Експерт

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

ЕКСПЕРТ — особа, що володіє спеціальними знаннями і що привертається слідчими органами, судом, арбітражним судом для проведення судебной экспертизы. Процесуальним законодавством визначені підстави і умови експертизи, права і обов'язку Э. Э. має право: знайомитися з матеріалами справи, бути присутнім з дозволу слідчого (судна) при виробництві слідчих (судових) дій, задавати допитуваним питання і давати висновки. Компетенція Э. не розповсюджується на юридичну сторону кримінальної, цивільної або арбітражної справи.

.

Експерт особа, яка аналізує і робе висновки щодо конкретної ситуації. Експерти - це освідчені люди, які є професіоналами у певній сфері діяльності. Висновок експерта повинен відповідати наступним правовим вимогам: висновок експерта повинен бути належним, допустимим і достовірним.Фактичні дані являють собою мотивовані висновки експерта, тобто думку особи, яка володіє спеціальними знаннями і сформулювала цю думку в процесі проведеного дослідження і розумової діяльності.Висновки експерта повинні містити в собі відомості про ті чи інші факти об'єктивної реальності, які він встановив в процесі свого дослідження.

.

Належність висновку експерта.

Фактичні дані повинні бути належними до конкретної кримінальної справи, що обумовлює їх доказову цінність в кримінальному судочинстві. Належність це одна з правових вимог, що висувається до висновку експерта. В діючому КПК України відсутня пряма вказівка норми про належність доказів в кримінальному судочинстві. Разом з тим ряд приписів, на підставі яких можна визначати належність доказів при здійсненні провадження по кримінальній справі. </p>.

Допустимість висновку експерта.

Під допустимістю доказів в загальному розумінні необхідно розуміти їх правову придатність до використання у кримінальному процесі і як аргументів доказування. Допустимість доказів означає: Особа, яка призначена експертом, зобов'язана з'явитися за викликом і дати правильний висновок на поставлені запитання.

.

Достовірність висновку експерта.

Достовірність доказів в загальному розумінні означає, що вони правильно, адекватно відображають матеріальні і нематеріальні сліди

Найчастіше використовується експерт голосування.

Наприклад, головною концептуальною особливістю визначення лауреатів програми «ЛЮДИНА РОКУ» та володарів премії «ПРОМЕТЕЙ-ПРЕСТИЖ» є система експертного опитування. В її основу закладено декілька принципових особливостей, які визначають цей процес, як науково обгрунтований і легітимний. По-перше, в основу всього процесу експертного визначення претендентів закладено принцип вільного волевиявлення кожного з експертів. Експерту не задається заздалегідь список прізвищ та подій, з яких він може зробити вибір. Навпаки, кожен експерт вправі самостійно запропонувати будь якого претендента, керуючись виключно своєю мотивацією і тими критеріями, які закладені в експертний бюлетень. По-друге, кожен експерт протягом строку проведення конкретної програми має можливість «голосувати» кілька разів. Отже, кожен експерт, визначаючи професійні і громадські досягнення своїх кандидатів, відслідковує процес в динаміці протягом усього звітного року, а відтак, може або зберігати, або змінювати свою точку зору.

.

Так форма експертної роботи, коли кожен експерт голосує по декілька разів на рік, є одним з основних «ноу-хау» Програми і використовується з перших кроків її розвитку.

.

Окрім можливості кількаразового голосування кожного з експертів, така форма організації роботи експертів дає можливість підводити проміжні підсумки «гонки претендентів» і в такий спосіб зберігати своєрідну інтригу. Зокрема, принцип неодноразового голосування експертів дає можливість організаторам Програми доводити до відома громадськості і засобів масової інформації спочатку десятки, потім п'ятірки претендентів на лауреатські звання і, нарешті, називати кінцеву трійку лауреатів в кожній номінації.

.

Третьою особливістю організації процесу експертного визначення в рамках проекту «ЛЮДИНА РОКУ» є формування спеціалізованих експертних груп та позиціонування їх за головними напрямками щорічного номінаційного переліку програми: суспільно-політичному, фінансово-економічному, мас-медійному і гуманітарному. Таке розділення експертних груп по принциповим професійним напрямкам дає можливість експертам найбільш точно, ретельно підходити до процесу визначення претендентів.

.
Найвідоміший есперт України - Ігор Демко.

За десять років організації експертної роботи сталася серйозна еволюція в її якісному складі. Якщо в 1996 і, почасти, в 1997 роках в ролі експертів виступали виключно авторитетні, відомі журналісти, то, починаючи з 1998 року, до експертної роботи підключились сотні вузькоспеціалізованих спеціалістів: соціологи, політологи, наукова та гуманітарна еліта, авторитетні представники багатьох державних і громадських інститутів, в тому числі і регіональних.Кількісний склад експертів за роки реалізації проекту також зазнав серйозних змін. За тринадцять років число експертів зросло з 200 до 800. В цьогорічному експертному визначенні претендентів на здобуття лауреатських звань чотирнадцятої загальнонаціональної програми "ЛЮДИНА РОКУ - 2009" беруть участь понад 800 експертів, делегованих 200 організаціями, установами, закладами, асоціаціями, спілками, фондами та засобами масової інформації, серед яких: 10 Інститутів Національної Академії Наук України; 14 міністерств та відомств України; 10 академій; 27 інститутів та університетів; 14 асоціацій; 14 спілок; 5 фондів; 17 федерацій; 44 засоби масової інформації; 45 спеціалізованих центрів та установ. Експертами переважно виступає еліта нашоі держави. Найвідоміший експерт Ігор Демко.

.


Як стати експертом?

