Наша Батьківщина -Україна

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Автор проекту

Машталір Наталія Вікторівна

Назва проекту

«Наша Батьківщина -Україна»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: природознавство

Другорядні: читання, українська мова

Вік учнів, клас

10 років, 4 клас

Стислий опис проекту

Учні узагалюнюють знання про Україну. Виконуючи цей проект, учні навчаться шукати потрібну їм інформації в підручниках та додаткових книжках, дізнаються багато нового про нашу країну. Проект реалізовується в 4 класі на уроці природознавство. Школярі працюють у групах.

Питання проекту

Ключове питання

Чому все на світі можна вибирати, а Батьківщину -ні?

Тематичні питання

1.А що було б, якби наша Батьківщина зникла? 2.Чи можемо ми зберегти природу України? 3. Як ми можемо зберегти природний світ нашої країни?

Змістові питання

1.Де розташована Україна?

2.Яку цінність мають для нас гори України?План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План реалізації проекту

Навчальні цілі

1.вчити школярів самостійно шукати літературу, використовувати Інтернет ресурси; 2.створювати продукти проекту згідно критеріїв; 3.навчити планувати свій час; 4.розвивати пізнавальні здібності, критичне мислення, зв’язне мовлення. 5. формувати навички роботи в групі; 6.навчати правилам публічного виступу під час захисту проекту; 7.вчити набувати навички давати творчу оцінку результатам проектної діяльності та власним навчальним досягненням.

Діяльність вчителя

Вчитель формулює тему проекту, навчальні та змістові питання. Представляє презентацію та відео ідеї проекту чи публікацію, яка покаже переваги методу проектів. Розробляє критерії оцінювання діяльності учнів. Робить підбір необхідних матеріалів з підручників,додаткової літератури та Інтернет ресурсів. Перевіряє наявність необхідного апаратного забезпечення для реалізації проекту. Передбачає виділення додаткового часу на вивчення питання проекту учнями в мережі Інтернет, книгах (підручниках, посібниках). Також вчитель контролює роботи учнів, коригує їх презентації, публікації протягом проекту при необхідності. Вчитель розподіляє учнів на групи. Планування проекту: 1.Вчитель ознайомлює учнів із темою та питаннями проекту. 2.Формує чотири чи більше груп за допомогою "чарівного мішечка". 3.Допомагає учням вибрати теми групових проектів. 4.Слідкує за ходом виконання роботи, допомагає учням при потребі, здійснює контроль та оцінювання учнівської діяльності.

Презентація вчителя

Блог вчителя

Фасилітація

Діяльність учнів

Учні знайомляться з темою проекту , обговорюють з учителем ключове, тематичні та змістові питання. Об’єднуються в групи та виконують спільно завдання. Для цього вони вивчають необхідний теоретичний матеріал, читають цікаві статті. Реалізація проекту: 1. Складання учнями плану роботи над проектом: 1) робота над поняттям “Батьківщина”; 2) збір та опрацювання інформації відповідно до теми; 2. Джерела інформації: - ендиклопедії, довідники; - художня література; - розповіді рідних (дідусів, бабусь); - Інтернет ресурси. 3. Розподіл обов’язків. 4. Самостійна пошукова робота. 5. Аналіз і обробка інформації. 6. Робота з картками, схемами. 7. Виготовлення презентації.

Презентація учнів

Оцінювання

Учні у групах виконують поставленні завдання: - знаходять необхідну літератури; - опрацьовують матеріали; - виділяють основне та оформлюють результати. Критерії оцінювання: - активність кожного учасника; - колективний характер прийняття рішень; - глибина розкриття проблеми; - естетичне оформлення результату; - вміння презентувати проект. Крім цього учні дають відповіді на запитання вчителя, заповнюють схему, дидактичну картку; обмінюються думками та ідеями впродовж виконання проекту. Оцінювання проекту: - взаємооцінка (групи оцінюють одні одних); - оцінювання вчителем.

Форма оцінки учнівської презентації

Форма оцінки учнівського web-сайту

форма для оцінювання

Таблиця Знаємо Схема Документ для оцінювання навчальних потреб учнів Метод оцінювання

Корисні ресурси

Доступ

Інші документи

Дозволи батьків на використання ресурсів Інтернету

Посилання на використані ресурси Інтернету

Форма для опитування

Категория:Интел Intel. Навчання для майбутнього. Версія 10.1