Зв’язки між таблицями.43 1

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
(Перенаправлено з Зв’язки між таблицями.)
Перейти до: навігація, пошук

Мета: розкрити учням поняття зв’язку між таблицями, сформувати в них практичні вміння та навички встановлення зв’язків між даними в

таблицях через ключові поля та за допомогою майстра підстановок; розвивати логічне мислення, пам'ять та увагу; виховувати

інформаційну культуру.

Хід уроку:

І.Організаційний момент.

Привітання. Перевірка присутності учнів на уроці.

ІІ.Оголошення теми, мети та мотивації уроку:

Тема: Зв’язки між таблицями.

Мета: сформувати поняття зв’язку між таблицями, навчитись встановлювати зв’язки між даними в таблицях через ключові поля та за допомогою майстра підстановок

Мотивація: даний урок нам потрібний для вивчення оскільки ¼ частини питань тематичної контрольної роботи по розділі «Бази

Даних. СУБД.», будуть основані на даній темі, крім того тема «Зв’язки між таблицями» є фундаментом для наступних уроків з розділу

«Бази Даних. СУБД.»

III.Актуалізація опорних знань:проведення тестування.

Навчальний матеріал стане нам доступніший і зрозуміліший, якщо ми повторимо та узагальнимо навчальний матеріал з попередньо вивченої

теми «Створення БД» через виконання тестів і завдань – задач на картках.Розділяю учнів за комп’ютери для виконання тестів, а також

даю завдання учням які працюють з картками.

Наголошую учням: При виконанні тестів зверніть увагу на правильні відповіді, які вказує комп’ютер якщо вами допущена помилка. (На виконання завдання 2хв )

1. Яке призначення БД?

a) зберігання , накопичення і обробки даних за допомогою комп’ютера М

b) введення, зберігання, пошуку та обробки інформації в БД

c) перевiрка даних на вiдсутнiсть помилок, забезпечення доступу до даних

d) органiзацiя розмежування доступу до даних

e) забезпечення можливостi одночасного доступу до даних

2. Що таке СУБД?

a) програма, яка слугує для створення структури бази даних

b) програма для введення, зберігання, пошуку та обробки інформації в БДМ

c) програма для зберігання, накопичення і обробки інформації

d) програма для обробки та пошуку інформації в БД

e) програма для накопичення та зберігіння інформації в БД

3. Яке призначення має СУБД?

a) створення структури бази даних, перевiрка даних на вiдсутнiсть помилокМ

b) забезпечення доступу до даних, органiзацiя розмежування доступу до даних;М

c) забезпечення можливостi одночасного доступу до даних, упорядкування (iндексування) даних; М

d) зберігання, накопичення даних

e) зберігання, знищення, пошук потрібної інформації в БД

4. Як поділяються БД за структурою?

a) iєрархiчна, мережна та реляційнаМ

b) фактографічна, реляційна та документальна

c) iєрархiчна, мережна та табличнаМ

d) фактографічна та документальна

e) мережна, таблична та фактографічна

5. З яких обєктів може складатися БД Access 2003?

a) таблиці, запити, форми, звіти

b) таблиці, запити, форми, звіти, сторінки, макроси

c) таблиці, запити, форми, звіти, сторінки, макроси, модулі М

d) поля та стовпчики

e) записи та поля

6. Як створити "порожню" БД?

a) просто завантажити Access 2003

b) завантажити Access 2003 і виконати наступне:"Новая БД"->"Файл новой БД"->"Создать"

c) завантажити Access 2003 і виконати наступне:"Новая БД"->"Файл новой БД"->"Папка"->"Создать"

d) завантажити Access 2003 і виконати наступне:"Новая БД"->"Файл новой БД"->"Папка"->"Имя файла"->"Создать" М

e) завантажити Access 2003 і виконати наступне:"Новая БД"->"Создать"

7. Які елементи має таблиця бази даних?

