Навчальний проект "Без відсотків, як без рук"

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Автор проекту

Парій Ольга Іванівна

Назва проекту

«Без відсотків, як без рук»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет:математика

Другорядні: хімія, економіка, біологія, фізика, медицина, статистика

Вік учнів, клас

9 клас, 14-15 років

Стислий опис проекту

Проект призначений для учнів 9 класу. В ході проекту учні вивчають тему «Відсоткові обчислення», аналізують використання відсоткових обчислень і різних сферах життя людей такі як фінансові обрахунки, банківські справи, використання відсотків у хімії, біології, і фізиці, медицині, статистиці тощо. Даний проект буде реалізовуватись паралельно з виконанням навчальної програми. Проект дозволить удосконалити вміння проводити відсоткові обрахунки. Учням буде запропоновано об’єднатись у наступні групи за бажаннями та нахилами: дослідники, науковці, хіміки-біологи, фінансисти і всезнайки. Результатом виконання проекту буде виконання презинтації та газети на тему «Без відсотків, як без рук» кожною групою? а також група всезнайок повинна буде створити блог на тему проекту.

Питання проекту

Ключове питання

Що керує нашим життям?

Тематичні питання

1. Чи актуально на сьогоднішній день вміти здійснювати обчислення відсотків?

2. Де у нашому житті використовуються відсотки?

3. Чи може людина обійтися без відсотків?

Змістові питання

1. Що таке відсоток?

2. Як записати відсотки у вигляді десяткового дробу?

3. Як записати у відсотках десятковий дріб?

4. Як знайти відсоток від числа?

5. Як знайти число за його відсотком?

6. Як знайти відсоткове відношення двох чисел?

7. Яка формула складних відсотків?


План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення

План реалізації

Навчальні цілі

1. Узагальнити і закріпити знання про види задач на відсотки і способи їхтрозв’язання.

2. Вивчити історію появи у математиці поняття ,, відсотки ”.

3. Розширити відомості про різноманітність сфер застосування відсоткових розрахунків.

4. Розвинути у дітей підприємницькі і бізнесові якості.

5. Формувати в учнів вміння здійснювати вибір навчально – пізнавального завдання; вміння осмислювати й використовувати інформацію з різних джерел; вміння співпрацювати в групах, проявляти ініціативу; робити висновки.

6. Виробити у школярів практичні навички під час розв’язування задач.

7. Розвивати уміння використати навички роботи в редакторі презентацій для оформлення підсумкових матеріалів з теми проекту.

Діяльність вчителя

Учитель формулює тему проекту «Без відсотків, як без рук», ключове, тематичні і змістовні питання і обговорює з учнями ключове і тематичні запитання. Підготовляє свою презентацію проекту. Розробляє критерії оцінювання проекту. Робить підбір матеріалів, передбачає виділення часу на проектну діяльність. Об’єднує учнів за їхніми бажаннями у 5 груп: дослідники, науковці, хіміки-біологи, фінансисти і всезнайки. Учитель ставить перед кожною групою свої завдання: дослідники повинні знайти інформацію про історію виникнення відсотків, науковці шукають відповіді на питання (Що називають відсотком? Види задач на відсотки, види перетворень відсотків), хіміки-біологи шукають інформацію з використанням відсотків у хімії і біології, фінансисти шукають задачі та інформацію пов’язану із фінансовими обрахунками, бізнесовими і банківськими обчисленнями, всезнайки шукають різноманітні факти із життя де присутні відсотки. Учитель при необхідності консультує і дає напрямки пошуку необхідної інформації , проводить виконання даного проекту, збирає доповіді, оцінює і повідомляє результати.

Буклет

Фасилітація

Презентація вчителя

Конкурс від "Пана Відсотка"

Карта пам'яті

Блог вчителя


Діяльність учнів

Учні знайомляться з темою проекту, обговорюють з вчителем ключове і тематичні запитання. Об’єднавшись у 5 груп, виконують кожна своє завдання. Група дослідників знаходять інформацію про історію виникнення відсотків, науковці шукають відповіді на питання (Що називають відсотком? Види задач на відсотки, види перетворень відсотків), хіміки-біологи шукають інформацію з використанням відсотків у хімії і біології, фінансисти шукають інформацію пов’язану із фінансовими обрахунками, бізнесовими і банківськими обчисленнями, всезнайки шукають різноманітні факти із життя де присутні відсотки. В кожній групі учні допомагають один одному у пошуку інформації. На основі отриманих результатів роблять висновки і оформляють свої роботи у вигляді газети і презентації, група всезнайок створює блог на тему проекту, здають роботи вчителю. На захисті проекту представляють результати своєї роботи .

Презентація учнівська

Газета

Блог учнів

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні, знайомляться із презентацією вчителя, обговорюють ключове і тематичні питання, роблять прогнозування щодо виконання проекту. В ході проекту вчитель і обдарованні діти консультують інших щодо виконання завдань. В кінці проекту учні відповідно до настанов і завдань вчителя показують і захищають свої роботи, характеризують роботи інших груп, пишуть тести на тему "Відсоткові обрахунки". Підводяться підсумки виконаної роботи наступним чином: вчитель-керівник проекту дає одному із учнів невеличкий ігровий м'ячик і по черзі кидає його іншому учневі (м'яч повинен побувати у кожного учня), той учень у якого в руках м'ячик повинен висловити свої враження стосовно проведеного проекту (те, що найбільше сподобалось або не сподобалось). Вчитель відповідно до критеріїв і виконання поставлених завдань оцінює учнів.

Критерії оцінювання презентації

Критерії оцінювання газети

Оцінювання блогу

Таблиця ЗХД

Тести "Відсоткові обчислення"

Корисні ресурси

-Вікіпедія (відсоток)

-Відсотки та їх застосування

-задачі на відсотки

-Відсотки у нашому житті

-"Чи можна жити на відсоток від банківського вкладу?"

Інші документи

Категория:Интел Intel. Навчання для майбутнього. Версія 10.1