Навчальний проект Софізми та парадокси в математиці

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Автор проекту

Шундер Валентина Вікторівна

Назва проекту

Софізми та парадокси в математиці

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика, Інформатика, Історія, Українська мова

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Приблизний час вивчення теми

3 тижні

Стислий опис проекту

Даний проект призначений для учнів 7 класу та спрямований розвивати пізнавальний інтерес до уроків математики. Під час роботи в проекті вивчають історію софізмів та парадоксів, вирішують, що таке софізми та парадокси, розв’язують алгебраїчні та геометричні софізми, використовують такі комп’ютерні технології: створення публікацій, мультимедійних презентацій. Пропонується об'єднати учнів у три групи: історики, алгебраїсти та геометри. Результати роботи учні представляють у вигляді презентацій, газети. Учні набудуть навиків організації колективної роботи. В кінці проекту учні проводять самооцінку своєї діяльності.

Питання проекту

Ключове питання

Математичні софізми та парадокси: шкідлива помилка чи зарядка для розуму?

Тематичні питання

1. Чим корисні софізми та парадокси для вивчення математики?

2. Як знайти помилку в софізмах та парадоксах?

Змістові питання

1. Що таке софізм?

2. Що таке парадокс?

3. В чому відмінність між софізмами та парадоксами?

4. Як класифікують софізми та парадокси, за якими критеріями?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження теми

Навчальні цілі

Навчальні цілі: Ознайомитись із софізмами і парадоксами, дізнатися в чому їх відмінність; зрозуміти, як знайти помилку в них. Розширювати математичний кругозір; формувати вміння знаходити помилки; розвивати вміння працювати з додатковою літературою; виховувати в собі уміння слухати товаришів і оцінювати інші проекти; розвивати інтерес до проектної діяльності; вчитися працювати в колективі, самостійно планувати свою діяльність. Очікувані результати: По закінченню роботи над проектом учні повинні застосовувати отриманні знання на уроках, навчитися обґрунтовувати свої твердження, знаходити вірне рішення, аналізувати результат; узагальнити знайдений матеріал.

Діяльність вчителя

Учитель формулює тему проекту «Софізми і парадокси в математиці», ключове, тематичні та змістові питання. Готує презентацію ідей проекту, що демонструє переваги проектного підходу до навчання. Розробляє критерії оцінювання робіт учнів. Робить добірку необхідних матеріалів та інтернет -ресурсів. Перевіряє наявність необхідних програмних і апаратних засобів для реалізації проекту. Передбачає виділення додаткового часу для вивчення матеріалу учнями, що мають проблеми в навчанні. Готує бланк перевірки знань таких учнів. Об'єднує учнів у 3 групи - істориків, алгебраїстів та геометрів. Вчитель пояснює учням переваг методу проектів і пояснює чому корисно взяти участь у даному проекті. У разі необхідності вчитель протягом проекту консультує учнів і направляє їх діяльність в потрібне русло.

Презентація вчителя

Інтелектуальна картка

Фасилітація

Діяльність учнів

Учні знайомляться з темою проекту, обговорюють з учителем ключове і тематичні питання. Об'єднавшись у 3 групи виконують завдання . Перша група істориків відповідає на запитання «Що таке софізми та парадокси, їхнє виникнення?». Для цього вони вивчають необхідний матеріал, знайомляться з думкою фахівців. На підставі отриманих результатів роблять відповідні висновки і оформляють роботу. Друга група – алгебраїсти – досліджують задачі, запропоновані вчителем. Свої висновки оформляють у вигляді презентації. Третя група – геометри – досліджують задачі, запропоновані вчителем. Свої висновки оформляють у вигляді презентації.На захисті проекту представляють результати роботи всіх трьох груп.

Презентація учнів

Публікація учнів

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні знайомляться зі стартовою презентацією вчителя, обговорюють ключовий і тематичні питання проекту, за допомогою мозкового штурму виявляють основні ідеї в реалізації проекту, за допомогою таблиці ЗХЯД з'ясовують свій рівень знань по темі. Під час роботи над проектом учитель консультує тих, хто цього потребує, проводить потокову перевірку знань. Учні відображають свої враження від роботи над проектом у щоденнику рефлексії. По закінченні роботи над проектом учні користуючись рекомендаціями вчителя та інструкцією проводять захист проекту, оцінюють свої роботи використовуючи видані критерії, за допомогою таблиці ЗХЯД визначають поточний рівень знань по темі і з'ясовують, що вони ще хотіли б вивчити для поглиблення знань.

Таблиця ЗХЯД

Перевірка знань під час роботи над проектом

Критерії оцінювання презентації

Критерії оцінювання публікації

Щоденник рефлексії

Корисні ресурси

Цікава математика

Софізм

Парадокс

Історична мозаіка в математиці

Інші документи