Навчальний проект "Життя без професії – не життя…"

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

1. Автор проекту

Гулова Ганна Вікторівна

2. Назва проекту

"Життя без професії – не життя…"

3. Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

математика, інформатика, психологія

4. Вік учнів, клас

15-16 років, 10 клас

5. Короткий опис проекту

Як відомо, якщо в початкові класи майже всі діти йдуть охоче, то в середній школі, а тим більше в старшій бажання вчитися у більшості пропадає.
Які ж причини падіння інтересу до навчання і що можуть зробити вчителі та батьки, щоб допомогти дитині уникнути розчарування в навчальному процесі?
Даний навчальний проект спрямований на розвиток мотивації учнів до вивчення математики.
Причини відсутності інтересу до навчання, звичайно ж, у кожного свої, але оскільки даний проект спрямований на покращення мотивації вивчення математики, то ось конкретний приклад: Діти пояснюють своє небажання вчити математику такими словами: "Не хочу вчити математику,бо вона не знадобиться мені в житті і в майбутній професії..."
Тому, основна мета -переконати учнів, що знання, отримані на уроках математики, використовуються практично скрізь, як на робочому місці, так і в повсякденному житті.

6. Питання проекту

6.1 Ключове питання

Чи справді: цікаво те, що виходить, а найкраще виходить те, що цікаво?

6.2 Тематичні питання

1. Які завдання вирішуються при роботі конкретних фахівців?
2. Які знання з математики використовуються у повсякденному житті?

6.3 Змістові питання

1. Як використовувати математичні навички у своїй професійній діяльності і повсякденному житті?
2. Чи можна мотивувати учнів до вивчення математики ?(актуальне для вчителя)

7. План вивчення теми

План вивчення теми
План реалізації проекту

8. Навчальні цілі

Мета :
• дослідити роль математики в професійній діяльності людини;
• допомогти учням зрозуміти, що знання і вміння набуті при вивченні предмету знадобляться їм у повсякденному житті.
Завдання:
1. Провести соціологічне опитування «Ким бути ?»
2. Вивчити літературу по темі дослідження.
3. Показати зв'язок математики з різними професіями.

9. Діяльність вчителя

I. Підготовчий етап:

       1.Постановка основоположного питання
       2.Визначення цілей роботи над проектом
       3.Формулювання проблемних питань (мозковий штурм )
       4. Провести соціологічне опитування «Ким бути ?»
       5.Формулювання груп для проведення досліджень
           * Розподіл ролей учасників груп
           * Розподіл обсягу виконання роботи для кожного учасника.
       6.Ознайомити з критеріями оцінювання.
       7.Рекомендації для кожної групи індивідуально.

II. Практичний етап

       1.Спільне планування проекту
       2.Аналіз наявної інформації.
       3.Визначення потреб в інформації.
       4.Консультування і спостереження за діяльністю учнів
           * Спільне обговорення в групах результатів проекту
           * Огляд зібраного учасниками матеріалу для проекту . 
       5.Попередня оцінка проекту.

III. Контрольний етап

       1.Аналіз результатів виконання проекту.
       3.Оцінка діяльності учнів (Критерії оцінювання презентації)

ІV. Організація роботи над проектом у співпраці з учнями

1.	Для початку проведемо опитування, з метою виявлення схильностей і побажань учнів.
2. Виділимо сфери діяльності та професії , в яких пріоритетні математичні знання.
3. Розподіл учнів на групи
4. Робота учнів над власними проектами(під контролем та деяким керівництвом вчителя).
5. Представлення і оцінка проектів.


ІV. Етап оцінювання

Життя без професії - не життя
Вступна презентація вчителя
Публікація вчителя (брошура)
Карта пам'яті
Анкета для учнів
Діяльність учнів (ознайомлення)

10. Діяльність учнів

I. Підготовчий етап:

1. участь в опитуванні «Ким бути ?» - спільна діяльність
       
3. участь в розподілі груп - індивідуальна діяльність
           
4. участь в розподілі завдань – індивідуальна діяльність
      
5. знайомство з критеріями оцінювання – спільна діяльність 
       
6. одержання рекомендацій від учителя – групова діяльність

II. Практичний етап

2. планування проекту разом з учителем - спільна діяльність	
     
7. участь в обговоренні майбутньої професії – групова діяльність
      
8. звітність учителю – групова діяльність
       
9. збір власного матеріалу – індивідуальна діяльність
     
10. поточний звіт – групова діяльність 

III. Контрольний етап

11. представлення проекту – групова діяльність
       
12. рефлексія – індивідуальна діяльність

ІV. Організація роботи над проектом у співпраці з вчителем

ІV. Етап оцінювання

Презентація учня
Блог учня(професія автомеханіка)
Блог учня (професія будівельника)

11. Оцінювання

Важливою, на мою думку, особливістю даного проекту буде методика оцінювання проектної діяльності учнів, адже планується окрім кінцевої оцінки роботи кожного учня зокрема при представленні власного проекту, під час його проведення буде проводитись поточне оцінювання. Суть якого полягатиме в оцінці розв’язання учнями завдання і набуття вмінь, передбачених навчальним планом, але дані завдання (які будуть спеціально розроблені вчителем) матимуть прямий зв'язок з конкретною професією чи наявним практичним застосуванням у повсякденному житті. Важливим елементом також буде рефлексія, з допомогою результатів якої вчитель зможе зробити висновок про можливість подальшого використання даної проектної діяльності, а також удосконалення з метою одержання ще кращих.

ЗХЯД
Критерії оцінки блогу
Щоденник рефлексії

Рефлексія (вчитель)

12. Корисні ресурси

Intel@Навчання для майбутнього. Версія 10.1

13. Інші документи