Науково-технічний прогрес - ліфт до розвитку чи занепаду?

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Автор проекту

Янік Дарія Іванівна

Назва проекту

«Науково-технічний прогрес - ліфт до розвитку чи занепаду?»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: фізика

Другорядні: хімія, екологія, етика, фізика

Вік учнів, клас

11 клас, 17-18 років

Стислий опис проекту

Проект призначений для учнів 11 класу. Наприкінці навчання в школі, учні, маючи значний багаж знань, готові до розмірковувань на філософські теми, про життя, про те, що нас рятує і те, що вбиває. Це міжпредметний проект, який об’єднує такі області знань: фізика, хімія, етика, основи екології. Даний проект допоможе учням краще зрозуміти сучасний світ, стан науки, а також поглибити свої знання в різних областях людської діяльності. В ході проекту учні дізнаються про позитивні сторони науково-технічного потенціалу і всі регіональні та глобальні кризи спричинені діяльністю науковців. В ході проекту учні встановлюють досягнення та занепад людства в області:

1. фізики (керований термоядерний синтез, альтернативні джерела енергії);

2. досліджують сучасний екологічний стан навколишнього середовища (глобальні проблеми сьогодення);

3. хімії (хімічні домішки та їх вплив на організм людини, генетично модифіковані організми, шкідливі продукти)

В даному проекті учнів буде поділено на групи. Кожна група досліджуватиме свою тему в області фізики, хімії та екології. По закінченні проекту учні матимуть знання про те який вплив на нас має сучасний науково-технічнічний потенціал. Відповідно до цих знань, у них формуватиметься певний світогляд, ставлення до навколишнього середовища, до оточуючих людей, до самого себе. Кожна людина повинна усвідомити, що наука це той рушій, який змушує нас жити завтрашнім днем, усвідомлювати те, що є, і те що може бути. Наука і полегшує і ускладнює наше існування. Для досягнення успіхів необхідно «йти в ногу з часом», тобто потрібно слідкувати за новинками технологій, за сучасним станом науки. Очікуваними результатами буде досягнення мети проекту. А саме учні в процесі обговорення досягнень і небезпек науки, виявлять свою точку зору про необхідність дбайливого ставлення до природи, усвідомлять небезпеки сучасного науково-технічного потенціалу, зрозуміють «позитивне майбутнє» сучасної науки. Результати роботи учні представляють у вигляді публікації, презентації та учнівського web-сайту.

Питання проекту

Ключове питання

Чи варто творити «ТЕ», що може НАС вбити?

Тематичні питання

1. Як впливають на світ досягнення сучасної науки?

2. Чи варто розвивати наукові дослідження в різних областях науки?

Змістові питання

1. Що таке керований термоядерний синтез?

2. Чим небезпечна «нова технологія харчування»?

3. У чому полягає екологічна культура сучасної людини?


План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення проекту

План реалізації проекту

Навчальні цілі

1. Забезпечити усвідомлення поняття науки в широкому і вузькому розумінні.

2. Сформувати в учнів уявлення про стан сучасної науки.

3. Сприяти усвідомленню перспектив, які несе розвиток науки.

4. формувати уявлення про небезпеки, які несе розвиток науки.

5. Формувати позитивне відношення до знань, необхідності розвивати наукові дослідження.

6. Виховувати дбайливе ставлення до природи.

7. Підвести до розуміння необхідності розвитку досліджень науки в різних областях діяльності людини.

Діяльність вчителя

Вчитель формулює тему проекту, навчальні та змістові питання. Представляє презентацію та відео ідеї проекту чи публікацію, яка покаже переваги методу проектів. Розробляє критерії оцінювання діяльності учнів. Робить підбір необхідних матеріалів з підручників та Інтернет ресурсів. Перевіряє наявність необхідного апаратного забезпечення для реалізації проекту. Передбачає виділення додаткового часу на вивчення питання проекту учнями в мережі Інтернет, книгах (підручниках, посібниках). Також вчитель контролює роботи учнів, коригує їх презентації, публікації протягом проекту при необхідності. Вчитель розподіляє учнів на групи, за інтересами до пропонованої тематики дослідження. Вчитель ставить перед кожною групою завдання, вимоги до оформлення своїх досліджень, вимоги до виступів. У разі необхідності вчитель протягом проекту консультує учнів і спрямовує їх діяльність в потрібне русло. Вчитель збирає роботи учнів, проводить захист проекту, вказує шляхи подальшого поглиблення знань з даної теми, оцінює роботи і повідомляє результати оцінювання.

Презентація вчителя

Брошура вчителя

Блог вчителя

Відео-презентація вчителя

Ментальна карта

Фасилітація

Діаграми


Діяльність учнів

Учні знайомляться з темою проекту , обговорюють з учителем ключове, тематичні та змістові питання. Об’єднуються в групи та виконують спільно завдання. Для цього вони вивчають необхідний теоретичний матеріал, читають цікаві статті, проводять дослідницьку роботу. Заповнюють таблицю ЗХМД на початковому та заключному етапах проекту. Отримують критерії оцінювання від вчителя їхньої кінцевої роботи. На підставі отриманих результатів роблять відповідні висновки і оформляють роботу у вигляді презентації, публікації та спільного для всіх груп web-сайту. На захисті проекту представляють результати роботи всіх груп.

Презентація групи "Фізики"

Презентація групи "Хіміки"

Презентація групи "Експерти"

Публікація учнів

Web-сайт учнів

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні знайомляться із стартовою презентацією та відео презентацією вчителя, обговорюють ключове, тематичні та змістові питання. На початку роботи над проектом, вчитель визначає початкові знання учнів щодо теми: «Керований термоядерний синтез», «Раціональне використання добрив та проблеми охорони природи від забруднення продуктами та відходами хімічних виробництва», «Глобальні проблеми людства». Під час роботи над проектом учитель контролює виконання учнями їх домашніх робіт, консультує та коригує зроблену роботу. Учні досліджують вплив науки в різних областях дослідження науки. Протягом етапу дослідження учні заповнюють таблицю ЗХМД. Також на початку проекту учні одержують форми оформлення та оцінки презентації, публікації, стін-газет, а також критерії виступу (представлення, захисту) досліджень своєї групи Ці критерії допоможуть учням досягнути хороших результатів роботи. В кінці проекту учитель за даними формами виставить учням оцінки за їхню участь у проекті. Учні здійснюють рефлексію, заповнюють форму самооцінки проекту. Вчитель враховуватиме креативність, цікавість дослідженої інформації учнями, активність на всіх етапах роботи над проектом.

Форма оцінки учнівської презентації

Форма оцінки учнівської публікації

Форма оцінки учнівського web-сайту

Форма самооцінки проекту

Опис методів оцінювання

Таблиця ЗХМД

Рефлексія проекту

Корисні ресурси

Генетично модифіковані організми

ГМО та його вплив на організм людини

Керований термоядерний синтез

ТОКАМАК

ITER

Глобальні проблеми людства

Інші документи

Дозволи батьків на використання ресурсів Інтернету

Посилання на використані ресурси Інтернету

Плакат рефлексії проекту

Форма для опитування

Результати опитування
Категория:Интел Intel. Навчання для майбутнього. Версія 10.1