Діаграми в електронних таблицях

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Тема: Діаграми в електронних таблицях

Мета: Ознайомити з правилами побудови діаграм і графіків на основі табличних даних, з використанням майстра створення діаграм в ЕТ Excel. Навчити учнів будувати діаграми і графіки в електронних таблицях. Вдосконалити навички роботи з аркушами.

Хід уроку

Відтворення і корекція опорних знань учнів

- Які оператори Excel вам відомі?

- Як ввести функцію до формули за допомогою Майстра функцій?

- Чи можна вручну ввести формулу?

- Перелічіть функції, які ви використовували раніше.

- Що називається логічним виразом?

Мотивація навчальної діяльності

В різних ситуаціях фахівця можуть цікавити як самі числа, показані в таблицях, так і тенденції у їх зміні, які показують діаграми. Отже, діаграми призначені для графічного відображення числових даних. За допомогою діаграм, на яких зображені зміни у виробництві, аналізують економічний стан на підприємстві. Аналіз такої інформації дає можливість зробити правильні рішення і підвищити конкурентну здатність товару, який виробляється, зробити його дешевшим і якіснішим.

Оголошення теми і мети уроку

Вивчення нового матеріалу

Діаграми служать для графічного представлення даних на листі. В Excel існує ряд стандартних типів діаграм. Діаграми можна розміщувати прямо в листі поряд з даними, котрі використовувалися для побудови діаграми. Крім того, діаграма може займати в книзі окремий лист, який називається діаграмним листом. Незалежно від того, яким чином була створена діаграма, вона завжди зв'язана з даними листа. При зміні даних діаграма буде автоматично оновлюватися. Діаграми можна створювати двома способами - за допомогою швидких клавіш і за допомогою Майстра діаграм. Перший метод виконується швидше і створює стандартну двовимірну гістограму. Другий спосіб дозволяє модифікувати діаграму в процесі її створення.

Кожна діаграма в Excel складається з ряду об'єктів.

Безымянный.JPG

В Excel окрім 14-ти стандартних типів діаграм, існує ще 20 нестандартних.

Безымянный 2.JPG

Безымянный 3.JPG

Безымянный 4.JPG

Безымянный 5.JPG

Звичайно ж, інколи доводиться форматувати готові діаграми.

Безымянный 6.JPG

Тепер час познайомитись з Майстром діаграм.

Осмислення набутих знань

Гра закінчи речення

Діаграма ЕТ - це...

...графічний спосіб подання графічних даних.

Для побудови діаграм можна використати дані, ...

...які знаходяться в несуміжних комірках або діапазонах.

Можливі такі види розміщення діаграм:...

...на окремому аркуші, на поточному аркуші.

Практичне завдання

Запустити табличний процесор Excel.

1. Створити кругову діаграму розподілу акцій компанії "Вектор" між власниками за наведеними нижче даними.

Діаграма повинна включати легенду, поміщену справа, де кожен колір буде відповідати прізвищу власника.

Безымянный 7.JPG

2. Створити графік коливання курсу валюти за рік за наведеними нижче даними.

Безымянный 8.JPG

Закріплення вивченого на уроці

Бліц-опитування

- Які способи побудови діаграм ви знаєте?

- Які види розміщення діаграм ви знаєте?

- Які види діаграм ви знаєте?

- Як називається діаграма, з якою ви працювали сьогодні?

- Що називається легендою діаграми?

- Як зробити надписи з даними на діаграмі?

Домашнє завдання

Опрацювати конспект уроку.