Архітектура у формулах

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
(Перенаправлено з Зв'язок математики з життям)
Перейти до: навігація, пошук

< h1> Архітектура у формулах </h1>

Автор проекту

Біленька Наталія Володимирівна

Назва проекту

Архітектура у формулах

Основні та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основні:математика; Другорядні: Економіка, Історія.

Вік учнів, клас

16-17 років, 11 клас

Стислий опис проекту

Проект призначений для учнів 11 класів. Проект досліджує об'єми тіл, які ми можемо зустріти кожного дня, а також їх площу поверхні. Під час роботи над проектом учні аналізують свої знання по темі «Об’єми геометричних тіл і площі їхніх поверхонь». На основі здобутих знань з даної теми, учні повинні спроектувати будинок своєї мрії та розрахувати необхідну кількість та вартість матеріалів для будівництва його. Протягом проекту учні будуть працювати в групах. Для розв’язання завдань проекту і досягнення мети необхідно провести 4 тижні. На першому занятті учнів з проектом знайомить вчитель, демонструючи свою презентацію. На останньому занятті учні демонструють свої проекти.

Питання проекту

Ключове питання

Чи може архітектура бути царицею математики?

Тематичні питання

1. В яких життєвих ситуаціях можна використовувати знання з математики?

2. Як використовуючи знання формул з математики сконструювати будинок?

3. Чи можна використовуючи математичні формули підрахувати витрати на матеріали, необхідні для зведення будинку? Як це зробити?

Змістові питання

1. Які тіла обертання зустрічаються в повсякденному житті?

2. Виразіть площу круга через його радіус; через діаметр.

3. Як знайти площу та об’єм паралелепіпеда, конуса, призми, циліндра, сфери?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План реалізації проекту

Навчальні цілі

1.Узагальння і закріплення знань учнів по темі: "Об’єми геометричних тіл і площі їхніх поверхонь";

2.Розширення відомостей про різні сфери застосування розрахунків об’ємів геометричних тіл і площ їхніх поверхонь;

3.Зіставлення деяких основних властивостей математики і архітектури як наук;

4.Розвивання обчислювальних навичків застосування до розв’язання різних типів задач;

5.Сприяння учням у здобутті комунікативних навичок, тобто здатності працювати у різних групах;

6.Сприяння кращому розвитку просторових уявлень, образного мислення;

7.Сприяння підвищенню в учнів інтересу до вивчення геометрії.

Діяльність вчителя

Вчитель формулює тему проекту , мету, ключове, тематичні і змістовні питання, обговорює з учнями ключове і тематичні запитання. Підготовляє стартову презинтацію,підбирає необхідні тести, для того, щоб визначити рівень знань учнів, розробляє критерії оцінювання проекту. Об'єднує учнів, за допомогою жеребкування, в дві групи та формулює завдання для кожної групи: перша група «Економісти» : обраховують площі та об’єми частин, або елементів будинку, необхідні кошти. Друга група «Історики»: створюють презентацію про історію виникнення архітектури ,основні стилі, вказують які геометричні тіла переважають у цих стилях. На останньому занятті вчитель підводить підсумки всієї проектної діяльності, оцінює роботу учнів.

Карта пам'яті

Презентація

Фасилітація

Буклет

Блог вчителя

Діяльність учнів

Учні знайомляться з темою проекту, обговорюють ключове і тематичні питання з вчителем. Учні переглядають стартову презентацію; проходять тест, за допомогою якого з'ясовують свій рівень знань по темі: «Об’єми геометричних тіл і площі їхніх поверхонь»,шукають інформацію про історію виникнення архітектури, створюють презентацію, конструюють макет будинку,роблять підбір задач, за допомогою яких можна обрахувати площі та об'єми частин будинку та необхідні кошти на його зведення,роблять висновки.

Публікація

Презентація

Блог учнів

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні знайомляться із стартовою презентацією учителя, обговорюють тематичне і ключове питання проекту, з допомогою мозкового штурму виявляють основні ідеї в реалізації проекту, за допомогою тестування з'ясовують свій рівень знань по темі: «Об’єми геометричних тіл і площі їхніх поверхонь». Під час роботи над проектом вчитель консультує тих, хто цього потребує, проводить поточну перевірку знань. Вкінці роботи над проектом учні користуючись рекомендаціями вчителя і інструкцією проводят захист проекту,вчитель оцінює роботу користуючись складеним критерієм.

Таблиця З-Х-Д

Самооцінювання

Тести

Критерій оцінювання

Корисні ресурси

історія архітектури

архітектурні стилі

стилі в архітектурі

як зробити макет будинку з паперу?

інструкція для створення макета будинку

Інші документа