Електронні таблиці. Табличний процесор

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Тема уроку: Електронні таблиці. Табличний процесор.

Мета: Ознайомити із поняттям табличного процессора, електронної таблиці, її елементами. Навчити основам роботи із табличним редактором MS Excel.

Обладнання: комп’ютери, мультипроектор, MS Excel 2003.

Ключові слова: електронна таблиця, табличний процессор, комірка, діапазон, формула.

Міжпредметні зв’язки: математика, економіка.

Тип уроку: лекція.

Хід уроку

Організаційна частина

Вітання. Перевірка присутності учнів на уроці.

Актуалізація опорних знань

 • Які ви знаєте форми подання інформації (Текстова, таблична, графічна)?
 • Чи знаєте ви якісь програми, призначенні для опрацювання табличної інформації?

Повідомлення нової теми

Сьогодні на уроці ми ознайомимося із поняттям електронної таблиці та розглянемо нову для вас программу, яка працює з електронними таблицями. Записуємо тему : «Електронні таблиці. Табличний процесор».

Вивчення нового матеріалу

План

 1. Вступ
 2. Огляд інтерфейсу табличного процессора
 3. Введення даних до комірок і редагування їх вмісту
 4. Копіювання, переміщення й видалення даних. Автозаповнення.
 5. Форматування даних, комірок та діапазонів комірок.
 6. Використання найпростіших формул.
 7. Абсолютні, відносні та змішані посилання на комірки та діапазони комірок.
 8. Створення простих діаграм


Вступ

Люди кожного дня стикаються із задачами пов’язаними із обчисленнями деяких даних. Це можуть бути бухгалтерські розрахунки, ведення обліку товарів на складі, різні інженерні та статичні розрахунки. Такі обчислення доцільно виконувати у табличному вигляді. У вигляді таблиць можна оформляти й ділові документи, рахунки, накладні, відомості тощо. І взагалі зображення даних у вигляді таблиць є надзвичайно зручним і звичним.

Прикладами представлення даних у вигляді таблиці можуть слугувати: таблиця множення, календар, розклад занять.

Звичайно, що розвиток программного забезпечення не оминув табличні обчислення. Для оперування табличними даними є сучасні програми, що називаються електронними таблицями.

Електронна таблиця – це змодельована програмою двовимірна таблиця, яка складається із рядків та стовпців. Основним призначенням електронної таблиці є введення даних до комірок та обробка їх за формулами.

Сьогодні ми розглянемо программу MS Excel. Вона призначена для роботи із електронними таблицями. Також цю программу ще називають табличний процессор Excel.

Огляд інтерфейсу табличного процессора

Після завантаження програми Excel у її вікні можна побачити вже знайомі елементи такі як рядок заголовку, кнопки керування вікном, рядок меню, панель інструментів, рядок стану.

Але у вікні програми присутні елементи, які властиві тільки програмі MS Excel:

Рядок формул – це панель у верхній частині вікна Excel, що використовується для введення і редагування вмісту комірки. Змістом комірки може бути як постійне значення (число, текст) так і формула.

Поле імені – це текстове поле, у якому відображається ім’я виділеної комірки або елемент діаграми.

Робоча частина аркуша – це область, де відображаються дані електронної таблиці.

Вкладки аркушів – слугують для перемикання між аркушами робочої книги.

Робочий лист складається із рядків та стовпців, на перетині яких утворюється комірка. Також на робочому листі містяться рядки заголовків стовпців та комірок.

Комірка – це мінімальний елемент електронної таблиці. Вона має адресу, яка складається із імені стовпця й імені рядка на перетині яких вона розташована.

Назви стовпців складаються із літер латинського алфавіту. Назви рядків – із натуральних чисел. Один аркуш містить 256 стовпців та 65536 рядків.

Наприклад адреса комірки B2 показує, що комірка знаходиться на перетині стовпця з іменем B та рядка із іменем 2.

До комірки може вводитись різна інформація: текстова, числова (цілі числа, дроби, дані грошового формату, формату дати).

Виділена комірка називається активною або поточною. Коли комірка активізована, в полі імені відображається її адреса.

