Навчальний проект Статистика знає все

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Автор проекту

Кубрак Людмила Богданівна

Назва проекту

Статистика знає все

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика,Інформатика

Вік учнів, клас

14-15 років, 9 клас

Стислий опис проекту

Статистика, яка займається збором, обробкою та аналізом великої кількості інформації, набуває все більшого значення у складному сучасному світі. На нас обрушуються потоки інформації - від відомостей про стан економіки до оцінок ефективності зубної пасти, і для того, щоб розібратися у вирі цих даних, необхідні хоча б елементарні знання з галузі статистики. Без них сучасна людина не в змозі приймати правильні рішення. Важко знайти таку галузь науки, в якій статистика не грала б життєво важливу роль. Проект призначений для учнів 9 класу та спрямований на досягнення належного рівня сформованості вміння досліджувати статистичні дані та на їх основі робити прогноз. Під час роботи в проекті учні вивчають історію виникнення статистики, як науки; проводять збір статистичної інформації та її математичну обробку; з’ясовують практичне застосування статистики у різних галузях; досліджують вплив статистики на погляди і думки людини. Пропонується поділити учнів на три групи: історики, дослідники і експерти. Результат роботи у проекті є випуск газети. Свою роботи у проекті учні представляють, відповідно, у вигляді презентації, інформаційного бюлетеня, вікі-статті та удосконалюють при цьому свої навики володіння Microsoft Office. Заключним етапом проекту є проведення узагальнюючого уроку з підведенням підсумків про виконану роботу.

Питання проекту

Ключове питання

Статистика відображає чи змінює життя?

Тематичні питання

1. Як може статистика допомогти мені зрозуміти світ?

2. Чи впливає статистика на гнучкість прийняття рішення?

3. Навіщо розрізняти факти, прогнози і думки?

4. Як створюються показники?

Змістові питання

1. Що вивчає математична статистика?

2. Що таке гістограма? Як її будують?

3. Як обчислюється мода та медіана вибірки?

4. Як знайти середнє значення статистичних даних?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення
План впровадження

Навчальні цілі

•Проект спрямований на досягнення належного рівня сформованості вміння досліджувати статистичні дані та на їх основі робити прогноз.

•Під час роботи в проекті учасники формулюють гіпотези та досліджують ; продовжують вчитися відбирати необхідну інформацію, аналізувати її, робити прогноз.

•При створенні презентації, публікації продовжують формувати вміння планувати роботу, стисло подавати результати досліджень, добирати відповідний ілюстративний матеріал, робити висновки.

•Належне використання цифрових технологій, інструментів та комунікаційних мереж для доступу, управління, інтегрування, оцінювання та створення інформаційних даних .

Діяльність вчителя

Вчитель формулює тему проекту «Статистика знає все», а також ключове, тематичні і змістові питання. Підготовляє доповідь про переваги проектного підходу навчання та про ідеї проекту. Підбирає необхідні матеріали та Інтернет ресурси. Розробляє критерії оцінювання учнів. Перевіряє наявність необхідного апаратного та програмного забезпечення. Проводить вступну, настановну конференцію де використовуючи презентацію знайомить учнів з темою проекту, ключовим, тематичними та змістовими питаннями. З допомогою гри об’єднує учнів у три групи: історики, дослідники, експерти.Кожна із груп отримує своє завдання. Історики вивчають історію виникнення статистики, як науки і представляють свою роботу у вигляді презентації. Дослідники збирають статистичну інформацію про учнів школи, і проводять математичну обробку цієї інформації, результати оформляють у вигляді інформаційного бюлетеня. Експерти досліджують практичне застосування статистики у різних галузях і вплив статистики на погляди та думки людини, і результат роботи подають у вигляді вікі-статті.Протягом проекту вчитель консультує учнів. В кінці проекту вчитель проводить узагальнюючий урок, на якому учні захищають свої проекти, підводить підсумки про виконану роботу.

Буклет
Презентація вчителя
Ментальна карта
Фасилітація

Діяльність учнів

Учні ознайомлюються з темою, обговорюють питання, консультуються із учителем. Переглядають джерела Інтернету, друковані матеріали, проводять дослідження в школі, відбирають необхідний матеріал, узагальнюють його, планують свою роботу, працюють з рекомендованими вчителем програмами MSExcel та MSPowerPoint, обговорюють власні думки та результати. Обєднавшись у три групи виконують завдання. Група історики вивчає історію виникнення статистики, як науки. Для цього вони переглядають джерела інтернету, друковані матеріали, відбирають необхідний матеріал, узагальнюють його і оформляюють роботу у вигляді презентації. Група дослідників збирають статистичну інформацію про учнів школи, проводять математичну обробку цієї інформації, результати оформляють у вигляді інформаційного бюлетеня. Експерти досліджують практичне застосування статистики у різних галузях і вплив статистики на погляди та думки людини, і результат роботи подають у вигляді вікі-статті. В кінці проекту учні оцінюють свою роботу відповідно до отриманих критеріїв,здають роботи і листи самооцінювання вчителю. На узагальнюючому уроці захищають роботу своїх груп.

Історія статистики
Газета

Оцінювання

Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень щодо використання статистики на початку вивчення теми організоване обговорення ключового запитання, відбувається мозкова атака АБВ, вчитель пропонує учням таблицю ЗХД та обговорення основних питань теми при перегляді вступної презентації учителя, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях.Під час роботи над завданнями проекту кожній групі відповідно, пропонуються Форма оцінювання презентації, Форма оцінювання інформаційного бюлетеня, Форма оцінювання вікі-статті, які допоможуть створити документ, який відповідає вимогам. Для того щоб учні усвідомили те, що вивчили, пропонується заповнювати щоденники рефлексії.Наприкінці роботи над проектом проводиться опитування, робота з таблицями ЗХД та захист створеної презентації, інформаційного бюлетеня та вікі-статті. Також учням пропонується заповнити Форму самооцінювання роботи у проекті.

Оцінювання презентації до проекту
Оцінювання інформаційного бюлетеня до проекту
Оцінювання Вікі-статті до проекту
Щоденник для рефлексії
Таблиця ЗХД
Форма самооцінювання роботи в проекті

Корисні ресурси

Цікава статистика
Початкові відомості про статистику
Статистика
Статистика в Excel

Інші документи