Мозковий штурм

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Мозковий штурм

“Мозковий штурм” - це спільне роз в’язання творчої проблеми, яке забезпечується особливими прийомами. Ця форма обговорення виникла ще наприкінці 30-х років і спрямована на активізацію творчої думки з використанням засобів, які знижують критичність і самокритичність людини, а отже, підвищують її впевненість у собі й готовність до творчого пошуку. Метод "мозкового штурму" широко застосовується для генерації нових ідей унаслідок творчої співпраці групи спеціалістів. Працюючи як єдине ціле, група намагається "штурмом" подолати труднощі, які заважають розв'язати проблему, що досліджується.
У процесі такого штурму учасники висувають власні ідеї, розвивають ідеї своїх колег, використовують певні ідеї для розвитку інших, комбінують їх. Щоб забезпечити максимальний ефект, "мозковий штурм" треба проводити за певними правилами. Інакше він перетворюється на звичайну нараду.

Основні правила методу

Дійовий "мозковий штурм" має ґрунтуватися на суворому дотриманні розподілу в часі процесу висування ідей та процесу їх обговорення й оцінки. Кількість висунутих у такий спосіб ідей в одиницю часу є вдвічі більшою, ніж за традиційних способів.
"Мозковий штурм" умовно поділяють на декілька етапів:

  • генерація ідей;
  • відбір кращої ідеї;
  • їі аналіз.

Під час “мозкового штурму” на першому його етапі — генерації ідей — кожний учасник вільно висуває свої пропозиції щодо вирішення поставленого завдання. Ця форма обговорення базується цілковито на дотриманні учасниками загальноприйнятих етичних норм. На першому етапі обговорення критика висунутих ідей та пропозицій повністю забороняється. А відтак усі учасники можуть спокійно висловлювати свої думки, знаючи, що їх не назвуть смішними або недоречними. (критичні зауваження порушують творчий процес). На цій стадії перевага віддається кількості, а не якості висунутих ідей.
Після генерації ідей, на другій стадії, ідеї ретельно обговорюються, економічно оцінюються. Бажано вибрати серед них кращі, а не відкинути гірші. Навіть "найбезглуздіші", на перший погляд, ідеї розглядаються уважно і серйозно. На авторстві ідей не слід наголошувати, бо найчастіше кращі ідеї є результатом колективної творчості. На стадії обговорення учасники повинні розвивати висунуті ідеї: у будь-якій з них можна знайти раціональне зерно. У кінцевому підсумку відбирається найліпша з них. Значний ефект дає комбінування ідей з допомогою складання переліку всіх запропонованих варіантів виконання аналізованої функції із зазначенням переваг та недоліків кожного з варіантів.
Після відбору кращої ідеї треба розділитися на дві групи — прибічників і противників. Вони спробують ще раз проаналізувати всі аргументи “за” І “проти” висловленої ідеї.

Додаткові правила

Під час “мозкового штурму” важливо виконувати й інші правила, що сприяють підвищенню ефективності роботи. По-перше, бажано, щоб на розгляд виносилася лише одна проблема. По-друге, у процесі обговорення мають брати участь щонайбільше 12 осіб. По-третє, варто розмістити учасників по колу, щоб вони бачили одне одного і були рівноправними. Бажано обмежити час обговорення до 30 хвилин. Дефіцит часу породжує стрес і стимулює діяльність мозку. Максимальна тривалість засідання - 1,5 год.

Роль керівника

Звичайно, велику роль у досягненні результатів під час “мозкового штурму” відіграє ЇЇ керівник. Саме він має зробити все для того, щоб створити відповідну моральну і психологічну атмосферу у групі. Від нього залежить, щоб не було втрачено жодної пропозиції, щоб навіть “дика” ідея була обговорена, щоб усі висловлювання перетворилися з оціночних на змістовні. Психологічний бар’єр у такій групі людей зникає швидше, якщо склад учасників більш-менш однорідний.
Отже, колективні форми обговорення, при яких розвивається зацікавленість його учасників процесом пізнання, сприяють підвищенню активності людини, розвитку її творчого потенціалу.

[| http://www.dilovamova.org.ua/148.html]