Мова програмування Turbo Pascal 7.0

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Мета уроку: Дати дитині поняття про програму, класифікацію мов програмування, поняття системи програмування, поняття про інтерпретацію та компіляцію. Дати поняття про основні резики роботи з файлами в інтерактивному середовищі ТП 7.0; основні відомості про роботу у вбудованому редакторі ТП 7.0; поняття про компіляцію та виконан¬ня програм; порядок діагностування помилок. Навчити користуватися командами меню та «гарячими клавішами» для роботи з файлами, роботи з вікнами, отримання довідки, виконання програм.

Тип уроку: Лекційний.

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

ІІ. Викладання нового теоретичного матеріалу

1. Мови програмування. Паскаль.

Першими мовами програмування були FORTRAN, COBOL, ALGOL і деякі інші. У кожної з них були свої позитиви й свої недоліки. Одною з найбільш удалих довгий час уважалася ALGOL, настільки вдалою, що цю мову стали використовувати в спеціальній літературі для запису алгоритмів. Але й вона не була позбавлена недоліків, зокрема, остання версія ALGOL'a була зайво громіздкою, тому швейцарський професор наприкінці 60-х років ХХ ст. Никлаус Вірт зайнявся розробкою своєї власної мови, що успадкувала би від ALGOL'a краще, але була би більше лаконічною і мала би більше чітку логічну структуру. Призначалася нова мова для навчання студентів, і сам Вірт спочатку ставився до неї як до іграшки. Мова була названа на честь французького філософа й винахідника механічного калькулятора Блеза Паскаля - Паскалем. Нова мова виявилася настільки вдалою, що швидко завоювала популярність. Поява нової мови збіглася з початком ери персональних комп'ютерів, які стали доступними майже кожній звичайній людині (це відбулося не відразу, і були часи, коли вартість «персоналки» була порівнянна з вартістю легкового автомобіля!). Масла у вогонь підлила фірма Borland, яка у першій половині 80-х випустила пакет Турбо Паскаль, що містив не тільки транслятор, але й редактор, а також інші програми, які значно полегшували процес програмування. Це зробило Турбо Паскаль популярнішою системою програмування. Турбо Паскаль. Чому не просто Паскаль, а Турбо Паскаль? Слово «Турбо» в англійському лексиконі означає прискорення. Транслятор, що входить до складу Турбо Паскаля, дуже швидко переводить програму з мови програмування в машинні коди, помітно швидше, ніж транслятори в інших системах програмування. От тому - Турбо. Скажемо ще, що Турбо Паскаль - це не окрема мова програмування, а «розширення» звичайного, стандартного Паскаля, що включає інтегроване середовище програмування. Слова «інтегроване середовище» означають, що з однієї програми є доступ до редактора текстів, транслятора, довідкової системи, налагоджувача та ін. До складу Турбо Паскаля входять додаткові набори процедур, які дозволяють не займатися щораз программуванням деяких складних дій, таких, наприклад, як виведення графіки. Крім Турбо Паскаля є й інші системи програмування на Паскалі, але ми будемо використовувати саме Турбо Паскаль.

2. Поняття про мови прогамування.

Процес роботи комп'ютера полягає у виконанні програм, тобто деякого набору команд, що надходять у визначеному порядку. Машинний код команди складається з нулів та одиниць та указує, яку саме дію треба виконати центральному процесору. Отже, щоб задати комп'ютеру послідовність дій, яку він має виконати, треба задати послідовність двійкових кодів відповідних команд. Писати такі програми дуже складна справа. Раніше для цього програміст повинен був пам'ятати не тільки всі комбінації нулів та одиниць двійкового коду кожної команди, але й двійкові коди адрес даних, що використовувалися під час виконання програми. Щоб полегшити роботу програмістів, було розроблено багато мов програмування, які в більш наочному для людини вигляді подавали послідовність дій комп'ютера. Алгоритмічні мови, призначені для побудови описів алгоритмів, що виконуються електронними обчислювальними машинами, називаються мовами програмування. Описи алгоритмів мовою програмування називають програмами. Набагато легше написати програму мовою, що наближена до людської, а перекладання цієї програми на машинні коди доручити комп'ютеру. Так з'явилися мови, що призначені спеціально для написання програм - мови програмування. Існує багато різних мов програмування. Взагалі, для розв'язування більшості задач можна використовувати будь-яку з них. Тільки досвідчені програмісти знають, яку мову програмування краще використовувати для розв'язування складних спеціалізованих задач, щоб урахувати особливості тієї чи іншої з них. Всі існуючи мови програмування можна поділити на дві групи: - мови низького рівня; - мови високого рівня. До мов низького рівня належать мови асемблера (від англ. to assemble - складати, компонувати). У мові асемблера використовуються символьні позначення команд, які легко зрозуміти і запам'ятати. Замість послідовностей двійкових кодів команд записуються їх символьні позначення, а замість двійкових адрес даних, які використовуються під час виконання програми, - символьні імена цих даних. Іноді мову асемблера називають мнемокодом або автокодом.