Чимало операцій в Excel можна виконувати не тільки над окремими комірками, а й над багатьма комірками. Це можуть бути операції копіювання та переміщення даних, форматування комірок, оброблення даних різних комірок за однією формулою.

Сукупність комірок електронної таблиці називається діапазоном.

На практиці найчастіше доводиться працювати із прямокутними діапазонами, але діапазони не обов’язково можуть бути прямокутними. Для того щоб виділити прямокутний діапазон необхідно клацнути лівою кнопкою миші по комірці яка буде знаходитись у верхньому лівому куті діапазону і не відпускаючи кнопку протягнути вказівник до комірки, яка буде правою нижньою коміркою діапазону. Прямокутний діапазон комірок позначається записом адрес кутових комірок (лівої верхньої та правої нижньої), що розділені двокрапкою, наприклад (С2:F8, B16:AD24 і т.ін)

Введення даних до комірок і редагування їх вмісту

Введення даних в таблицю Excel це запис до комірок деяких значень або формул. Існує 2 варіанти введення даних із клавіатури:

 • введення безпосередньо до комірки
 • введення даних в рядок формул

Для введення безпосередньо до комірки необхідно активізувати комірку та почати введення даних із клавіатури. У комірці з’явиться курсор у вигляді звичайної миготливої риски. Після завершення введення потрібно натиснути клавішу Enter або клавіші керування курсором або клацнути мишею поза активною коміркою. Для введення в рядок формул потрібно активізувати необхідну комірку після чого у рядку формул ввести дані та натиснути на клавішу Enter.

Якщо раптом був зроблений помилковий запис, але курсор залишається в активній комірці або в рядку формул то необхідно натиснути на клавішу Esc або кнопку «Отменить» на панелі інструментів. Якщо ж введення було завершено то для очищення комірки потрібно виділити її та натиснути на клавішу Delete або Backspace.

При введенні даних Excel автоматично розпізнає числа, текст, дані, логічні значення тощо і задає їм певне форматування. Для редагування вмісту комірок можна використовувати декілька прийомів:

 • активізувати комірку і набрати у ній нові дані
 • для редагування усередині комірки необхідно двічі клацнути мишею по комірці і відредагувати дані
 • активізувати комірку і натиснути клавішу F2 для переходу в режим редагування комірки
 • для редагування у рядку формул потрібно активізувати комірку, клацнути у рядку формул і змінити дані.

Редагування вмісту комірки закінчується натисканням на клавішу Enter, або клацанням мишею поза коміркою, що редагується.

Копіювання, переміщення й видалення даних. Автозаповнення.

Копіювання та переміщення даних можуть здійснюватись в Excel за допомогою двох стандартних способів – це Drag and Drop та через буфер обміну.

Drag and Drop – це найпростіший спосіб переміщення та копіювання даних. Для виконання цієї дії необхідно виділити потрібну комірку або діапазон комірок, навести вказівник миші на рамку виділення і коли вказівник набуде форму стрілки – перемістити дані в потрібну нам комірку. В цьому випадку відбудеться просте переміщення даних. Для копіювання під час переміщення потрібно утримувати натиснутою клавішу Ctrl.

Буфер обміну: Операції переміщення або копіювання даних через буфер обміну здійснюються декількома способами. Для початку необхідно виділити потрібну комірку або діапазон комірок:

 • Правка => Вирезать (Копировать)
 • Комбінації клавіш Ctrl+X, Ctrl+C
 • Контекстно-залежне меню виділеного об’єкту => Вирезать (Копировать)
 • Використати піктограми на панелі інструментів

Для вставки даних необхідно виділити комірку чи діапазон комірок куди будуть вставлятись дані і виконати одну із наступних дій:

 • Правка => Вставить
 • Комбінації клавіш Ctrl+V
 • Контекстно-залежне меню виділеного об’єкту => Вставить
 • Використати піктограми на панелі інструментів

Бувають ситуації коли необхідно вставити додаткові рядки або стовпці. Для вставки одного рядка необхідно виділити будь-яку комірку у рядку над яким буде вставлений рядок. Далі у меню вставка вибрати команду «Строки». Також можна вставити декілька рядків. Для цього необхідно виділити таку кількість комірок скільки рядків потрібно вставити. Виділення комірок необхідно проводити по вертикалі.

