Геометричні фігури у нашому житті

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Автор проекту

Сисак Ірина Вікторівна

Назва проекту

Геометричні фігури у нашому житті

Предмет, клас

геометрія, 9-10

Стислий опис проекту

Проект призначений для учнів 9-10 класів. Під час проекту учні мають ознайомитися з технічною документацією для будівництва будинку, досдідити чи існує єдина схема побудови житлового будинку, сконструювати своє майбутнє житло в мініатюрі за допомогою геометричних фігур та дослідити найпоширенішу геометричну фігуру в архітектурі нашої місцевості. Відповідно формуємо 3 групи: "архітектори", "будівельники", "журналісти".

Питання проекту

Ключове питання

Чи можу я побудувати будинок своєї мрії?

Тематичні питання

1. Чи існує єдина схема побудови житлового будинку?

2. Які фігури використовуються найчастіше при конструюванні архітектурних споруд?

3. Як впливає науково-технічний прогрес на використання геометричних тіл в повсякденному житті?

Змістові питання

1. Що потрібно знати про масштаб при побудові моделі.

2. Що таке площа, об’єм?

3. Що потрібно для побудови моделі геометричних тіл?

4. Які геометричні тіла вивчаються в загальноосвітній школі? Які властивості розглядаються для кожного тіла?


План вивчення теми (вставити файл)

План впровадження теми
План вивчення теми

Навчальні цілі

Протягом роботи над темою учні навчатимуться застосовувати практично знання, які отримують в школі. Учні зрозуміють доцільність вивчення таких математичних понять як площа, об’єм та площа бокової поверхні. Відокремляться ті знання, які доведеться застосувати в реальному житті. Також учні повинні навчитися працювати у команці, отримають досвід дослідницької роботи.

Діяльність вчителя

Учитель формулює тему проекту «Геометричні фігури у нашому житті» , ключові , тематичні та змістові питання . Готує презентацію ідей проекту та публікацію, що демонструє переваги проектного підходу до навчання. Розробляє критерії оцінювання робіт учнів. Робить добірку необхідних матеріалів та інтернет-ресурсів. Перевіряє наявність необхідних програмних і апаратних засобів для реалізації проекту. Передбачає виділення додаткового часу для вивчення матеріалу учнями, що мають проблеми в навчанні. Готує бланк перевірки знань учнів. Вчитель знайомить учнів з темою проекту, показує їм стартову презентацію, знайомить з темами досліджень, якими може зайнятись учень в рамках цього проекту. Роздає критерії оцінювання робіт, об'єднує учнів у 3 групи - архітектори, будівельники та журналісти.
Учитель ставить перед кожною групою своє завдання: архітектори повинні дослідити чи існує єдина схема побудови житла, будівельники змоделювати будинок з пап’є-маш’є. Журналісти повинні з'ясувати яка геометрична фігура є найпоширенішою в конструктивній схемі різних видів будівель. Результати роботи групи повинні представити у вигляді блогу, макету будинку та презентації відповідно. Після демонстрації презентації проекту вчитель знайомить дітей з таблицею ЗХД для направлення їх діяльності. Також за допомогою цієї презентації вчитель показує учням переваги методу проектів і пояснює чому корисно взяти участь у даному проекті.
У разі необхідності вчитель протягом проекту направляє дітей в потрібне русло, підказує раціональніші способи розв’язку. Відстежує просування учнів у роботі над темою. Вчитель збирає роботи учнів та їх бланки самооцінювання , проводить захист проекту , вказує шляхи подальшого поглиблення знань з даної теми, оцінює роботи і повідомляє результати оцінювання. Підводить підсумки дослідницької роботи учнів.

Блог
Презентація вчителя
Публікація

Діяльність учнів

Учні знайомляться з темою проекту, обговорюють з учителем ключові і тематичні питання, отримують таблицю ЗХД та організаційну діаграму для заповнення. Об'єднавшись у 3 групи виконують завдання. Перша група архітекторів досліджують питання «чи існує єдина схема побудови житлового будинку?». Для цього вони вивчають технічну документацію, знайомляться з думкою фахівців з питання. На підставі отриманих результатів роблять відповідні висновки і оформляють роботу у вигляді блогу. Друга група - будівельники – моделюють будинок з пап’є-маш’є. Макет будинку представляють при захисті проекту. Третя група - журналісти – досліджують, яка геометрична фігура є найпоширенішою в конструктивній схемі різних видів будівель. Результат роботи представляють у вигляді презентації, відобразивши в ній зображення будинку та його складові геометричні фігури. У кожній групі обдаровані учні допомагають тим, у кого є проблеми в навчанні. Оцінюють свої роботи згідно з виданими критеріями, здають роботи та листи самооцінки вчителю. На захисті проекту представляють результати роботи всіх трьох груп.
Блог учнів
Презентація учнів


Оцінювання

На початку роботи над проектом учні за допомогою таблиці ЗХД та організаційної діаграми з'ясовують свій рівень знань по темі. В процесі проекту учні відображають свої враження від роботи над проектом у щоденнику рефлексії. Учитель видає учням інструкцію по створенню блогу. Важливе місце в оцінюванні займе рефлексія, за допомогою якої вчитель буде коригувати проектну діяльність для покращення її результатів. По закінченні роботи над проектом учні користуючись рекомендаціями вчителя та інструкцією проводять захист проекту, оцінюють свої роботи використовуючи видані критерії, за допомогою таблиці ЗХД визначають поточний рівень знань по темі і з'ясовують, що вони ще хотіли б вивчити для поглиблення знань.

Оцінювання презентації учнів
Таблиця З-Х-Д
Щоденник

Корисні ресурси

Підручники
Створення блогу на Blogger.com Будівництво...

Інші документи

Відео "дім моєї мрії"


Категория:Интел