a) поля М

b) рядки М

c) записи та рядки

d) записи М

e) поля та стовпчики

8. Що таке "первинний ключ" таблиці БД? Для чого він призначений? a) ключ, який буде надалі представляти (замінювати) кожний запис таблиці М

b) призначений для створення таблиці

c) ключ, який містить інформацію про тип поля

d) призначений для звязування таблиці М

e) ключ, який несе інформацію про всю таблицю та призначений для зберігання даних у таблиці

9. Які типи даних використовуються в БД?

a) Текстовый, Поле МЕМО, Числовой, Дата/время, Денежный, Счетчик

b) Числовой,Логический и Текстовый

c) Текстовый, Поле МЕМО, Числовой, Дата/время, Денежный, Счетчик, Логический, Поле объекта OLE, Гиперссылка, Мастер подстановок… М

d) Текстовый, Числовой, Дата/время, Счетчик, Гиперссылка, Мастер подстановок…

e) Текстовый, Числовой, Дата/время, Счетчик

10. Коли і для чого використовується тип даних Лічильник?

a) використовується для автоматичного перерахунку даних у таблиці М

b) служить для створення "ключового поля" М

c) служить для створення "первинного ключа" М

d) використовується для рахунку даних у таблиці

e) використовується для кодування інформації у таблиці та служить для створення "первинного ключа"

Прошу ваші результати занести до таблиць оцінювання в розділ актуалізація знань.


Щоб налаштуватися на сприйняття нового матеріалу, виконаємо таку вправу:

• По бажаєм щастя, добра, і любові всім тим хто знаходиться по переду

• По бажаєм щастя, добра, і любові всім тим хто знаходиться по заду

• По бажаєм щастя, добра, і любові всім тим хто знаходиться з ліва від нас

• По бажаєм щастя, добра, і любові всім тим хто знаходиться з права від нас

Розкрили очі посміхнулися навкруги, отже ми можемо ? приступити до вивчення нового матеріалу.

ІV. Пояснення нового матеріалу.

Відношення між таблицями

Розглянемо можливі відношення між таблицями бази даних. Вони був_ таких типів: "один до одного", "один до багатьох", "багато до

одного" і "багато до багатьох". Найпоширенішим у таблицях реляційних баз даних є відношення: "ОДИН до багатьох".

Відношення "один до багатьох" означає, що одному запису таблиці відповідають кілька записів в іншій таблиці.

Розглянемо створені таблиці для бази даних «Фірма «Подорож». Туристична фірма продає путівки, причому однакові путівки вона може

продати кільком клієнтам. Тому одному запису в таблиці «Путівки» можуть відповідати декілька записів у таблиці «Замовлення».

Наприклад, путівки з кодом 2 замовлені клієнтами 4 і 5.

Сторона "один" у відношенні "один до багатьох" називається головною таблицею. Сторона "багато" у цьому самому відношенні називається

зв'язаною таблицею. У прикладі зв'язаних таблиць «Путівки» і «Замовлення» ми бачим, що ключове поле головної таблиці зв'язується з

відповідним полем зв'язан таблиці.

Тип відношень "один до одного" трапляється в таблицях баз даних рідії. ніж "один до багатьох".

У відношенні «один до одного» одному запису в головній таблиці відповідає один запис у зв’язаній таблиці.

Найкраще наш рівень свідомого сприйняття нового матеріалу визначиться під час виконання практичних вправ.

Зверніть увагу на монітори ваших комп’ютерів.

Створення зв'язків між - таблицями


Зв'язування таблиць проводиться таким чином:

• відкрити потрібну базу даних;

• виконати команду меню «Сервис» => «Схема данных» або натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів;

• у вікні «Добавление таблицы», яке з'явиться, послідовно виділяти назву таблиці і натискати кнопку «Добавить» - відповідна таблиця буде з'являтися у вікні «Схема данных» (якщо вікно «Добавление таблицы» не з'являється, натиснути кнопку «Отобразить таблицу»).