Ще не створені технології, що дозволяють реалізовувати в повному об`ємі копії людського мислення. Але вже робляться успішні кроки в цьому напрямі. У когнітивній психології поширено уявлення про людський розум як про систему переробки інформації, що виконує операції з символами. Символом називають смисловий образ, яким може бути окреме поняття, малюнок, звуковий сигнал. В рамках такого уявлення знання розглядається як безліч реально існуючих символів. Як люди, так і комп`ютери здатні виконувати конкретні операції над символами: запам`ятовувати символи і відносини між ними; конструювати, змінювати і видаляти символи; порівнювати символи або їх комбінації, знаходити відмінності; приймати рішення залежно від результатів таких порівнянь. Передбачається, що система, здатна виконувати ці операції, є мислячою. Якщо прийняти таку точку зору, то немає принципової різниці між мислячою людиною і комп`ютером.

.

Для вивчення поведінки експерта в рамках інформаційної парадигми важливе те, що символи можуть зберігатися в довготривалій пам`яті як об`єктивно існуючі елементи. Їх можна спеціальним чином виявляти і зберігати в пам`яті комп`ютера. На основі виявлення експертних знань (сукупності символів) будуються так звані експертні системи.

.

Час і умови становлення експерта.

Перш за все, процес становлення експерта є достатньо тривалим. Встановлено, що потрібно не менше 10 років, щоб за сприятливих умов стати експертом в якій-небудь області професійної діяльності. Цей факт є універсальним: він справедливий для таких різних областей, як музика і шахи. Композитори зі світовою славою створювали перші твори високого рівня не раніше чим через 10 років постійного вдосконалення. Кращі гросмейстери, чемпіони світу, такі як Г.Каспаров, досягали висот професійної майстерності не раніше чим через 10 років постійного заняття шахами. Ці приклади можна продовжити.

.

Дослідження показали, що велику роль в становленні експерта грають постійні вправи. Два чинники - час вправ (у спорті, музиці, шахах і т. д.) і керівництво досвідченого вчителя, особливо на перших ступенях навчання, є основними. Як з`ясувалося, природні здібності людини - також важливий чинник, але вони грають істотно меншу роль і можуть бути сильно розвинені шляхом постійних вправ, що справедливо для всіх людей, що не мають яких-небудь природжених дефектів. Спостереження за музикантами і спортсменами приводять до висновку, що рівень досягнутої ними майстерності прямо пропорційний часу, витраченому на вправи. Риси поведінки експерта.

.

Отже, пам`ять експерта влаштована спеціальним чином. Як це виявляється в його поведінці? Загальновизнаними рисами поведінки експерта є не тільки швидке вирішення завдань, але і швидкий перехід від розгляду завдання до її рішення. Хороший лікар без зволікання ставить діагноз. Гросмейстер грає на декількох дошках одночасно, причому на хорошому рівні. Відомо, що експерти майже безпомилково вирішують складні завдання. Доказом тому служать партії видатних гросмейстерів минулого, легенди про великих лікарів-діагностів. Отже, експерти є унікальними особами, що володіють безцінним знанням і що уміють успішно його використовувати.

.

Труднощі отримання експертних знань.

У останніх 20 років перенесення експертних знань в комп`ютер стало однією з центральних проблем штучного інтелекту. Навіщо ж потрібно передавати людські уміння і досвід комп`ютеру? Перш за все для того, щоб досвідом і знаннями кваліфікованого фахівця користувалися не тільки ті люди, з якими він стикається, а набагато ширший круг можливих користувачів. Друга, не менш важлива мета - не загубити із зміною поколінь уміння і знання досвідчених людей, залишити їх в спадок людству.

.

Сама по собі можливість побудови штучної системи, що володіє людськими уміннями вирішувати складні завдання в тих або інших областях діяльності, вельми приваблива. Але на шляху її рішення коштують істотні труднощі. Перерахуємо основні з них.

  1. Людина не може повідомити загальні абстрактні правила, якими він керується, вирішуючи ту або іншу конкретну задачу, тому що його уміння найчастіше зберігаються на підсвідомому рівні.
  2. У будь-якій області діяльності є велика кількість (десятки і сотні тисяч) можливих практичних ситуацій, при аналізі яких виявляються уміння людини. Бажано, щоб цими уміннями в повному об`ємі «оволодів» комп`ютер.
  3. Люди,які передають комп`ютеру в тому або іншому вигляді свої знання і уміння, неминуче помиляються. Чим би не була викликана конкретна помилка - втомою, неуважністю, трудністю ситуації, - безпомилкових експертів, на жаль, не буває.

    .
Відзначимо, що існують різні види людських умінь, і для побудови їх комп`ютерних аналогів потрібна сукупність різних підходів.

Висновки.

Завдання побудови комп`ютерних копій експертних знань є однією з найбільш складних в області штучного інтелекту. Основними труднощами при витяганні експертних знань є їх підсвідомий характер, великий об`єм і неминучі помилки експерта. Процес досягнення експертом високої професійної майстерності займає не менше 10 років. За цей час в пам`яті експерта виникають структури зберігання спеціально організованої в ієрархічному вигляді інформації. Знання експерта мають в основному підсвідомий характер і не можуть бути вербалізовани. Прийнято розрізняти два види знань: декларативне і процедуральне. Другий вид знань прийнято називати умінням, навиками. Навики виникають при постійних і багаторічних вправах за рішенням тих або інших завдань, що повторюються, в різних областях людської діяльності. Людини, що досконало володіє умінням вирішувати завдання, що повторюються, прийнято називати експертом.

.

Посилання на використані джерела.

[Самозберігаючий текстовий документ]

Засіб навчання

Навчальний контент

Навчаюча гра

Неперервне навчання

Неформальне навчання


[Експерти України]

Література.

  • Леко В.С."Експертиза".
  • Висховський М.Н."Експерти України".