Нагодуй пташку взимку.

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
(Перенаправлено з Нагодуй пташку взимку)
Перейти до: навігація, пошук

Автор проекту

Воробій Наталія Ігорівна

Назва проекту

Нагодуйпташку взимку

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Природознавство

Історія та інформатика - другорядні предмети

Вік учнів, клас

Клас: 4

Вік: 9-10 років

Стислий опис проекту

Проект пропонується учням 4 класу під час вивченнятеми "Природа взимку"

Питання проекту

Ключове питання

Чи справдіпотребуютьптахи людськоїдопомоги?

Тематичні питання

Що вам відомо про зимуючих птахів?

Що потрібно птахам взимку?

Що люди можуть корисного зробити для птахів?


Змістові питання

Яких птахів ми відносимо до зимуючих?

Чим харчуються ці птахи?

Які літературні твори про птахів вам відомі?

План вивчення теми

План вивчення теми

План реалізації проекту

Навчальні цілі

Навчаюча: удосконалити та поглибити знання з даної теми. Познайомити учнів з різними доведеннями теореми Піфагора.

Розвиваюча: формувати в учнів вміння здійснювати вибір навчально–пізнавального завдання; вміння осмислювати й використовувати інформацію з різних джерел; вміння співпрацювати в групах, проявляти ініціативу; робити висновки.

Виховна: формування в учнів наполегливості, старанності, інтересу до різних предметів.


Очікувані результати: - Формування екологічної культури підростаючого покоління та гуманного ставлення до живої природи. - Формування екологічного мислення,пробудження зацікавленістю наукою орнітологією. - Формування здорового способу життя під час екскурсій у природу. - Розвиток вміння спостерігати за поведінкою птахів. - Розвиток практичних навичок підгодівлі, проведення спостережень, досліджень за птахами. - Ознайомлення дітей з різноманітністю видового складу зимуючих птахів України. - Активізація практичної діяльності учнівської молоді по охороні природи Розвиток інформаційної,дослідницької, життєвої компетентності учнівської молоді. - сформувати у дітей уміння працювати з додатковою літературою;

- знати історію походження основних понять теми та їх використання в інших галузях;

- здійснювати планування роботи, робити обґрунтований вибір для вирішення проблеми;

- ефективно формулювати думки та ідеї шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання;

- демонструвати можливості ефективно співпрацювати з різноманітними групами;

- набути вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміти вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем;

- використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, дослідження, організації, оцінювання інформації;

- вміти створювати публікації, презентації, вікі-статті;

- працювати в блозі та з google- документами.

Діяльність вчителя

Вчитель формулює тему навчального проекту, мету проекту, формулює ключове питання, а також змістові і тематичні питання. Мотивує діяльність учнів.Обговорює цілі проекту. Ознайомлює учнів з презентацією проекту, в якій чітко поставлені вимоги до роботи з проектом і взагалі як його робити. Проводить розподіл учнів на групи за допомогою фасилітації. Далі вчитель розподіляє обов'язки учнів і встановлює час роботи над проектом. В процесі підготовки проекту вчитель по можливості складності питання надає учням консультації щодо роботи, а також допомагає із пошуком інформації. По закінченню проекту відбувається оцінювання результатів за встановленими критеріями.

Презентація вчителя

Буклет вчителя Фасилітація

Блог вчителя

Діяльність учнів

Учні ознайомлюються з темою проекту, поставленими питаннями, розподіляються на чотири групи і виконують завдання. Кожна група отримує індивідуальне завдання і працює над ним. Перша група готує матеріал про біографію Піфагора, друга - про теорему і різні способи її доведеня, третя - розв'язує на дану тему задачі, а четверта - розповідатимеме вірші про теорему Піфагора. В процесі підготовки до захисту проекту учні вдосконалюють свої навички роботи з програмою Microsoft Office, Internet. Результатом їхньої діяльності буде виступ, презентація, а також публікація.

Презентація теоретиків

блог вчителя

Публікація учнів

Блог учнів

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні ознайомлюються із вступною презентацією вчителя, обговорюють поставленні питання, за допомогою рефлексії попередньо оцінюють свій рівень знань по даній темі. Під час роботи над проектом вчитель та обдаровані учні надають допомогу тим учням, які її потребують. Впродовж підготовки матеріалу для захисту проекту, учитель проводить додаткові тестування і пише з учнями декілька самостійних робіт для перевірки набутих знань. Також учні записують свої враження над проектом в щоденнику рефлексії. По закінченню роботи над проектом учні, користуючись рекомендаціями вчителя, проводять захист проекту, оцінюють свої роботи використовуючи форми оцінювання презентацій та публікацій. Після захисту проекту, відбувається загальне обговорення і підбиття підсумків проекту.

Завдання для оцінювання учнів

Критерії оцінювання учнівської презентації

Критерії оцінювання учнівської публікації Критерії оцінювання проекту

Таблиця З-Х-Д

Корисні ресурси

використані джерела

Інші документи

дозволи батьків