Об'єкти в середовищі текстового редактора1

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук


Тема:Об’єкти в середовищі текстового редактора (символ, абзац, документ) і правила роботи з ними.

Мета:Навчити учнів правилам роботи з об’єктами в середовищі текстового редактора; розвивати інформаційно-комунікативні навички; Виховувати комп’ютерну грамотність, самостійність

Хід уроку

Організаційний момент

•Привітання учнів.

•Фіксація відсутніх.

•Інструктаж з БЖ.

Актуалізація опорних знань

Бесіда:

1. Однією з найбільш розповсюджених функцій сучасного персонального комп'ютера є підготовка різноманітних текстових документів. Які файли називаються текстовими? (Ті, в яких зберігаються текстові документи)

2. Текстові файли – найбільш наочна форма представлення алфавітно-цифрової, інформації, що дозволяє зберігати, редагувати, читати на екрані й друкувати будь-які текстові документи.

3. Наведіть приклади текстових документів. (Листи, записи, довідки, об'яви, звіти, статті, вихідні тексти програм і багато іншого.)

4. Розрізняють дві основні групи програм підготовки текстових документів. Назвіть їх. (Текстові редактори, текстові процесори.)

5. Чим вони відрізняються (Текстовими редакторами, в основному, називають програми, що створюють текстові файли без елементів форматування (тобто не дозволяють виділяти частини тексту різними шрифтами і гарнітурами. Текстові процесори вміють форматувати текст, вставляти в документ графіку та інші об'єкти, що не відносяться до класичного поняття текст.)

6. На що вказує курсор в тестовому процесорі? (Курсор – коротка, як правило, миготлива лінія, показує позицію робочого поля, у яку буде розміщено видимий символ або елемент тексту.)

7. Для чого потрібна лінійка прокрутки? (Лінійка прокрутки служить для переміщення тексту документу у робочому полі вікна. Буває вертикальна і горизонтальна).

8. Лінійка прокрутки і координатна лінійка тотожні? (Координатна лінійка визначає межі документу і позиції табуляції.)

Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Слово вчителя.

Основний стандарт редагування передбачає такі операції:

• введення алфавітно-цифрової інформації;

• переміщення по набраному тексту;

• видалення і вставка символів;

• видалення і вставка рядків.

Питання: Як ви вважаєте цього достатньо для сучасних документів?

Відповіді дітей: ні, коли ми створювали реферати, листи, ми міняли розмір шрифту, колір, вставляли картинки та інше.

Вчитель. Так, цього недостатньо для створення сучасних текстових документів. Більшість текстових редакторів дозволяє працювати з блоками (фрагментами) тексту, вести пошук та заміну фрагментів тексту, друкувати весь файл чи його фрагменти.

Вчитель оголошує тему та мету уроку

Вивчення нового матеріалу

В середовищі текстового редактора є багато різних об’єктів, але до основних можна віднести такі як символ (з якого формуються всі документи), абзац та документ. Розглянемо основні правила роботи з ними.

Символ (друкуючий, не друкуючий) – це мінімальна одиниця текстової інформації. Символ можна вводити з клавіатури, можна скопіювати і вставити в потрібне місце за допомогою контекстного меню і команди Копировать і Вставить, або натиснувши на відповідну кнопку на панелі інструментів. Також символ можна стерти, якщо він знаходиться зліва від курсору то за допомогою клавіші Backspace, а якщо справа від курсору то клавішею Delete.

Для форматування символів використовується панель інструментів форматування. На цій панелі можна змінити шрифт виділеного фрагменту тексту, вибираючи зі списку Clip image002.jpg — Шрифт ім’я потрібного шрифту. Для зміни розміру шрифту виділеного фрагменту тексту вибираємо зі списку — Размер шрифта величину потрібного розміру. Можна також змінити зображення шрифту виділеного фрагменту тексту, натискаючи кнопки Полужирный,Курсив, Подчеркнутый.

Документ – це файл який містить дані створені користувачем. З документом можна виконувати три основні операції: створювати, відкривати, видаляти. Можна також копіювати, встановлювати захист.

Створити новий документ можна:

— запустивши MS Word і просто почати вводити потрібну інформацію;

— натиснувши комбінацію клавіш Ctrl+N;

— натиснувши на кнопку на панелі інструментів Создать;

— зайшовши в меню Файл і вибрати команду Создать.

Відкрити документ можна:

— двічі клікнути на ярлику документа який хочемо відкрити;

— натиснувши на кнопку на панелі інструментів Открыть;

— натиснувши комбінацію клавіш Ctrl+O.

Видалення документа можна здійснити так:

— виділити документ і натиснути клавішу Delete, після чого підтвердити або відмінити свій вибір;

— виділивши ярлик викликати контекстне меню і вибрати команду Удалить.

(Вчитель показує презентацію про форматування абзацу).

Практична робота.

Вправа 6-8."Написання заяви"

1. Підготувати комп'ютер до роботи.Завантажити Word. Встановити розмір паперу А5, поля по 2 см.

2. Набрати текст заяви від власного імені за наведеним взірцем шрифтом 10, звичайним, вирівнювання по лівому краю.

Текст документа потрібно спочатку набрати і лише потім форматувати.

3. Для перших 4 рядків встановити шрифт 12, курсив, відступ злів 5.5 см.

4. Для заголовку встановити шрифт 14, жирний, по центру, інтервал перед 24 пт, після 6 пт, розріджений 5 пт.

5. Для змістовної частини заяви встановити шрифт 12, по ширині, відступ 1-го рядка 1 см.

6. Для прізвища заявника встановити шрифт 12, по правому краю, інтервал перед 18 пт. Для дати встановити шрифт 12, відступ зліва 4 см, інтервал перед 6 пт.

7. Зберегти документ з ім'ям файла Вправа 6-8 у власній папці. Закрити програму Word. Завершити роботу на комп'ютері.

Підсумки уроку

Запитання

1. Назвіть кілька властивостей абзацу? Як можна встановити їх значення?

2. Назвіть властивості абзацу, значення яких можна встановити на вкладці Відступи та інтервали вікна Абзац.

3. Що визначає властивість вирівнювання? Які значення вона може набувати? Як можна встановити ці значення?

4. Що визначають властивості відступ зліва і відступ справа? Як можна встановити значення цих властивостей?

5. Що визначає властивість відступ першого рядка? Які значення вона може набувати? Як можна встановити ці значення?

6. Що визначають властивості інтервал перед і інтервал після? Як можна встановити значення цих властивостей?

7. Що визначає властивість міжрядковий інтервал? Які значення вона може набувати? Як можна встановити ці значення?

8. Відкрийте будь-який текстовий документ. Виділіть перший абзац. Виберіть команду Буквиця меню Формат. Встановіть: положення — в тексті, висота в рядках — 2, відстань від тексту — 0,5 см. Виберіть кнопку ОК. Виділіть по черзі інші абзаци і виберіть цю ж команду. Встановіть інші значення властивостей, змініть шрифт. Змініть колір буквиць.

Повідомлення д/з

Користувач:Ira 13:30, 8 квітня