Обговорення користувача:Fedevych ni

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Автор проекту

Федевич Наталя Іванівна

Назва проекту

Що в Україні най-най?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: природознавство

Другорядні: інформатика, українська мова.

Вік учнів, клас

4 клас, 9-10 років

Стислий опис проекту

Проект проводиться у 4 класі під час вивчення розділу «Наша Батьківщина — Україна». Учні досліджують сім чудес України, сім чудес свого краю а також потрібно знайти те що в Україні є най-най (найбільше, найменше, найдовше…). В кінці проекту учні повинні представити результат своєї праці у формі презентації назвати з якими проблемами стикаються ці об’єкти та як їх вирішити. Учні виступають перед шкільною аудиторією, батьками.

Питання проекту

Ключове питання

Що на світі наймиліше , найгарніше?

Тематичні питання

1. Які ви знаєте скарби України?

Змістові питання

1. Що таке чудо?

2. Які сім чудес світу ви знаєте? А України?

3. Які ви знаєте об’єкти в Україні що є Найбільшими Найменшими Найгарнішими Найцікавішими Найдовшими Найстародавнішими Найунікальнішими 4. Що у вашій місцевості є най-най?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення проекту

План реалізації проекту

Навчальні цілі

Навчаюча: удосконалити та поглибити знання з даної теми. Познайомити учнів з різними доведеннями теореми Піфагора.

Розвиваюча: формувати в учнів вміння та навички збирання даних кількома способами, аналізу, впорядкування, осмислення та опрацювання відомостей про скарби України, вміння осмислювати й використовувати інформацію з різних джерел; вміння співпрацювати в групах, проявляти ініціативу; робити висновки; розвиватиметься образне сприймання, творче мислення, креативність,організаторські вміння; розвивати навички виступати перед аудиторією, коротко формулювати свою думку, структурувати свою доповідь, використовувати різні мультимедійні засоби і можливості, стисло, чітко, зручно представляти результати досліджень


Виховна: формування в учнів наполегливості, старанності, виховувати взаємоповагу,мотиваційно-оцінне ставлення до свого навчання, любов до природи, до свого краю.

Очікувані результати: - виховати в учнів інтерес до природознавства;

- ознайомити із природою, скарбами України

- сформувати у дітей уміння працювати з додатковою літературою;

- здійснювати планування роботи, робити обґрунтований вибір для вирішення проблеми;

- ефективно формулювати думки та ідеї шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання;

- демонструвати можливості ефективно співпрацювати з різноманітними групами;

- набути вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміти вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем;

- використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, дослідження, організації, оцінювання інформації;

- вміти створювати публікації, презентації, вікі-статті;


Діяльність вчителя

План вивчення проекту

Презентація вчителя

Брошура вчителя

Блог вчителя

Фасилітація

Діаграми


Діяльність учнів

План вивчення проекту

Презентація групи "Географи"

Публікація учнів


Оцінювання

Оцінювання здійснюється упродовж всієї роботи над проектом згідно критеріїв оцінювання знань,умінь та навичок учнів школи І ступеня. На підготовчому етапі учитель демонструє дітям вступну презентацію, публікації, проводить вправу «Думаємо-Об’єднюємось-Ділимося» де обговорюють основні запитання щодо проекту, учні заповнюють опитувальник. На основі цього визначається рівень знань,умінь та навичок учнів,а також визначаються навчальні потреби учнів. Впродовж роботи над проектом вчитель перевіряє результати досліджень учнів,наявний додатковий матеріал,літературу,письмові звіти та нотатки. Учні працюють з формою оцінювання роботи в групах та формою оцінювання навчальних презентацій. Для поточного оцінювання проводиться вправа «Дошка запитань» де учні висловлюють основні питання які виникли та обговорюють шляхи їх вирішення. На завершальному етапі учитель оцінює результати роботи учнів за допомогою форм оцінювання презентації, вміння аналізувати. А також вчитель проводить підсумкове тематичне оцінювання та обговорення-рефлексію.

Форма оцінки учнівської презентації

документ оцінювання навчальних потреб учнів

Документ для поточного оцінювання учнів

Корисні ресурси

[1]

Інші документи

Дозволи батьків на використання ресурсів Інтернету

Посилання на використані ресурси Інтернету

Форма для опитування

шаблон документа та форма
Категория:Интел Intel. Навчання для майбутнього. Версія 10.1