Мішані посилання. Посилання на клітинки з інших аркушів та книг. Підбір параметра. Таблиця підстановки

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Тема уроку: Мішані посилання. Посилання на клітинки з інших аркушів та книг. Підбір параметра. Таблиця підстановки

Мета уроку:

 • Навчальна:
  • Оознайомити учнів з поняттям посилання, його функцій та призначенням;
 • Розвиваюча:
  • розвивати мислення, уміння формулювати та висловлювати власну думку, правильно вести конспекти;
 • Виховна:
  • виховувати культуру учнів, увагу, акуратність, дисциплінованість.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

Хід уроку

Організаційна частина

Доброго дня! Сідайте, будь-ласка, на свої місця. Хто в нас сьогодні черговий? Назвіть, будь-ласка, відсутніх.

Формулювання теми уроку

На сьогоднішньому уроці нам необхідно буде ознайомитись з посиланнями, їх функціями та призначенням; навчитись працювати з ними. Тож відкрийте свої зошити і запишіть сьогоднішнє число і тему уроку: «Мішані посилання. Посилання на клітинки з інших аркушів та книг. Підбір параметра. Таблиця підстановки.»

Повідомлення нового матеріалу

Посилання вказує на клітинку або діапазон клітинок аркуша та передає в Microsoft Excel відомості про розташування значень або даних, які потрібно використовувати у формулі. За допомогою посилань можна використовувати в одній формулі дані, які містяться в різних частинах аркуша, а також використовувати в декількох формулах значення однієї клітинки. Також можна посилатися на клітинки інших аркушів тієї самої книги та на інші книги. Посилання на клітинки інших книг мають назву зв'язків.

Стиль посилань A1 За замовчуванням Microsoft Excel використовує стиль посилань A1, в якому стовпці позначаються літерами (від A до IV, усього не більше 256 стовпців), а рядки номерами (від 1 до 65536). Ці літери та номери звуться заголовками рядків і стовпців. Для посилання на клітинку введіть літеру стовпця, а потім номер рядка. Наприклад, посилання B2 вказує на клітинку, розташовану на перетині стовпця B і рядка 2.

Для посилання на Використовуйте Клітинку у стовпці A та рядку 10 A10 Діапазон клітинок: стовпець A, рядки 10-20 A10:A20 Діапазон клітинок: рядок 15, стовпці В-Е B15:E15 Усі клітинки в рядку 5 5:5 Усі клітинки в рядках 5-10 5:10 Усі клітинки у стовпці Н H:H Усі клітинки у стовпцях H-J H:J Діапазон клітинок: стовпці A-Е, рядки 10-20 A10:E20 Посилання на інший аркуш . У наведеному нижче прикладі функція AVERAGE використовується для обчислення середнього значення в діапазоні B1:B10 на аркуші «Маркетинг» у тій самій книзі.

Посилання на інший аркуш у тій самій книзі Зверніть увагу на те, що ім'я аркуша та знак оклику (!) передують посиланню на діапазон клітинок.

Різниця між відносними та абсолютними посиланнями Відносні посилання. Відносне посилання у формулі, наприклад А1, базується на відносній позиції клітинки, яка містить формулу та клітинку, на яку вказує посилання. У разі зміни розташування клітинки, яка містить формулу, змінюється й посилання. У разі копіювання формули вздовж рядків і вздовж стовпців посилання автоматично коректується. За замовчуванням у нових формулах використовуються відносні посилання. Наприклад, у разі копіювання відносного посилання із клітинки B2 до клітинки B3 воно автоматично змінюється з =A1 на =A2.

Скопійована формула з відносним посиланням Абсолютні посилання. Абсолютне посилання на клітинку у формулі, наприклад $A$1, завжди вказує на клітинку, розташовану в певному місці. У разі зміни розташування клітинки, яка містить формулу, абсолютне посилання не змінюється. У разі копіювання формули вздовж рядків і вздовж стовпців абсолютне посилання не коректується. За замовчуванням у нових формулах використовуються відносні посилання, а для використання абсолютних посилань потрібно вибрати відповідний параметр. Наприклад, у разі копіювання абсолютного посилання із клітинки B2 до клітинки B3 воно залишається незмінним =$A$1.

Скопійована формула з абсолютним посиланням Мішані посилання. Мішане посилання містить або абсолютний стовпець і відносний рядок, або абсолютний рядок і відносний стовпець. Абсолютне посилання стовпців набуває вигляду $A1, $B1 тощо. Абсолютне посилання рядків набуває вигляду A$1, B$1 тощо. У разі зміни розташування клітинки, яка містить формулу, відносне посилання змінюється, а абсолютне посилання не змінюється. У разі копіювання формули вздовж рядків і вздовж стовпців відносне посилання автоматично коректується, а абсолютне посилання не змінюється. Наприклад, у разі копіювання мішаного посилання із клітинки А2 до клітинки В3 воно змінюється з =A$1 на =B$1.

Скопійована формула з мішаним посиланням Стиль тривимірних посилань Тривимірні посилання використовуються, якщо потрібно аналізувати дані з однієї й тієї самої клітинки або діапазону клітинок на декількох аркушах однієї книги. Тривимірне посилання містить посилання на клітинку або діапазон, якому передують імена аркушів. Microsoft Excel використовує всі аркуші, які містяться між початковим і кінцевим іменами, указаними в посиланні. Наприклад, формула =SUM(Аркуш2:Аркуш13!B5) підсумовує всі значення, які містяться у клітинці B5 на всіх аркушах у діапазоні від Аркуш2 до Аркуш13 включно.