Вставка стовпців виконується схожим чином.

Також можлива вставка окремих комірок. Це виконується командою «Вставка => Ячейки»

Для видалення стовпців, рядків чи комірок необхідно виділити об’єкт, що видаляється і обрати команду «Правка => Удалить» або викликати контекстно-залежне меню і вибрати пункт «Удалить».

В MS Excel існує такий засіб як автозаповнення. Він забезпечує заповнення комірок даними з визначених послідовностей які передбачені в Excel. Такими послідовностями можуть бути дні тижня, назви місяців, прогресії. Для того щоб скористатись автозаповненням, необхідно виділити комірку (або діапазон комірок) з даними, навести вказівник миші на правий нижній кут комірки (виділеного діапазону) та протягнути його по стовпцях чи по рядках які будуть автоматично заповнені значеннями. Для додаткових опцій слід протягувати вказівник натиснувши праву клавішу миші. В цьому випадку з’явиться контекстне меню із вибором автозаповнення.

Форматування даних, комірок та діапазонів комірок.

Дані введені до комірок повинні мати певний формат. Під форматом комірок у Excel розуміється дуже великий набір параметрів. Одні параметри задають спосіб відображення вмісту комірки. Інші визначають формат самої комірки. До параметрів форматування в Excel належить також формат даних: числовий, текстовий, грошовий, дата тощо.

Опишемо коротко основні формати даних передбачені в Excel.

Числа

Для зображення чисел у програмі Excel існує ряд форматів. Переглянути ці формати можна скориставшись пунктом меню Формат – Ячейки, та у діалоговому вікні, що з’явиться перейти на вкладку «Число».

Коли вводяться дані до комірки використовується загальний числовий формат. Але можна також використовувати вбудовані числові формати. Ці формати розділяються в Excel на категорії: грошовий, фінансовий, дата, час, процентний, текстовий і експоненціальний.

Логічні значення

Логічними значеннями є ІСТИНА та ХИБНІСТЬ. Ці значення можна вводити до комірок безпосередньо з клавіатури, а можна скористатись відповідними вбудованими функціями. В комірці слова ІСТИНА та ХИБНІСТЬ розташовуються за замовчуванням по центру.

Текст

Для програми Excel ознакою тексту є наявність у записі пробілів або нецифрових символів. Наприклад такі записи інтерпретуються як текст: ПР1401. 124ав, 54-3, 5675 45. За замовчуванням текст у комірці вирівнюється по лівому краю. Текст, що набирається в процесі введення до комірки, можна переглянути в рядку формул або в самій комірці.

Дата і час

У Excel можуть оброблятись дані, що відповідають даті і часу доби. Дати і час у Excel є числами причому їх зображення залежить від числового формату призначеного комірці.

Форматування вмісту комірок

За замовчуванням текст у комірках вирівнюється по лівому, а числа, дати і час по правому краю комірки. Щоб змінити спосіб вирівнювання потрібно виділити необхідну комірку і скористатись кнопками вирівнювання, що знаходяться на панелі інструментів «Форматування». Другий спосіб вирівнювання комірок виконується за допомогою діалогового вікна «Формат комірок». В даному вікні потрібно перейти на вкладку Вирівнювання та вибрати необхідне вирівнювання із випадаючих списків. Також в цій вкладці знаходиться елемент Орієнтація, що дозволяє розташувати текст під довільним кутом.

У вкладці Шрифт вікна «Формат комірок» можна задавати гарнітуру, розмір, колір, накреслення шрифта та інші додаткові опції. Вміст цієї вкладки нагадує однойменний діалог «Шрифт» у процесорі Word.

Для зміни висоти рядка і ширини стовпця існує декілька способів:

Перетягування роздільника заголовка рядка чи стовпця.