• натиснути кнопку «Закрыть», на екрані залишиться вікно «Схема данных»;

• для встановлення зв'яжу потрібно виділити ключове поле КодУчня головної таблиці Учні, перетягти його на таблицю

Успішність, встановити на поле з такою ж назвою і відпустити - після чого з’явиться діалогове вікно «Измснение сеязей»;

• у вікні «Изменение связей» встановити прапорець «Обеспечение целостности данных», а також слідом за ним прапорці «Каскадное обновление связанных полей» (при зміні значення поля зв'язку в головній таблиці автоматично зміниться значення у відповідному полі в підлеглій) і «Каскадное удаление связаных записей» (при видаленні запису із головної таблиці видаляють зв'язані записи в підлеглих таблицях);

• натиснути кнопку «Создать» - в схемі даних з'являться лінії, які показують тип зв'язку (тут «один до багатьох»). Сторона «1» у відношеннях «один - до багатьох» називається головною таблицею. Сторона, позначена знаком «∞», у тому ж відношенні називається зв'язаною таблицею.

У наведеному прикладі таблиці Учні і Предмети є головними по відношенню до таблиці Успішність, ключове поле головної таблиці зв'язується із співпадаючим полем зв'язаної таблиці.

Для збереження схеми даних потрібно виконати команду «Сохранить» і відповісти «Да» при появі відповідного вікна.

Виконання підстановок

Виставляти оцінки в таблиці Успішність незручно: замість прізвищ учнів і назв предметів вказуються їх коди. Ассеss дозволяє,

залишивши для себе коди, виводити інформацію в таблицю в текстовому вигляді. Робиться це так:

• відкрити базу даних;

• виділити таблицю Успішність;

• виконати команду Конструктор;

• вибрати у вікні Конструктора поле КодПред;

• перейти у поле «Тип данных» і відкрити список;

• у списку виконати команду «Мастер подстановок...»;

• у вікні «Создание подстановки» клацнути на кнопці «Далие»;

• далі вибрати Предмети і клацнути на кнопці «Далее»;

• у наступному вікні вибрати назву КодПред і клацнути на кнопці >, те ж саме виконати для НазваПред. Ці назви повинні з'явитися в полі «Выбранные поля»;

• клацнути на кнопці «Далее»;

• у наступному полі двічі клацнути в полі назви предмета (у нас «Фізика») і клацнути на кнопці «Даіее»;

• у вікні з фінішним прапорцем натиснути кнопку «Готово». З'явиться вікно«Создание подстановки», де натиснути «Да»;

• закрити вікно Конструктора.

Тепер у режимі таблиці буде видно назви предметів. Таку ж процедуру слід зробити з полем КодУчня.

Після виконання вказаних дій таблиця Успішність набуде наведеного вигляду, де числові коди учнів і предметів замінені від¬повідними

текстами з інших таблиць.

ІV. Практична частина уроку, закріплення нового матеріалу.

Виконати вправи задані учителем

Вправа . «Зв'язування таблиць»

Підготувати комп'ютер до роботи. Завантажити СУБД Ассеss 2003. Із папки Клас завантажити базу даних Школа

1) Встановити зв'язки між таблицями Предмети, Успішність та Учні бази даних за допомогою ключових полів. Зберегти створену схему даних.

2) Виконати підстановку для таблиці Успішність в базі даних Школа1, щоб у ній замість числових кодів була текстова інформація про прізвища учнів і назви предметів та прізвище вчителів. Зберегти зміни в таблиці.

Вчитель обов’язково оцінює учнів за практичне завдання УСІХ.

V. Підсумок уроку:

А зараз за допомогою тестування та карток ми з вами перевіримо на скільки нам вдалося сформувати поняття зв’язку між таблицями,

навчитись встановлювати зв’язки між даними в таблицях через ключові поля та за допомогою майстра підстановок

Проведення тестування та розв’язування карток.

