Категорія:Програмування Конспекти уроків

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

План-конспект уроку на тему "Мова програмування"

Тема:

Мова програмування.

Мета уроку:

навчити використовувати на практиці здобуті знання, вміння і навички;розвинути логічне мислення; дати учням поняття мови програмування, алфавіту мови програмування, поняття величин, змінних та констант; розвинути методи роботи з мовою програмування;виховати любов до науки

Тип уроку:

комбінований урок.

Хід уроку

І. Організаційна частина

Заходжу в клас. Вітаюся з учнями. Дозволяю їм сісти на свої місця. Запитую чергового – хто відсутній. Перевіряю готовність учнів до уроку. – Сьогодні ми з вами будемо вивчати нову тему “Мова програмування”.

ІІ. Пояснення нового матеріалу.

Будь-яка звичайна мова програмування складається із елементів складових букв, які складають алфавіт мови. Букви використовуються для побудови слів, слова складають речення, а речення утворюють будь-який тексти, романи… Алфавіт мови – Слова – Речення – Текст.

В алгоритмічних мовах спостерігається аналогія тобто: Алфавіт – Слова – Команди – Програма

Розглянемо алфавіт, слова і найпростіші команди мови програмування. Алфавіт містить майже всі символи, що є на клавіатурі: • латинські символи • цифри від 0 до 9 • математичні символи • розділові знаки та інше

Слова мови програмування поділяються на службові, імена користувача і стандартні імена. Службові слова призначені для написання команд. Розглянемо деякі з основних службових слів мови Паскаль.

Варто зауважити те, що в програмах службові слова виділяються шрифтом. Імена користувача. Складаючи програму, користувач описує різні об’єкти і надає їм імена на свій розсуд. Тут помітна аналогія з математикою, фізикою, де різні величини позначають різними буквами. Наприклад а, в, с – довжини сторін трикутника, h – висота, S – площа. В алгоритмічних мовах дані які містять в собі інформацію про висоту можна назвати різними способами. Придумуючи іменна, треба дотримуватись певних правил.

- Ім’я може складатися лише з латинських літер, цифр та символів.

- Цифра не може бути першим символом в імені.

- Літери можуть бути малими або великими.

- Пропуски і іменах не допускаються.

- Два різні об’єкти не можна позначати одними іменем.

Стандартні імена. Їх є декілька груп: - Назви стандартних типів даних. - Назви стандартних сталих. - Назви стандартних функцій. - Назви команд для введення і виведення.

Поняття змінної. Центральним поняттям у програмуванні є поняття змінної. Змінні призначенні для зберігання конкретних значень в операційній системі під час виконання програми. Змінна може набувати різних значень. Фізичний зміст змінної: змінна –ділянка операційної системи, куди комп’ютер записує або звідки читає дані. Змінна характеризується іменем, значенням і обсягом у байтах. Значення змінній надають командою присвоєння яка має вигляд :=. Кількість потрібних змінних ті їхні імена визначає користувач під час складання алгоритму розв’язування задачі. У Паскалі є 4 стандартних типи: цілий, дійсний, булевий і символьний, які відповідають позначенню Integer, Real, Boolean, Char. Тип будь-якої змінної використовується у програмі, повинен бути явно визначений. Як ви вже знаєте розділ опису змінних починається var і має вигляд: Var <список імен змінних>:<тип> Var i, a,m,r:snteger; J, r:real; D:char; Цілий тип – змінні цілого типу можуть набувати лише цілих значень. До операндів цілого типу належать операції: +, -, *, /. Дійсний тип - змінні цього типу можуть набувати як цілих та і значень з дробовою частиною. До дійсних операндів можна застосувати такі операції: +, -,* , / і в результаті одержимо значення дійсного типу.

Булевий тип – змінні набувають значення істиності або хибності. Слова є булевими константами. Булеві змінні як і інші змінні стандартного типу повинні бути описані в розділі описів змінних. До булевих операндів застосовуються такі операції AND, OR, NOT. Проте кожен з цих типів даних в свою чергу ще поділяється – для більш точнішого заданя змінних. Дані значення яких є цілі числа можуть належати, до таких типів як: word, byte, longbyte. Дані значення яких є дійсні числа можуть належати до таких типів: real. Розв’язуючи будь-яку задачу, користувач має проаналізувати, скільки змінних треба використовувати і до якого типу їх віднести. Змінні треба оголосити на початку програми у розділі оголошення змінних, який має такий загальний вигляд: Var <перший список імен змінних>:<назва типу> … <п-й список імен змінних>:<назва типу> Давайте запишемо такий приклад: Нехай у програмі з деякою назвою Name змінні набувають дійсних значень; - цілих і - текстових. Записати описову частину програми, тобто описати змінні програми. Опис змінних даної задачі буде мати такий вигляд:

Program Name; Var  : integer;

real;
string;

Розв’язуючи задачу користувач має проаналізувати скільки змінних треба використати і до якого типу їх потрібно віднести. Під час оголошення змінних у пам’яті резервується потрібна кількість комірок для зберігання даних під час роботи програми. Наприклад. Нехай у деякій задачі для позначення кількості учнів у класі вирішили використати величину з іменем п. Зрозуміло, що змінна п не може набувати дробового значення, вона належить до цілого типу, тому запишемо Var n:integer; Задача Туристи придбали 5 квитків на потяг для дорослих за 18 грн 50 коп. кожний і 3 для дітей за 6 грн. 20 коп. Скласти програму для визначення суми. Яку треба заплатити і вивести на екран “Щасливої дороги”. Program Suma; Var  :integer; , suma:real; p: string; Begin P:= “Щасливої дороги”; suma:= writeln (suma); writeln (p); end. Розглянемо тепер константи. Вони відрізняються від вище розглянутих змінних тим, що значення констант фіксоване і можуть бути в виконанні програми. В розділі описів програми мають бути описані не тільки змінні а й константи. В найпростішому випадку пропонують слідуючий вид опису констант. Const V_1=val_1; V_2=val_2 … V_n=val_n Тут V_1…V_n – імена констант, val_1…val_n значення констант. Пізніше ви дізнаєтесь, що константи в Паскалі бувають двох типів – типізовані і нетипізовані

ІІІ. Закріплення вивченого матеріалу.

1. З чого складається алфавіт мови програмування?

Алфавіт містить майже всі символи, що є на клавіатурі. • латинські символи • цифри від 0 до 9 • математичні символи • розділові знаки та інше

2. Що може містити ім’я програми?

Ім’я програми може містити цифри, слова, окремі літери, крім тих які є зарезервованими словами в самій мові програмування.

3. В якому розділі записується опис змінних?

Змінні треба оголосити на початку програми у розділі оголошення змінних, який має такий загальний вигляд: Var <перший список імен змінних>:<назва типу> … <п-й список імен змінних>:<назва типу>

4. Що таке змінна і для чого вони призначені?

Змінні призначенні для зберігання конкретних значень в операційній системі під час виконання програми.

5. Що ви можете сказати про константи?

Вони відрізняються від вище розглянутих змінних тим, що значення констант фіксоване і можуть бути в виконанні програми.

IV. Підсумок уроку.

Молодці, ви сьогодні дуже добре працювали на уроці, за це я виставлю вам позитивні оцінки у щоденники і у журнал. Можливо виникли якісь запитання до мене? (якщо є запитання, то відповідаю на них). А тепер запишіть будь-ласка в щоденники домашнє завдання. З підручника Верлань, а також почитайте законспектований вами матеріал. Урок закінчено. До побачення.