Навести покажчик миші на роздільник заголовка рядка чи стовпця. Коли покажчик перетвориться на подвійну вертикальну (горизонтальну) риску, перетягнути роздільник для задання необхідного розміру.

Одночасна зміна висоти кількох рядків.

Якщо необхідно зробити однаковою висоту декількох рядків потрібно виділити ці рядки і перетягнути роздільник одного з виділених рядків, - усі виділені рядки після цього будуть мати однакову висоту.

Точне задання висоти рядка.

Для цієї дії потрібно вибрати команду меню Формат – Строка – Висота. У діалозі Висота строки зазначити значення висоти рядка.

Стилі в Excel

Стилі істотно спрощують роботу користувача. Стиль створюється у наступний спосіб:

 • Необхідно виділити комірку параметри якої будуть включені у стиль.
 • Вибрати пункт Формат – Стиль.
 • У вікні Стиль полі «Имя стиля» ввести назву нового стилю і клацнути по кнопці «Изменить».
 • Після останньої дії буде виведено діалог «Формат ячеек» в якому потрібно задати параметри нового формату. Слід звернути увагу на те, що початкові значення параметрів відповідають формату первинної виділеної комірки.
 • Після визначення параметрів закрити діалог «Формат ячеек» і в діалозі «Стиль» клацнути по кнопці ОК.

Будь-який із наявних стилів можна застосувати до довільної комірки чи діапазону. Для цього потрібно виділити комірку чи діапазон і вибрати в меню комінду Формат – Стиль. У діалозі «Стиль» обрати потрібний стиль і клацнути по кнопці ОК.

Використання найпростіших формул.

Саме по собі введення даних не мало б особливого значення, якби в Excel не було потужних засобів для їх обробки. Основним інструментом для обробки даних в Excel є формули.

Формули в Excel – це вирази, що описують обчислення в комірках.

Використовуючи формули в Excel можна виконувати різноманітні обчислення над даними введеними до комірок. Формули записуються в рядок формул і можуть містити такі компоненти:

 • Символ =, яким починається запис формули.
 • Оператори, тобто інструкції для виконання дій (наприклад +,-,*,/)
 • Числа або текстові значення (наприклад 0, 15 або Доход)
 • Функції з набору вбудованих функцій в Excel (наприклад СУММ або COS)
 • Посилання на комірки або діапазони – ці компоненти присутні, якщо у формулу потрібно підставити значення, які містяться в інших комірках.

Слід зазначити ще раз, що Excel вважає формулою будь-який запис у комірці, який починається із символу =. Після команди введення запис формули в комірці зникає і з’являється результат її виконанняабо повідомлення про помилку. Відредагувати введену формулу можна як звичайний текст введений до комірки.

Пріоритет операторів

Якщо до формули входять декілька операторів, то програма Excel визначає пріоритет цих операторів і призначає відповідну послідовність їх виконання. Наведемо загальний список операторів Excel у порядку зменшення їх пріоритету:

 1. Адресні оператори (:, <пробіл>)
 2. Заперечення (використовується для вказівки від’ємних чисел -1, -0,43)
 3. Відсоток (%)
 4. Піднесення до степеня (^)
 5. Множення і ділення (* і /)
 6. Додавання і віднімання (+ і -)
 7. Об’єднання послідовностей символів (&)
 8. Оператори порівняння (=, <, >, <=, >=, <>)
 9. </ul>

  Якщо до формули входять оператори з однаковим пріоритетом, то вони виконуються в порядку зліва направо. Щоб змінити порядок використання операторів використовують круглі дужки.

  Для того щоб скопіювати одну й ту саму формулу у суміжні комірки слід користуватись маркером заповнення.

  Відносні й абсолютні посилання

  Як було сказано раніше формула в Excel може містити посилання на комірки та діапазони комірок. В Excel посилання діляться на відносні, абсолютні та мішані.

  Відносні посилання

  Наприклад, якщо ви записали до комірки А3 формулу =А1+А2 і скопіювали цю формулу до комірки В5, то в цій комірці одержите формулу =В3+В4. При використанні відносних посилань дана первинна формула є опцією, при якій потрібно обчислити суму двох комірок, розташованих вище. Програма Excel використовує відносні посилання за замовчуванням.

