Користувач:Oleksyuk mm

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Автор проекту

Олексюк Мар'яна Миколаївна

Назва проекту

Піраміда навколо нас

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика, інформатика, українська мова, образотворче мистецтво, всесвітня історія, основи філософії.

Вік учнів, клас

15-16 (10-11 клас)

Стислий опис проекту

Цей проект передбачає закріплювати знання учнів про геометрію та її місце у буденному житті людини. Розвивати навички дослідницької діяльності, спостережливості, аналітичного мислення, вміння робити висновки; ознайомити учасників проекту та всіх бажаючих з різноманітністю архітектурних пам’яток, творів мистецтва; цікавими фактами з життя відомих людей, виховувати пізнавальний інтерес так вміння доводити розпочату справу до кінця Учнів чекають дослідження та пошук інформації для вичерпних відповідей на поставленні тематичні запитання. Діти будуть складати звіти за результатами досліджень та знайденою інформацією. Вони будуть збирати та опрацьовувати дані з Інтернету та інших наукових видань, що розкривають суть змістовних питань. Додатково, вони будуть створювати брошури та презентації.

Питання проекту

Ключове питання

Піраміда - звичайний багатогранник? Чи є у пірамід які-небудь таємниці?

Тематичні питання

1. Яка історія пірамід? 2. Які форми у пірамід, побудованих на землі? 3. Який зв'язок між пірамідами і зірками? 4. Яке місце займають піраміди в житті людей?

Змістові питання

1. Визначення піраміди. Площа поверхні піраміди. 2. Визначення правильної піраміди. Площа бічної поверхні правильної піраміди. 3. Властивості правильної піраміди. 4. Властивості пірамід, основа яких, вписаний або описаний багатокутник. 5. Правильна усічена піраміда. Її елементи і площа бічної поверхні.

План вивчення теми (вставити файл)

План реалізації проекту

План вивчення теми

Навчальні цілі

Після завершення проекту учні зможуть: 1. розпізнавати, обстежувати і вирішувати проблемні ситуації з області математики, залучаючи знання з різних галузей науки; 2. самостійно, критично мислити; 3. прогнозувати результати; 4. практично застосовувати отримані знання; 5. формувати навички роботи в команді, навички публічного виступу; 6. розширювати свої знання; 7. розвивати аналітичне мислення; 8. придбати навички самостійної роботи; 9. працювати творчо, конструювати, моделювати, проектувати і т.д.; 10. використовувати визначення і властивості піраміди при вирішенні геометричних задач.


Діяльність вчителя

Для початку вчитель проводить визначення складу групи учасників проекту, обговорення основоположних та проблемних питань, складання навчальних питань, ознайомлення учнів з вступною презентацією вчителя і критеріями оцінювання презентації, розподіл обов'язків, пошук інформації в різних джерелах; Після чого відбувається аналіз інформації, відбір матеріалу для публікації та презентації, коригування планів роботи в групах, обговорення задач прикладного характеру, визначення термінів виконання робіт учнів; індивідуальні консультації учнів з питань планування та створення презентації;


фасилітація

презентація від вчителя

Діяльність учнів

1-й етап: Презентація проекту "Піраміда навколо нас". Формулювання проблеми дослідження та завдань учням. Ознайомлення з критеріями оцінювання учнівських робіт. 2-й етап: Проведення опитування "Піраміда навколо нас" серед однолітків, знайомих, родичів, сусідів, учителів, друзів, батьків тощо... 3-й етап: Учасники проекту збирають інформацію в Інтернеті та інших друкованих виданнях, систематизують. 4-й етап: діти вже по дані темі розв'язують задачі,тестові завдання запропоновані вчителем. діснаються багото цікавого.

6-й этап: -Підведення підсумків. -підготовка презентації результатів.

презентація від учнів

БРОШУРА 1

БРОШУРА 2

Оцінювання

Самооцінювання і взаємооцінювання здійснюється під час захисту проектів за допомогою бланків: a) лист оцінювання презентації; b) самооцінка дослідницької роботи учня; c) лист оцінювання буклету.

оцінювання презентації

оцінювання публікації

щоденник рефлексії