Легенди рідного краю

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Автор проекту

Вітко Оксана Ярославівна

Назва проекту

«Легенди рідного краю»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: Я і Україна

Другорядні: читання

Вік учнів, клас

8 років, 3 клас

Стислий опис проекту

Учні ознайомляться з легендами, які складали наші пращури, їхніми поглядами про світ. Виконуючи цей проект, учні навчаться шукати легенди у підручниках та додаткових книжках, дізнаються багато нового про своїх предків. Проект реалізовується в 3 класі на уроці Я і Україна. Школярі працюють у чотирьох групах.

Питання проекту

Ключове питання

Чи потрібні легенди у нашому житті?

Тематичні питання

1. Що корисного з легенд ви можете почерпнути для свого життя?

2. Чого ми можемо навчитись у наших предків через легенди?

Змістові питання

1. Що таке “легенда?”

2. Які легенди ви знаєте?План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План реалізації проекту

Навчальні цілі

1.Вчити школярів самостійно шукати літературу, використовувати Інтернет ресурси. 2.Знаходити необхідну інформацію та опрацьовувати її. 3.Розвивати пізнавальні здібності, критичне мислення, зв’язне мовлення.4. формувати навички роботи в групі. 4.Ознайомити з традиціями та звичаями українського народу. 5.Виховувати естетичні смаки, творчі та художні навички.

Діяльність вчителя

Вчитель формулює тему проекту, навчальні та змістові питання. Представляє презентацію та відео ідеї проекту чи публікацію, яка покаже переваги методу проектів. Розробляє критерії оцінювання діяльності учнів. Робить підбір необхідних матеріалів з підручників та Інтернет ресурсів. Перевіряє наявність необхідного апаратного забезпечення для реалізації проекту. Передбачає виділення додаткового часу на вивчення питання проекту учнями в мережі Інтернет, книгах (підручниках, посібниках). Також вчитель контролює роботи учнів, коригує їх презентації, публікації протягом проекту при необхідності. Вчитель розподіляє учнів на групи. Планування проекту: 1.Вчитель ознайомлює учнів із темою та питаннями проекту. 2.Формує чотири групи за допомогою "чарівного мішечка". 3.Допомагає учням вибрати теми групових проектів: 1 група - Легенди про дерева і кущі; 2 група - Легенди про квіти і трави; 3 група - Легенди про тварин; 4 група - Легенди про птахів. 4.Слідкує за ходом виконання роботи, допомагає учням при потребі, здійснює контроль та оцінювання учнівської діяльності.

Презентація вчителя

Блог вчителя

Фасилітація

Діяльність учнів

Учні знайомляться з темою проекту , обговорюють з учителем ключове, тематичні та змістові питання. Об’єднуються в групи та виконують спільно завдання. Для цього вони вивчають необхідний теоретичний матеріал, читають цікаві статті, проводять дослідницьку роботу. Реалізація проекту: 1. Складання учнями плану роботи над проектом: 1) робота над поняттям “легенда”; 2) збір та опрацювання інформації відповідно до теми; 2. Джерела інформації: - ендиклопедії, довідники; - художня література; - розповіді рідних (дідусів, бабусь); - Інтернет ресурси. 3. Розподіл обов’язків. 4. Самостійна пошукова робота. 5. Аналіз і обробка інформації. 6. Робота з картками, схемами. 7. Виготовлення сторінки для журналу.

Презентація учнів

Публікація учнів

Оцінювання

Учні у групах виконують поставленні завдання: - знаходять необхідну літератури; - опрацьовують матеріали; - виділяють основне та оформлюють результати. Критерії оцінювання: - активність кожного учасника; - колективний характер прийняття рішень; - глибина розкриття проблеми; - естетичне оформлення результату; - вміння презентувати проект. Крім цього учні дають відповіді на запитання вчителя, заповнюють схему, дидактичну картку; обмінюються думками та ідеями впродовж виконання проекту. Оцінювання проекту: - взаємооцінка (групи оцінюють одні одних); - оцінювання вчителем.

Форма оцінки учнівської презентації

Форма оцінки учнівської публікації

Форма оцінки учнівського web-сайту

форма для оцінювання

Таблиця Знаємо Схема Документ для оцінювання навчальних потреб учнів Метод оцінювання

Корисні ресурси

Доступ

Інші документи

Дозволи батьків на використання ресурсів Інтернету

Посилання на використані ресурси Інтернету


Категория:Интел Intel. Навчання для майбутнього. Версія 10.1