  Абсолютні посилання

  Бувають можливі варіанти, коли зміна адреси в посиланнях на комірку небажана, наприклад якщо до комірки записано постійний коефіцієнт, що застосовується у формулах. В цьому випадку використовуються абсолютні посилання, що не змінюються під час копіювання формули. Абсолютні посилання відрізняються від відносних наявністю знака $. Формула =$A$1+$A$2, не буде змінюватись під час копіювання чи переміщення до іншої комірки. При цьому знаки $ в адресі комірки використовуються біля назви стовпця і назви рядка. Для того щоб утворити абсолютне посилання необхідно в рядку формул виділити посиолння на комірку та натиснути клавішу F4.

  Мішані посилання

  В абсолютних посиланнях ми використовували знак $ біля назви рядка та назви стовпця в адресі комірки. В мішаних посиланнях знак $ може використовуватись тільки біля назви стовпця (напиклад $A1 для абсолютного посилання по стовпцях), або біля назви рядка (наприклад A$1 для аболютного посилання по рядках).

  Створення простих діаграм

  Для наочного відображення даних які входять до електронної таблиці служать діаграми та графіки. Вони розміщуються звичайно на робочому аркуші і дають можливість порівнювати дані, виявляти закономірності. Excel надає широкі можливості в побудові усіляких видів діаграм.

  Для побудови діаграм у Excel передбачено кілька засобів. Для початку розглянемо майстер діаграм.

  Для побудови діаграми за допомогою майстра необхідно виконити наступні дії:

  • На робочому аркуші виділити комірки з даними, що повинні бути відображенні на діаграмі. У виділений діапазон можуть потрапити і текстові заголовки але це не обов’язково.
  • Клацнути по кнопці «Майстер діаграм», що знаходиться на панелі інструментів, або скиристатись командою меню Вставка – Диаграмма.
  • У першому діалозі майстра слід обрати тип і вид діаграми. Усього в Excel є 14 типів стандартних діаграм, а також 20 типів нестандартних діаграм. Тут необхідно обрати тип майбутньої діаграми. Також можна переглянути майбутню діаграму клацнувши по кнопці Просмотр результата.
  • У другому діалозі майстра буде зазначено діапазон комірок із даними для побудови діаграми. При необхідності цей діапазон можна змінити.
  • У третьому діалозі є опції, задають різноманітні налаштування діаграми: підписи значень, виведення значень на осях та багато інших налаштувань.
  • В останньому діалозі потрібно задати розміщення діаграми (наприклад на поточному аркуші).
  • Натиснути на кнопку «Готово».

  Після вставки діаграми можна змінювати її положення та розміри.

  Швидкий засіб побудови діаграм:

  В Excel є засіб для автоматичної побудови діаграм. Для цього необхідно виділити необхідний діапазон даних та натиснути клавішу F11. Excel на основі виділеного діапазону створить стандартний тип діаграми та розмістить діаграму на окремому аркуші.

  Закріплення знань.

  Контрольні запитання:

  1. Що таке електронна таблиця?
  2. Які функції і призначення електронних таблиць?
  3. Які є спеціальні елементи вікна Excel? Яке їх призначення ?
  4. Які операції можна виконувати з аркушами?
  5. Як записуються адреси комірок?
  6. Що таке діапазон? Як записується позначення прямокутного діапазону?
  7. Якими двома стандартними засобами здійснюється переміщення та копіювання даних?
  8. Які формати даних існують в Excel?
  9. Як вирівнюються в комірці число, текст, логічне значення ?
  10. Як задати гарнітуру розмір і колір шрифта?
  11. Як створити новий стиль форматування?
  12. Як застосувати новий стиль форматування?
  13. Що таке формула в Excel?
  14. З яких компонентів може складатись запис формули?
  15. Як вводиться формула в ЕТ?
  16. Як виконати копіювання формул?
  17. Що таке відносні й абсолютні посилання?
  18. <li.Для чого використовуються діаграми в Excel?