Більшість програмістів при складанні програм користуються деякою мовою високого рівня. Для описування алгоритмів такою мовою використовується певний набір символів - алфавіт мови. З цих символів складаються так звані службові слова мови, кожне з яких має певне призначення. Службові слова зв'язуються одне з одним в речення за певними синтаксичними правилами мови і визначають деяку послідовність дій, які мусить виконати комп'ютер. Використання мов високого рівня надає можливість описувати програми для комп'ютера, використовуючи загальноприйняті позначення операцій і функцій. Та програми, що написані на мовах програмування високого рівня (алгоритмічних мовах програмування), комп'ютер "не розуміє". Для того, щоб він міг виконати програму, її потрібно перекласти на машинну мову. Для такого перекладу використовують спеціальні програми, що мають назву - транслятори. Транслятор - це програма, що призначена для перекладу тексту програми з однієї мови програмування на іншу. Процес перекладання називається трансляцією. Будь-який транслятор виконує дві основні задачі. Перша - аналіз програми, що транслюється, в результаті чого визначається її коректність. При виявленні помилок транслятор вказує на ті місця тексту програми, де порушені правила її написання. Друга - генерація вихідної програми мовою команд комп'ютера. Розрізняють два типи трансляторів:

- компілятори

- інтерпретатори.

Компілятор - це програма, призначена для перекладу в машинні коди програми, що написана мовою високого рівня. Процес такого перекладу називається компіляцією. Кінцевим результатом роботи компілятора є програма в машинних кодах, яка потім виконується ПК. Скомпільований варіант програми можна зберігати на диску. Для повторного виконання програми компілятор вже не потрібен. Досить завантажити з диска в пам'ять комп'ютера скомпільований перед цим варіант і виконати його. Існує інший спосіб поєднання процесів трансляції та виконання програм. Він називається інтерпретацією. Інтерпретатор - це програма, що призначена для трансляції та виконання вихідної програми по командах (на відміну від транслятора, який цей процес виконує в цілому). У процесі трансляції відбувається перевірка програми на відповідність до правил її написання. Якщо в програмі знайдені помилки, транслятор виводить повідомлення про них на екран монітора. Інтерпретатор повідомляє про знайдені помилки після трансляції кожної команди програми, а компілятор - після завершення компіляції всієї програми. Знайти та виправити в цьому випадку помилки значно складніше, ніж при інтерпретації. Через це програми-інтерпретатори розраховані, в основному, на мови, що призначені для навчання програмуванню, і використовуються програмістами-початківцями. Як правило, програми компілятори та інтерпретатори називаються так само, як і мови, для перекладу з яких вони призначені. Слова Паскаль, Бейсік, Сі можна сприймати і як назви мов, і як назви відповідних програм - трансляторів.

3. Опрацювання середовища ТП 7.0

1. Увійдіть в каталог системи програмування ТП 7.0.

2. Виконайте команду turbo.exe.

F10 - вихід в головне меню. Esc - вийти з головного меню та повернутися у вікно редактора текстів. Дія Доступ через меню Гаряча клавіша Створити новий файл File/New Відкрити файл File/Open F3 Зберегти файл File/Save F2 Виконати програму Run/Run Ctrl+F9 Переглянути екран користувача Debug/User Screen Alt+F3 Створити exe-файл Compile/Compile Alt+F9 Викликати довідкову систему Help F1 Отримати довідку про вказаний курсором оператор Ctrl+F1 Перейти до іншого вікна Window/List Alt +0 Закрити поточне вікно Window/Close Alt+F3 Вийти з середовища File/Exit Alt+X Практичне завдання Відкрийте існуючий в каталозі системи програмування файл Primerl.pas. В програмі Primerl використані основні елементи процесу опра¬цювання даних у відповідності з принципом IPO (input - processing - output), тобто введення - опрацювання - виведення. Для повного розуміння цього принципу необхідно познайомитися з операторами введення-виведення та присвоювання.

Program Primerl; {додавання двох цілих чисел}
Var
  a,b,s: integer;
Begin
  write ('введіть перше число'); readln(a);
  write ('введіть друге число'); readln(b);
  s=a+b;
  writeln ('сума  А+В=', s)
End.

1. Виконайте програму декілька разів для різних А і В. 2. Створіть exe-файл. Для цього виконайте послідовність дій: • увійдіть в головне меню, виберіть меню Compile. • виберіть і виконайте команду Destination - Memory, яка після натискання клавіші Enter змінюється на Destination - Disk. • Натисніть комбінацію клавіш Alt+F9. 3. Вийдіть з середовища ТП 7.0. Виконайте файл Primerl.exe. Підсумок уроку. Домашнє завдання: вивчити означення, що прочитані на лекції (що таке програма, класифікація мов програмування, що таке транслятор, типи трансляторів).

Автор: Загродська О.Б.