1. Якi типи зв'язкiв можуть iснувати мiж таблицями бази даних?

a) "один" за всiх i всi за "одного"

b) "один" до "одного", "один" до "багатьох" i "багато" до "багатьох".V

c) "один" до "кожного", "кожен" до "багатьох" i "багато" до "всiх".

d) "один" до "жодного", "один" до "двох" i "багато" до "багатьох".

e) "один" до "одного", "один" до "двох" i "один" до "багатьох".

2. Якi особливостi зв'язку "один" до " одного"?

a) кожний запис однiєї таблицi вiдповiдає тiльки одному запису iншої V

b) це роздiлення однiєї таблицi на двi, з тiєю ж кiлькiстю записiв V

c) кожний запис однiєї таблицi вiдповiдає кiльком записам iншої

d) це роздiлення однiєї таблицi на двi, з меншою кiлькiстю записiв

e) це роздiлення однiєї таблицi на двi, з бiльшою кiлькiстю записiв

3. Якi особливостi зв'язку "один" до "багатьох"?

a) кожний запис однiєї таблицi вiдповiдає тiльки одному запису iншої

b) це роздiлення однiєї таблицi на двi, з тiєю ж кiлькiстю записiв

c) кожний запис однiєї таблицi вiдповiдає кiльком записам iншої V

d) це роздiлення однiєї таблицi на двi, з меншою кiлькiстю записiв

e) це роздiлення однiєї таблицi на двi, з бiльшою кiлькiстю записiв

4. Якi особливостi зв'язку "один" до "багатьох"?

a) одному запису таблицi 1 вiдповiдає кiлька записiв таблицi 2 V

b) кожний запис таблицi 2 пов'язаний не бiльш як з одним записом таблицi 1 V

c) одному запису таблицi 1 вiдповiдає один запис таблицi 2

d) одному запису таблицi 2 вiдповiдає один запис таблицi 1

e) кожний запис таблицi 2 пов'язаний бiльш як з одним записом таблицi 1

5. Якi особливостi зв'язку "багато" до "багатьох"?

a) це коли запис обох таблиць одночасно пiдтримують зв'язок з третьою V

b) це роздiлення однiєї таблицi на двi, з меншою кiлькiстю записiв

c) якщо iснує таблиця, з якою цi пов'язанi як "один" до "багатьох" V

d) це роздiлення однiєї таблицi на двi, з бiльшою кiлькiстю записiв

e) це роздiлення однiєї таблицi на двi, з тiєю ж кiлькiстю записiв

6. Яке призначення вiкна "Схема данных"?

a) для перегляду полiв таблицi

b) це унiверсальний засiб обслуговування зв'язкiв мiж таблицями V

c) для редагування записiв

d) це система створення зв'язкiв мiж формами та запитами

e) для перегляду та редагування зв'язкiв мiж таблицями V

7. Яке призначення вiкна "Добавить таблицу"?

a) для включення таблиць у запити та форми

b) для включення таблиць структуру мiж табличних зв'язкiв V

c) для вибору таблиць з якими будуть встановленi зв'язки V

d) для вилучення таблиць з запитiв та форм

e) для додавання та вiднiмання таблиць

8. Яким необхiдним умовам повиннi вiдповiдати поля для забезпечення цiлiсностi даних при утвореннi зв'язкiв мiж ними?

a) поля повиннi мiстит однi i тiж данi

b) поле основної таблицi повинно бути ключовим V

c) обидва поля повиннi мати однаковий тип даних V

d) тип даних в полях повинен бути текстовий

e) тип даних в полях повинен бути "лiчильник"

9. Яке призначення ключового поля?

a) слугують для створення зв'язкiв V

b) однозначно iдентифiкувати поле

c) упорядковувати записи за часом створення

d) формувати новi таблицi

e) забезпечувати надiйнiст збереження даних на магнiтних носiях

Занесемо наші результати в таблиці оцінювання і обчислимо середній бал, який висвітлює чи досягли ми мети уроку.

VІ. Д/з Опрацювати § 9.5 (Шестопалов)