Многогранник та його елементи

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

ТЕМА

Многогранник та його елементи з використанням практичних вмінь та навичок роботи на комп’ютері в графічному редакторі Paint та текстовому редакторі Word

МЕТА:

 1. систематизування та узагальнення знань, вмінь та навичок з теми “Многогранники та його елементи” з метою підготовки до тематичного оцінювання;
 2. оцінити практичні вміння роботи на комп’ютері в текстовому та графічному редакторі;
 3. розвивати просторове уявлення та логічне мислення при рішенні практичних завдань на комп’ютері;
 4. виховувати прагнення до освоєння знань та вдосконалення їх у своїй професії.

ТИП УРОКУ:

закріплення та поглиблення знань, вмінь і навиків.

ВИД УРОКУ:

бінарний

ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ:

індивідуальна, робота в малих групах.

ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

картки оцінювання, комп’ютерні тести,пам’ятки роботи з клавіатурою, індивідуальні задачі,маркіровані дошки для кожної малої групи, план створення презентації, картки з малюнками до задач, опорні конспекти з теми “Многогранники”.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ:

тестування, проблемна ситуація, створення презентації в малих групах.

ХІД УРОКУ.

І. Організаційний початок уроку (3хв.).

Девіз уроку: “Лінощі переслідують усіх, спробуй переслідувати їх сам”.

Вибір настрою для участі в уроці:

Smile.jpg

ІІ. Постановка мети та задач уроку (2 хв.).

Сьогодні на уроці ми з вами систематизуємо та узагальнимо знання з теми “Многогранник та його елементи”. Працювати будемо активно, швидко, на деяких етапах уроку нам в цьому буде допомагати комп’ютер, а також праця повинна бути плідною, щоб на наступний урок ви успішно виконали тематичну атестацію.

План нашого уроку такий:

 1. Перевірка теоретичних знань у вигляді тестування на комп’ютері.
 2. Графічне рішення проблемної задачі.
 3. Скласти презентацію.
 4. Зробити підсумки уроку.

ІІІ. Тестування (8 хв.).

Перед вами лежать картки контролю знань. Впишіть в них своє прізвище та ім’я. В ході уроку ви будете ставити свої оцінки в спеціальні графи. По закінченню уроку ви отримаєте дві оцінки: з геометрії та інформатики.

Table.jpg

У вас на столах лежать підказки, як користуватися клавіатурою. Перш, ніж розпочати роботу, згадаємо практичні навики роботи на комп’ютері.

Бліц – опитування.

 1. Як відкрити об’єкт на робочому столі?
 2. В якому редакторі зробити малюнок до задачі?
 3. Де він знаходиться?
 4. Який взаємозв’язок між текстовим та графічним редактором?

Починаємо тестування. На робочому столі відкрийте папку з тестами, файл test1. Відповіді обираємо за допомогою стрілок та натисканням Enter. Час виконання 5 хвилин, максимум отримуєте 4 бали.

Тестування.

1. Многогранник – це тіло, складене з:

а) одного многокутника

б) кінцевого числа плоских кутів

в) кінцевого числа плоских многокутників

2. Многогранник, складений з двох плоских многокутників, які лежать в різних площинах, і всіх відрізків, які з’єднують точки цих многокутників, - це:

а) піраміда

б) куб

в) призма

3. Основи призми:

а) перпендикулярні та рівні

б) паралельні та рівні

в) паралельні, але не рівні

4. Висота призми – це відстань між:

а) вершинами протилежних граней

б) вершинами основ

в) площинами основ

5. Діагональ призми – це:

а) відстань між основами

б) відстань між вершинами бічної грані

в) відстань між вершинами, які не належать одній грані

6. Бічна поверхня призми – це:

а) сума площ основ та бічних граней

б) сума площ основ

в) сума площ бічних граней

7. Піраміда – це многогранник, складений з:

а) двох основ та відрізків, з’єднуючих основи

б) основ і точки, яка не лежить в площині основи

в) основи, вершини, яка не належить основі, і всіх відрізків, з’єднуючих їх

8. Відрізки, які з’єднують вершину піраміди з вершинами основ, називаються:

а) бічні грані

б) бічні ребра

в) діагоналі

9. Апофема – це:

а) висота піраміди

б) діагональ паралелепіпеда

в) висота бічної грані правильної піраміди

10. Перпендикуляр, що опущено з вершини піраміди на площу основи, - це:

а) апофема

б) висота

в) бічне ребро

11. В якому многограннику бічна поверхня дорівнює множенню півпериметра на основу:

а) піраміда

б) призма

в) паралелепіпед

12. Правильний многогранник, в якому грані правильні трикутники, і в якому в кожній вершині зводиться по 4 ребра:

а) октаедр

б) додекаедр

в) ікосаедр

Занесіть отримані бали в залікову картку.

ІV. Рішення проблемної задачі (7 хв.).

У кожного на столі індивідуальна задача проблемного змісту. Ви повинні відповісти на питання графічно, використовуючи текстовий або графічний редактор, за це отримаєте додатковий 1 бал з математики та оцінку за практичну роботу з інформатики.

Задачі:

1. Зобразити многогранник, у якого три лінійних розміру.

2. Зобразити прямокутний паралелепіпед, у якого всі ребра рівні.

3. Побудувати многогранник, який має 4 грані.

4. Зобразити піраміду, яка утворюється в наслідок відсічення подібній до неї піраміди.

5. Побудувати многогранник, в якому кількість вершин та граней однакова.

6. Побудувати призму, яка не має діагоналей.

7. Зобразити многогранник, одним з елементів якого є апофема.

8. Зобразити многогранник, діагональним січенням якого є трикутник.

9. Зобразити призму, бічні ребра якої не будуть висотами.

V. Складання презентації малими групами (20 хв.).

Здавайте залікові картки і сідайте до круглих столів, утворюючи малі групи. Кожний з вас працював індивідуально, побачив свої помилки та пробіли знань, а зараз ви працюватимете групами, разом ліквідуючи свої недоліки.

1 група – Призма

2 група – Піраміда

Кожна група повинна скласти презентацію про свій многогранник по наступній схемі, яка лежить перед вами:

1. Теоретичний матеріал про многогранник та його елементи на наочних фігурах.

2. Намалювати на маркірованій дошці приклади, де зустрічається ваш многогранник в оточуючому нас світі та в вашій професії.

3. За наданими малюнками скласти умови та вирішити задачі.

Призма.jpg

Піраміда.jpg

Час на складання презентації 10 хвилин, а потім кожна група демонструє результати своєї праці.

Поки одна група демонструє свою презентацію, інша обговорює і оцінює кожну правильну відповідь в 2 бали, тобто за всю презентацію ви можете отримати 6 балів. На при кінці виступу ми з вами разом об’єктивно виставимо оцінку кожній групі.

VI. Підсумки уроку (5 хв.).

Сьогодні на уроці ви працювали самостійно, потім гарно склали презентації, систематизували та узагальнили отримані знання з теми “Многогранник та його елементи”. І я впевнена, що на наступному уроці ви успішно виконаєте тематичну атестацію. А сьогодні на уроці кожен з вас отримав такий результат...

Як ви гадаєте, чи відповідав наш урок обраному девізу та настрою?

Чи сподобався вам урок?

Дякую за співпрацю. На все добре.