Конспект уроку Excel

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Тема:

«Робота з даними в середовищі Excel»


Цілі уроку:

- дидактична: дати основні поняття: електронна таблиця, комірка, типи даних, абсолютні і відносні посилання і ін. - розвивальна: розвивати знання учнів в області інформаційних технологій. - виховна: показати важливість знань і умінь у сфері інформаційних комп'ютерних технологій, а саме технологій опрацювання текстових даних. Устаткування: дошка, комп'ютер, комп'ютерна презентація. Використані веб-ресурси:

Російськомовні: 1. http://www.excel.moost.ru/excel.php 2. http://www.excel.moost.ru/excel2.php 3. http://www.excel.moost.ru/excel3.php 4. http://www.excel.moost.ru/excel4.php 5. http://www.uroki.net/docinf/docinf106.htm 6. http://www.uroki.net/docinf/docinf47.htm 7. http://www.uroki.net/doc/EXCEL97.rar 8. http://syrtsovasv.narod.ru/informatika.htm - для перевірки знань


План уроку

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація знань.

III. Теоретична частина.

IV. Практична частини.

V. Домашнє завдання.

VI. Пітання учнів.

VII. Підсумок уроку.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

Привітання, перевірка присутніх. Пояснення ходу уроку. II. Перевірка знань.

Добре. Ми продовжуємо вивчати додатки MicroSoft. До речі, які ми вже вивчили? Що це за додатки? Який редактор ми вивчаємо зараз? Чудово. А зараз записуємо число і тему нашого уроку " Робота з даними в середовищі Excel ". III. Теоретична частина.

Табличні процесори включають багато зручних і простих можливостей по оформленню даних: виділення кольором фону і символів, використання різних шрифтів. Все це робить дані в електронній таблиці зручними для сприйняття і розуміння користувачем.

Типи даних

Електронні таблиці дають змогу працювати з трьома основними типами даних: • число • текст • формула.

Числа в електронних таблицях Excel можуть бути записані в звичайному числовому або експоненціальному форматі, наприклад: 195,2 або 1,952Е + 02. За умовчанням числа вирівнюються в осередку по правому краю. Це пояснюється тим, що при розміщенні чисел один під одним (у стовпці таблиці) зручно мати вирівнювання по розрядах (одиниці під одиницями, десятки під десятками і т. д.).

Текстом в електронних таблицях Excel є послідовність символів, що складається з букв, цифр і пропусків, наприклад запис «32 Мбайт» є текстовими. За умовчанням текст вирівнюється в осередку по лівому краю. Це пояснюється традиційним способом листа (зліва направо). Формула повинна починатися із знаку рівності і може включати числа, імена осередків, функції (Математичні, Статистичні, Фінансові, Дата і час і т. д.) і знаки математичних операцій. Наприклад, формула «=А1+В2» забезпечує складання чисел, що зберігаються в осередках A1 і В2, а формула «=А1*5» — множення числа, що зберігається в осередку A1 на 5. При введенні формули в осередку відображається не сама формула, а результат обчислень за цією формулою. При зміні початкових значень, що входять у формулу, результат перераховується негайно. Результат і аргументи використовуваних функцій знаходяться в елементах електронної таблиці. Табличний процесор володіє гнучким механізмом завдання і редагування значень елементів електронної таблиці, а також допускає створення власних програм по обробці даних. Функції виконуються не тільки над значеннями конкретних осередків, але і над набором осередків із заданого діапазону. Кожен осередок має свою назву, складену з назви стовпця і рядка, а діапазон задається назвами лівою верхньою і правою нижней елементів таблиці.

Використання табличного процесора дозволяє не тільки визначити результат на основі початкових даних, але і знайти початкові значення, необхідні для отримання необхідного результату.

Абсолютні і відносні посилання

У формулах використовуються посилання на адреси осередків. Існують два основні типи посилань: • відносні • абсолютні.

Відмінності між ними виявляються при копіюванні формули з активного осередку в інший осередок.

Відносне посилання у формулі використовується для вказівки адреси осередку, що обчислюється щодо осередку, в якому знаходиться формула. При переміщенні або копіюванні формули з активного осередку відносні посилання автоматично оновлюються залежно від нового положення формули. Відносні посилання мають наступний вигляд: A1, B3.

Абсолютне посилання у формулі використовується для вказівки фіксованої адреси осередку. При переміщенні або копіюванні формули абсолютні посилання не змінюються. У абсолютних посиланнях перед незмінним значенням адреси осередку ставиться знак долара (наприклад $А$1). Якщо символ долара стоїть перед буквою (наприклад: $А1), то координата стовпця абсолютна, а рядки — відносна. Якщо символ долара стоїть перед числом (наприклад, А$1), то, навпаки, координата стовпця відносна, а рядки — абсолютна. Такі посилання називаються змішаними.

Хай, наприклад, в осередку С1 записана формула =А$1+$В1, яка при копіюванні в осередок D2 набуває вигляду =В$1+$В2. Відносні посилання при копіюванні змінилися, а абсолютні — ні. Сортування і пошук даних. Електронні таблиці дозволяють здійснювати сортування даних. Дані в електронних таблицях сортуються за збільшенням або убуванню. При сортуванні дані шикуються в певному порядку. Можна проводити вкладені сортування, тобто сортувати дані по декількох стовпцях, при цьому призначається послідовність сортування стовпців. У електронних таблицях можливий пошук даних відповідно до вказаних умов — фільтрів. Фільтри визначаються за допомогою умов пошуку (більше, менше, рівно і т. д.) і значень (100, 10 і т. д.). Наприклад, більше 100. В результаті пошуку будуть знайдені ті осередки, в яких містяться дані, що задовольняють заданому фільтру. Питання для закріплення:

1. З якими основними типами даних дозволяють працювати електронні таблиці?

2. Як записуються числа в електронних таблицях Excel?

3. Що являє собою текст в електронних таблицях Excel?

4. Яка особливість формул в електронних таблицях Excel?

5. Які існують основні типи посилань? Чим вони відрізняються?

6. Як відбувається пошук і сортування даних?

IV. Практична частина.

На комп'ютері учні самостійно вводять у відповідні комірки числа, текст, за допомогою формули виконують дії над комірками. Учні виконують завдання. V. Домашнє завдання.

Виконати контрольні запитання після параграфа, на стр. 339. Вивчити конспект уроку. VI. Питання учнів.

Відповіді на питання вчителем. VII. Підсумок уроку.

Підбиття підсумку уроку. Оцінювання. На уроці мі дізналися, що таке типи даних, абсолютні і відносні посилання та як відбувається пошук і сортування даних.