смугу заголовка, рядок меню, панелі інструментів, робочу ділянку і рядок стану. Особливістю вікнаPowerPoint у цих режимах є те, що зліва від горизонтальної смуги прокручування є кнопки режимів перегляду слайдів.

Ці кнопки дублюють відповідні команди меню Вид і схожі на аналогічні кнопки Word. У режимі показу слайдів вікно займає весь екран, і в ньому можна переглянути тільки один слайд.

PowerPoint має кілька режимів роботи.

Звичайний режим.

У цьому режимі робоча ділянка вікна PowerPoint складається з ділянок слайда, структури і нотаток . Розміри кожної з них можна змінювати. На ділянці структури відображаються номер, назва слайда і текст, що міститься в ньому. Натиснувши на кнопку зліва від номера, можна зразу ж перейти до роботи з відповідним слайдом, який з'являється на ділянці слайда. Сюди можна вставляти також рисунки, фільми, звуки, ефекти анімації й гіперпосилання. Текст вводиться і до ділянки структури, і до ділянки слайда.

Режим структури.

У цьому режимі перевага надається ділянці структури. Інші ділянки подаються у зменшеному вигляді. Тому його використовують, щоб ознайомитися зі структурою всієї презентації і, при потребі, змінити її (шляхом переміщення розділів, їх вилучення, редагування тексту тощо).

Режим слайдів займає всю робочу ділянку.

Використовується для створення і зміни поточного слайда

Режим сортувальника.

Тут на робочій ділянці PowerPoint відображається вся презентація . Причому кожний слайд виводиться в зменшеному вигляді. Ось чому його використовують для перегляду послідовності, у якій розташовано слайди в презентації, а також щоб перейти до роботи з певним слайдом. Для цього досить двічі клацнути на ньому. У режимі сортувальника зручно переміщати окремий слайд на інше місце презентації, перетягуючи його мишею. Тут також є змога додавати нові слайди перед виділеним або видаляти виділений слайд, натиснувши клавішу. На етапі підготовки демонстрації цей режим використовується, щоб задати інтервали часу для показу кожного слайда й встановити анімаційні ефекти при переході від одного слайда до іншого.

Режим показу слайдів

Цей режим призначений для демонстрації презентації. У ньому кожний слайд виводиться на весь екран. Використовуючи кнопки , можна переключатися з одного режиму в інший під час підготовки і демонстрації слайдів, а також при внесенні і зміні нотаток. Оскільки в режимі показу слайдів поточним слайдом зайнято весь екран, то вийти з нього можна, натиснувши клавішу <Еsс> або обравши відповідну команду з контекстного меню, що викликається клацанням правою клавішею миші на будь-якому місці слайда.

Завершують роботу в PowerPoint, закриваючи його вікно.

Створення презентації

Основні способи створення презентації.Після того як визначено тему презентації, намічено її основні питання, а також підібрано матеріал для їх розкриття (текст, рисунки, діаграми тощо), можна переходили до етапу створення презентації. Після запуску РоwегРоіnt з'являється діалогове вікно, у якому для цього пропонується вибрати один із таких способів:

• використовуючи Майстер автозмісту;

• на основі шаблону презентації;

• на основі порожньої презентації.

Майстер автозмісту автоматизує перехід від одного етапу створення презентації до наступного з такого списку:

1) вид презентації;

2) спосіб подання;

3) формат видавання;

4) доповнення.

При його запуску спочатку потрібно вибрати вид презентації з наявного списку («Службові», «Проекти», «Ділові», «Особисті» тощо), а також підвид (шаблон) усередині обраного виду (наприклад, у виді «Службові» є шаблони «Загальні збори», «Основна сторінка компанії», «Фінан¬совий звіт»).

Після вибору виду презентації на другому кроці вказують спосіб її подання (демонстрації):

• доповідь, нарада, видавання;

• Інтернет, кіоск.

На третьому етапі визначають формат видавання. Перший спосіб подання може мати 4 варіанти вигляду:

• презентація на екрані;

• чорно-білі прозорі плівки;

• кольорові прозорі плівки;

• слайди 35-міліметрові.

Вирішують також, чи буде використовуватися друкування для цього формату. На четвертому етапі вводять додаткові дані для титульного слайда:

• заголовок презентації; • ім'я автора; • інші дані (наприклад, назву підрозділу).

Якщо на другому етапі обрали другий спосіб подання презентації (Інтернет, кіоск), то третій етап пропускають, а на четвертому вказують:

• на кожній сторінці текст авторських прав; • дату останньої зміни; • адресу Е-mail.

Далі стандартний шаблон корегують, замінюючи подані там дані.

Якщо презентацію створюють на основі певного шаблону, то у вкладці «Презентации» вибирають потрібний його вид, наприклад «Фінансовий звіт», який потім заповнюють необхідними даними. При виборі слід звернути увагу на те, що багато шаблонів мають дві версії — стандартну та інтерактивну. Перша прийнятна для доповіді, наради або видавання; друга — для "УУеЬ-сторінки в Інтернеті або кіоску.

Отже, під час створення презентації на основі шаблону автоматизованими є тільки перший і другий кроки Май¬стра. Всі інші виконуються у вільному режимі.Ще більшу свободу користувач має при виборі шаблону презентації з вкладки «Дизайн презентації», у якій є тільки шаблони зовнішнього вигляду презентації, створені професійними дизайнерами. Зміст, послідовність показу слайдів і т. ін. автор визначає самостійно.

Найбільший творчий розмах користувач може проя¬вити, віддавши перевагу третьому способу — на основі порожньої презентації. Для кожного слайда тут потрібно спочатку вибрати авторозмітку слайда (тобто вирішити, з яких місцезаповнювачів він складатиметься), потім наповнити його демонстраційним матеріалом і, нарешті, підібрати потрібне оформлення (фоновий малюнок, колірну гаму, вид шрифту тощо). Як правило, спочатку створюють декілька слайдів, заповнюють їх даними, підбирають відповідне оформлення, а потім на його тлі продовжують ство-рення презентації. Такий підхід вимагає найбільшого професіоналізму в роботі.

Закріплення вивченого матеріалу.

Проводжу бесіду за таким запитаннями:

1. Дайте визначення презентації. 2. Для чого застосовуються презентації? 3. Які режими роботи із слайдами Ви знаєте? 4. Яким чином можна створити презентацію?

3акінчення уроку.

Підведення підсумків уроку, аналізую позитивні і негативні моменти у роботі учнів, пояснюю шляхи усунення недоліків. Приведення в порядок робочих місць.