Добро починається з тебе

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Автор проекту

Галайко Наталія Іванівна

Назва проекту

"Добро починається з тебе"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

"Я і Україна" ( Громадянська освіта) і християнська етика


Вік учнів, клас

Клас: 4

Вік: 10-11 років

Стислий опис проекту

Проект пропонується учням 4 класу під час вивчення теми «Культура поведінки». Учні на уроках та в позаурочний час спробують творити добро у його різноманітних проявах. Намагатимуться зробити цей світ кращим.

Питання проекту

Ключове питання

Що таке добро?

Тематичні питання

- Для кого ми можемо творити добро? - Чи можливо добро творити повсякчас? - Яких людей ми можемо мати за взірець доброти і чуйності? - Чи завжди добро полягає в матеріальних речах? - В чому ви вбачаєте добро?


Змістові питання

- Які літературні герої є прикладом добра?

План вивчення теми

План вивчення теми

План реалізації проекту

Навчальні цілі

• - Прищеплювати і розвивати моральні почуття, міцні переконання і потребу поводити себе згідно з моральними нормами, прийнятими в суспільстві. • - Формувати цілісні моральні особистості, які включають такі гуманістичні риси, як доброта, чуйність, милосердя, увага, толерантність, совість, чесність, справедливість, людська гідність, повага і любов до людей, правдивість і скромність, сміливість і мужність. • - Виховувати почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни. • - Допомогти учням стати гідними громадянами своєї держави. • - Створити умови для бажання самовдосконалення та самовиховання. • - Розвивати потребу брати активну участь у громадському житті свого класу, школи, міста, країни. • - Зібрати інформацію про поняття добра і зла (робота з книгами: Біблією, енциклопедією; інтернетом). • - Підібрати вірші, прислів'я, афоризми, відеоролики.


Очікувані результати: - виховати у дітей бажання творити добро;

- сформувати у дітей уміння працювати з додатковою літературою;

- сформувати вміння використовувати свої навички у практиці;

- здійснювати планування роботи, робити обґрунтований вибір для вирішення проблеми;

- ефективно формулювати думки та ідеї шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання;

- демонструвати можливості ефективно співпрацювати з різноманітними групами;

- набути вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміти вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем;

- використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, дослідження, організації, оцінювання інформації;

- вміти створювати публікації, презентації, вікі-статті;

- працювати в блозі та з google- документами.

Діяльність вчителя

Вчитель формулює тему навчального проекту, мету проекту, формулює ключове питання, а також змістові і тематичні питання. Мотивує діяльність учнів.Обговорює цілі проекту. Ознайомлює учнів з презентацією проекту, в якій чітко поставлені вимоги до роботи з проектом і взагалі як його робити. Проводить розподіл учнів на групи за допомогою фасилітації. Далі вчитель розподіляє обов'язки учнів і встановлює час роботи над проектом. В процесі підготовки проекту вчитель по можливості складності питання надає учням консультації щодо роботи, а також допомагає із пошуком інформації. По закінченню проекту відбувається оцінювання результатів за встановленими критеріями.

Презентація вчителя

Фасилітація

Блог вчителя

Діяльність учнів

Учні ознайомлюються з темою проекту, поставленими питаннями, розподіляються на чотири групи і виконують завдання. Кожна група отримує індивідуальне завдання і працює над ним. Перша група готує матеріал про біографію Піфагора, друга - про теорему і різні способи її доведеня, третя - розв'язує на дану тему задачі, а четверта - розповідатимеме вірші про теорему Піфагора. В процесі підготовки до захисту проекту учні вдосконалюють свої навички роботи з програмою Microsoft Office, Internet. Результатом їхньої діяльності буде виступ, презентація, а також публікація.


Презентація учнів

Публікація учнів

Блог учнів

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні ознайомлюються із вступною презентацією вчителя, обговорюють поставленні питання, за допомогою рефлексії попередньо оцінюють свій рівень знань по даній темі. Під час роботи над проектом вчитель та обдаровані учні надають допомогу тим учням, які її потребують. Впродовж підготовки матеріалу для захисту проекту, учитель проводить додаткові тестування і пише з учнями декілька самостійних робіт для перевірки набутих знань. Також учні записують свої враження над проектом в щоденнику рефлексії. По закінченню роботи над проектом учні, користуючись рекомендаціями вчителя, проводять захист проекту, оцінюють свої роботи використовуючи форми оцінювання презентацій та публікацій. Після захисту проекту, відбувається загальне обговорення і підбиття підсумків проекту.


Критерій оцінювання учнівського блогу

Критерії оцінювання учнівської презентації

Критерії оцінювання учнівської публікації

Корисні ресурси

[1]

[2]

[3]

Інші документи

форма опитування

дозволи батьків

Рeфлексія


Категория:Интел Добро