 1. Тривимірні посилання можна використовувати для створення посилань на клітинки на інших аркушах, визначення імен і створення формул із застосуванням таких функцій: SUM, AVERAGE, AVERAGEA, COUNT, COUNTA, MMAX, MAXA, MIN, MINA, PRODUCT, STDEV, STDEVA, STDEVP, STDEVPA, VAR, VARA, VARP і VARPA.
 2. Тривимірні посилання неможливо використовувати у формулах масиву Формула масиву. Формула, яка виконує кілька обчислень над одним або кількома наборами значень і повертає одне значення або групу значень. Формули масиву забрані у фігурні дужки { } і вводяться натисканням клавіш CTRL+SHIFT+ENTER..
 3. Тривимірні посилання неможливо використовувати разом з оператором Оператор. Знак або символ, який визначає тип обчислення у формулі. Існують математичні, логічні оператори, оператори порівняння та посилань. перетину (пробіл) і у формулах, які використовують неявний перетин Неявне перетинання. Посилання не на окрему клітинку, а на діапазон клітинок, який обробляється як окрема клітинка. Наприклад, якщо клітинка C10 містить формулу =B5:B15*5, Excel множить на 5 значення у клітинці B10, оскільки клітинки B10 і C10 перебувають в одному рядку.

Зміни у тривимірних посиланнях у разі переміщення, копіювання, вставки або видалення аркушів Нижченаведені приклади пояснюють, які зміни відбуваються у тримірних посиланнях у разі переміщення, копіювання, вставки та видалення аркушів, на які вказують такі посилання. Припустімо, що використовується формула =SUM(Аркуш2:Аркуш6!A2:A5), яка підсумовує вміст клітинок з A2 по A5 з аркуша 2 по аркуш 6 включно. Вставка або копіювання. Якщо між аркушем 2 та аркушем 6 книги вставити нові аркуші, Microsoft Excel додасть до суми вміст клітинок з A2 по A5 на нових аркушах. Видалення. Якщо між аркушем 2 та аркушем 6 видалити аркуші, Microsoft Excel вилучить із суми вміст клітинок видалених аркушів.

Переміщення. Якщо перемістити аркуші, які містяться між аркушем 2 та аркушем 6 книги, і розташувати їх так, щоб вони містилися перед аркушем 2 але після аркуша 6 Microsoft Excel вилучить із суми вміст клітинок переміщених аркушів.

Переміщення кінцевого аркуша. Якщо перемістити аркуш 2 або аркуш 6 до іншого місця книги, Microsoft Excel додасть до суми вміст клітинок, які перебувають між аркушем 2 та аркушем 6 включно. Видалення кінцевого аркуша . Якщо видалити аркуш 2 або аркуш 6, Microsoft Excel додасть до суми вміст клітинок аркушів, які містяться між ними.

Стиль посилань R1C1 Також можна використовувати стиль посилань, в якому нумеруються як рядки, так і стовпці. Стиль посилань R1C1 зручно використовувати для обчислення розташування рядків і стовпців у макросах Макрос. Макрокоманда або послідовність макрокоманд, яку використовують для автоматичного виконання завдань. Макроси записуються мовою програмування Visual Basic для застосунків.. У стилі посилань R1C1 Microsoft Excel вказує розташування клітинки літерою «R», за якою йде номер рядка, і літерою «C», за якою йде номер стовпця.

Посилання

 1. R[-2]C Відносне посилання Відносне посилання. У формулі — адреса клітинки, визначена на основі розташування цієї клітинки відносно клітинки з формулою. Якщо скопіювати формулу, відносне посилання автоматично зміниться. Відносні посилання мають форму A1. на клітинку, розташовану на два рядки вище в тому самому стовпці
 2. R[2]C[2] Відносне посилання на клітинку, розташовану на два рядки нижче та на два стовпці праворуч
 3. R2C2 Абсолютне посилання Абсолютне посилання на клітинку. У формулі — точна адреса клітинки, яка не залежить від розташування цієї відносно клітинки з формулою. Абсолютні посилання мають форму $A$1. на клітинку, розташовану у другому рядку та у другому стовпці
 4. R[-1] Відносне посилання на рядок, розташований над поточною клітинкою
 5. R Абсолютне посилання на поточний рядок

Якщо записується макрос, Microsoft Excel записує деякі команди з використанням стилю посилань R1C1. Наприклад, якщо записується така команда, як натискання кнопки Автосума для вставки формули, яка підсумовує діапазон клітинок, Microsoft Excel записує формулу з використанням стилю посилань R1C1, а не A1. Увімкнення або вимкнення стилю посилань R1C1

 1. У меню Сервіс виберіть команду Параметри, а потім відкрийте вкладку Загальні.
 2. У групі Параметри установіть або зніміть прапорець Стиль посилань R1C1.


Підведення підсумків уроку

Отже, ви прослухали нову тему. І якщо немає запитань, запишіть домашнє завдання: Вивчити тему «Посилання в Excel» по підручнику та з конспекту.

yankovskyj_iv