Навчальний проект на тему: "Вибори президента школи"

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Автор проекту

Петрович Василина Романівна

Назва проекту

Золотий переріз в математиці


Вік учнів, клас

13-15 років, 7-9 клас

Приблизний час вивчення теми

3 тижні

Стислий опис проекту

У математиці принцип «золотого перерізу» вперше сформульовано в «Началах» Евкліда, найвідомішому математичному творі античної науки, написаного III столітті е. Перекладач Дж.Kампано зНаварри (III в.) зробив до переведення коментарі. Секрети золотого розподілу ревно оберігалися, зберігалися у суворій таємниці. Вони мусили відомі лише присвяченим. Якщо спростити завдання Евкліда, то відрізок лінії АВ вважатиметься розділеним точкою З (яка ближче до точки А) в «золотий пропорції», якщо ставлення більшу частину СВ до меншою АС дорівнює відношенню всього відрізка АВ до більшу частину СВ, тобто.СВ:АС=АВ:СВ. Результатом вирішення цього завдання є ірраціональне число, що дорівнює 1,618, яку називають золотим перерізом, золотим числом чи золотий пропорцією.

Питання проекту

Ключове питання

Яка математична сутність золотого перерізу?

Тематичні питання

1. Історія золотого перерізу?

2. Математична сутність золотого перерізу?

3. Золоте перетин у сучасній науці?

Змістові питання

1. Математична сутність золотого перетину.

2. Золотий перетин - гармонійна пропорція.

3. Золотий трикутник.

4. Золоті пропорції в частинах тіла людини.

План вивчення теми (вставити файли)

План вивчення

План впровадження


Діяльність вчителя

Вчитель формулює тему проекту «Золотий переріз в математиці», а також ключове, тематичні і змістові питання. Готує презентацію та бюлетень про переваги проектної діяльності та про ідею проекту. Підбирає необхідні матеріали та Інтернет ресурси. Розробляє критерії оцінювання учнів. Перевіряє наявність необхідного апаратного та програмного забезпечення. Проводить вступну конференцію, де використовуючи презентацію знайомить учнів з темою проекту, ключовим, тематичними та змістовими питаннями. З допомогою гри об’єднує учнів у три групи. Кожна із груп отримує своє завдання. Правознавці створюють модель виборів президента школи, вивчають історію виникнння статистики як науки та практичне застосування статистики в нематематичній сфері, а саме при обробці результатів голосування. Математики проводять статистичну обробку результатів голосування. Інформатики вивчають засоби наочного зображення інформації в статистиці, а також наочно зображають отриману інформацію, використовуючи Excel. Результати своєї роботи подають у вигляді презентації та інформаційного бюлетеня. Протягом проекту вчитель консультує учнів. В кінці проекту вчитель проводить узагальнюючий урок, на якому учні захищають проект.

Буклет

Презентація

Фасилітація

Діяльність учнів

Учні ознайомлюються з темою, обговорюють питання, консультуються із учителем. Переглядають джерела Інтернету, друковані матеріали, проводять попереднє опитування і шкільне голосування, відбирають необхідний матеріал, узагальнюють його, планують свою роботу, працюють з рекомендованими вчителем програмами MSExcel та MSPowerPoint, обговорюють власні думки та результати. Обєднавшись у три групи виконують завдання. Група Правознавці створюють модель виборів президента школи, вивчають історію виникнння статистики як науки та практичне застосування статистики в нематематичній сфері, а саме при обробці результатів голосування. Математики проводять статистичну обробку результатів голосування. Інформатики вивчають засоби наочного зображення інформації в статистиці, а також наочно зображають отриману інформацію, використовуючи Excel. Результати своєї роботи подають у вигляді презентації та інформаційного бюлетеня. В кінці проекту учні оцінюють свою роботу відповідно до отриманих критеріїв, здають роботи і листи самооцінювання вчителю. На узагальнюючому уроці захищають свої роботи.

Газета
Презентація

Оцінювання

Для оцінювання навчальних потреб учнів на початку вивчення теми організовано обговорення ключового, тематичних та змістових запитань, вчитель пропонує учням таблицю ЗХД. Під час роботи над завданнями проекту учасникам пропонуються Форма оцінювання презентації та Форма оцінювання інформаційного бюлетеня, які допоможуть створити відповідні документи. Для того щоб учні усвідомили те, що вивчили, пропонується заповнювати щоденники рефлексії. Наприкінці роботи над проектом проводиться опитування, робота з таблицями ЗХД та захист створеної презентації та інформаційного бюлетеня.

Критерії оцінювання презентації

Перевірка знань під час роботи над проектом

Таблиця ЗХД

Щоденник рефлексії