Знай свої права, поважай права інших.

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Автор проекту

Кашицька Мар'яна Іванівна

Назва проекту

«Знай свої права, поважай права інших»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: Я і Україна

Вік учнів, клас

4 клас, 9-10 років

Стислий опис проекту

Проект проводитиметься у 4 класі на уроках курсу «Я і Україна» при вивченні теми «Права і обов’язки громадянина». Учні повинні зібрати матеріал про права і обов’язки дітей. Клас ділиться на малі групи (по 4-5 учнів у кожній). Учні повинні презентувати свій проект (на вибір) у вигляді: 1. Презентації; 2. Публікації; 3. Плакату; 4. Інсценізації. Презентація учнівських проектів відбудеться під час виховної години « Я маю право знати свої права».


Питання проекту

Ключове питання

Для чого потрібно знати свої права?

Тематичні питання

1. Що таке право дитини? 2. Що таке обов’язок дитини?


Змістові питання

1.Що таке Конвенція ООН про права дитини? 2. Які права дітей ти знаєш?


План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення проекту

План реалізації проекту

Навчальні цілі

• формувати в учнів правозахисні навички, тобто, навички захисту своїх прав і прав інших людей на основі знань прав людини; • дослідити реальний стан прав і свобод дітей у шкільному колективі; • виявити знання учнів про їх права; • набути навичок збору та аналізу інформації з проблеми прав і свобод дітей; • виявити найсуттєвіші та найважливіші проблеми навчального закладу у проблемі дотримання прав дитини; • проінформувати колектив школи про дотримання прав дитини в загальноосвітньому навчальному закладі.

Діяльність вчителя

Вчитель формулює тему проекту, навчальні та змістові питання. Представляє презентацію та відео ідеї проекту чи публікацію, яка покаже переваги методу проектів. Розробляє критерії оцінювання діяльності учнів. Робить підбір необхідних матеріалів з підручників та Інтернет ресурсів. Перевіряє наявність необхідного апаратного забезпечення для реалізації проекту. Передбачає виділення додаткового часу на вивчення питання проекту учнями в мережі Інтернет, книгах (підручниках, посібниках). Також вчитель контролює роботи учнів, коригує їх презентації, публікації протягом проекту при необхідності. Вчитель розподіляє учнів на групи, за інтересами до пропонованої тематики дослідження. Вчитель ставить перед кожною групою завдання, вимоги до оформлення своїх досліджень, вимоги до виступів. У разі необхідності вчитель протягом проекту консультує учнів і спрямовує їх діяльність в потрібне русло. Вчитель збирає роботи учнів, проводить захист проекту, вказує шляхи подальшого поглиблення знань з даної теми, оцінює роботи і повідомляє результати оцінювання.

Презентація вчителя

Брошура вчителя

Блог вчителя

Фасилітація

Діаграми


Діяльність учнів

Учні знайомляться з темою проекту , обговорюють з учителем ключове, тематичні та змістові питання. Об’єднуються в групи та виконують спільно завдання. Для цього вони вивчають необхідний теоретичний матеріал, читають цікаві статті, проводять дослідницьку роботу. Заповнюють таблицю ЗХМД на початковому та заключному етапах проекту. Отримують критерії оцінювання від вчителя їхньої кінцевої роботи. На підставі отриманих результатів роблять відповідні висновки і оформляють роботу у вигляді презентації, публікації та спільного для всіх груп web-сайту. На захисті проекту представляють результати роботи всіх груп.


Публікація учнів


Оцінювання

На початку роботи над проектом учні знайомляться із стартовою презентацією та відео презентацією вчителя, обговорюють ключове, тематичні та змістові питання. На початку роботи над проектом, вчитель визначає початкові знання учнів щодо теми:"Права і обов’язки громадянина.". Під час роботи над проектом учитель контролює виконання учнями їх домашніх робіт, консультує та коригує зроблену роботу. Учні досліджують вплив науки в різних областях дослідження науки. Протягом етапу дослідження учні заповнюють таблицю ЗХМД. Також на початку проекту учні одержують форми оформлення та оцінки презентації, публікації, стін-газет, а також критерії виступу (представлення, захисту) досліджень своєї групи Ці критерії допоможуть учням досягнути хороших результатів роботи. В кінці проекту учитель за даними формами виставить учням оцінки за їхню участь у проекті. Учні здійснюють рефлексію, заповнюють форму самооцінки проекту. Вчитель враховуватиме креативність, цікавість дослідженої інформації учнями, активність на всіх етапах роботи над проектом.

Документ оцінювання навчальних потреб учнів

Форма оцінювання прикладу учнівської роботи

Документ для поточного оцінювання учнів


Інші документи

Дозволи батьків на використання ресурсів Інтернету

Посилання на використані ресурси Інтернету

Форма для опитування

Документ Доступ до сайтів


Категория:Интел Intel. Навчання для майбутнього. Версія 10.1