Мова програмування Паскаль. Величини.

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Мета: ознайомити учнів з поняттями мова програмування, з її особливостями, призначенням, структурою, дати знання про величини та їх типи;

Виховувати любов до праці та бережливе ставлення до шкільного майна;

Розвивати мислення, уяву, пам'ять.

Обладнання: комп’ютери.

Тип уроку:урок засвоєння нових знань.


Організаційна частина

Привітання з класом, призначення чергових, перевірка присутніх.

Повідомлення теми та мети уроку

Тема нашого уроку «Мова програмування Паскаль. Виличини». На сьогоднішньому уроці ми маємо познайомитися з такими поняттями як мова програмування, особливостями та призначенням та алфавітом мови програмування, також маємо з’ясувати, що таке величини і які бувають типи величин .

Актуалізація опорних знань.(фронтальне опитування)

1. Що таке алгоритм? (однозначна послідовність операцій для розв’язання конкретної задачі за скінченне число кроків)

2. Назвіть основні алгоритмічні структури?(Лінійний, розгалужений та циклічний)

3. Які існують способи запису алгоритмів? (словесний, формульно-словесний, метод блок-схем, програмний)

4. Що таке блок-схема алгоритму? (графічне зображення алгоритму у вигляді спеціальних блоків з необхідними словесними поясненнями)

5. Що таке програма? (алгоритм написаний на одній із мов програмування)

Виклад нового матеріалу.

Алгоритмічна мова високого рівня Паскаль отримала свою назву в честь французького математика 17 ст. Блеза Паскаля, який був творцем першої механічної обчислювальної машини («суматор Паскаля»). Автор мови – Ніклаус Вірт створив його у 1970 році як інструмент для навчання студентів навичкам програмування. З кожною версією в мову Паскаль додавалися нові можливості. Перше діалогове середовище підготовки та виконання програм на мові Паскаль було створено у 1983 році.

Алфавіт, синтаксис та семантика – три основних складаючи мов програмування.

Алфавіт мови Паскаль включає символи для складання ідентифікаторів (великі та малі латинські букви, арабські цифри, знак підкреслення); символи-роздільники (пропуск); спеціальні символи, що виконують певні функції при побудові різних конструкцій мови (+, -, /, ><, ;, @, ‘ (), [], {}, #, $, ^); складові символи, які сприймаються компілятором як єдине ціле (<=, >=:, = (**) (..).. ); невживані символи (символи, що не входять до алфавіту мови, але які використовуються в коментаріях та у вигляді значень символьних та рядкових констант); службові слова – слова, призначення яких визначене в мові, їх використання в мові як імен змінних заборонено. Кожна алгоритмічна мова має свою сукупність символів та правил для запису алгоритмів. Розглянемо структуру опису програми на мові програмування Паскаль. При написанні програм повинні дотримуватися правила розміщення в тексті різних змістовних блоків. Будь-яку програму можна умовно поділити на три основні частини:

1. Розділ оголошень та умов;

2. Розділ текстів процедур та функцій;

3. Розділ основного блоку.

Заголовок програми складається із резервованого слова Program та імені програми. У розділі Const містяться перелічені через кому константи, що використовуються у програмі. У розділі Type можна визначити нові типи. У розділі опису змінних Var міститься список змінних, що використовується в програмі, та визначається їх тип. Тіло процедури обмежуються службовими словами Begin…End.

Основний блок складається з послідовності операторів, що визначають послідовність дій для виконання алгоритму.

Базовим поняттям математичних та природних наук є поняття величини деякого об’єкта чи явища. Величини діляться на змінні та постійні. Постійною величиною називається величина, значення якої не міняється в процесі виконання алгоритму. Саме над величинами виконуються певні операції.

Величини можуть бути різного типу: цілого, дійсного літерного, логічного. Будь-який тип визначається:

1. Видом представлення;

2. Множиною допустимих операцій.

Типи змінних: Real - набуває дійсних значень; Word - займає два байти в пам’яті, що визначає діапазон від 0 до 216-1, а змінна символьного типу Char займає 1 байт у пам’яті, що визначає діапазон її значень від 0 до 255. Кожне число в цьому діапазоні – це код символу в таблиці ASCII- кодів. У програмі не обійтись без введення і виведення інформації. Як правило, потрібно ввести вихідні дані, а результат вивести на екран. Для цього в мові Паскаль використовуються оператори read, readln (для введення) і write, writeln (для виведення). Символи ln – новий рядок. При цьому наступне введення чи виведення буде відбуватись з нового рядка.

А зараз, давайте розв’яжемо задачу: Дано прямокутний трикутник, зі сторонами а, в та с. Знайти площу.

Program ploscha;

Var

a, b, S: real;

begin

writeln (‘введіть значення’);

readln (‘a, b’);

S:=(a*b)/2;

Writeln (‘площа=’, S);

End.

Закріплення вивченого матеріалу.

А тепер, давайте перевіримо як ви зрозуміли сьогоднішній матеріал (фронтальне опитування)

1. Що включає в себе алфавіт мови Паскаль?

2. Яка структура програми Паскаль?

3. Що таке величина?

4. Які ви знаєте типи даних?

5. Які ви знаєте оператори введення-виведення інформації?

6. Заключна частина.

Підведення підсумків уроку. Повідомлення домашнього завдання.

Категорії: Інформатика Категорії: Бази даних Конспекти уроків