Геометричні фігури. Площа поверхні та об'єм (11 клас)

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук


Назва теми

Світ навколо нас

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

математика (геометрія)

художня культура

інформатика

Вік учнів, клас

16-17 років (11 клас)

Стислий опис проекту

Цей проект передбачає закріплювати знання учнів про геометрію та її місце у буденному житті людини. Розвивати навички дослідницької діяльності, спостережливості, аналітичного мислення, вміння робити висновки; ознайомити учасників проекту та всіх бажаючих з різноманітністю архітектурних пам’яток, творів мистецтва; цікавими фактами з життя відомих людей, виховувати пізнавальний інтерес так вміння доводити розпочату справу до кінця Учнів чекають дослідження та пошук інформації для вичерпних відповідей на поставленні тематичні запитання. Діти будуть складати звіти за результатами досліджень та знайденою інформацією. Вони будуть збирати та опрацьовувати дані з Інтернету та інших наукових видань, що розкривають суть змістовних питань. Додатково, вони будуть створювати таблиці та графіки. Учні створюватимуть та демонструватимуть свої мультимедійні презентації для класу. Планується , що учасники проекту поповнюватимуть базу даних результатів досліджень, щоб повернутися до них через деякий час. В результаті проекту учні дадуть відповіді на питання висунуті і вдосконалені впродовж розробки теми проекту. Вони мають надати конкретні підтвердження своїх гіпотез.

План вивчення теми

план вивчення теми

реалізація проекту

Оцінювання

Протягом роботи над проектом проводиться оцінювання, щоб допомогти учням у розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснення моніторингу власного навчання. Під час роботи над проектом учні можуть використовувати у якості оцінювання критерії оцінки, які часто застосовуються для підсумкових робіт, щоб визначити наскільки їх робота відповідає очікуваним результатам. Самооцінювання допомагає учням засвоїти стандарти, за якими оцінюватимуться їх навчальна діяльність та досягнення. Потрібно мотивувати учнів думати про цілі роботи та оцінювати власні успіхи на шляху до їх досягнення.

Діяльність учнів та вчителя

1. Вчитель оголошує учням про тему навчального проекту і розповідає як вони навчатимуться за методом проектів.

2. Пропонує публікацію Ьфірф11111.jpg Ьфірф22222.jpg про метод проектів

3. Пропонує список запитань для самостійного опрацювання (додає джерело, де можна взяти відповіді на питання).

4. Вчитель пропонує учням презентацію проекту, ознайомлює учнів з ключовим і творчими питаннями.

5. Вчитель визначає навчальні потреби учнів за Т-таблицею, яку пропонує у презентації.

6. Учні обговорюють висунуті проблеми, опрацьовують запропоновані матеріали, визначають свої знання за допомогою Т-таблиці.

7. Вчитель організовує взаємонавчання (якщо є учні, які чогось не зрозуміли). Та пропонує дослідницьке завдання

8. Вчитель проводить опитування, в якому діти оцінюють свої знання і можливості, за результатами якого об'єднує учнів на групки.

9. Учні об'єднуються на 4 групки: критики, теоретики, практики, дослідники.

10. Критики. Шукають цікаві історичні факти про просторові фігури, їх обертання та комбінації. Збирають інформацію про об’єкт дослідження з метою аналізу, узагальнення та презентацій на широкий загал. Теоретики. Учні мають підготувати систему геометричних понять у просторі, з'ясувати зв'язок між ними, якщо потрібно, то використати для цього схеми та розгалуження. Практики. Підбирають цікаві завдання, практичні задачі, кросворди. Також розробляють комп'ютерні моделі просторових фігур та їх комбінацій (за допомогою спеціальних комп'ютерних програм) Дослідники. Розпізнають серед, оточуючої їх навколо, архітектури, просторові фігури та їх комбінації, тіла обертання, описують їх. А також знаходять різні вірші, анекдоти, пісні та інші види мистецтва, що стосуються просторових фігур та їх комбінацій. Шукають цікаву інформацію про відомих вчених.

11. Вчитель пропонує групам учнів документи для підтримки дослідження.

12. Вчитель пропонує учням навчальний тест «Авторське право».

13. Для пошуку потрібних відомостей вчитель пропонує учням список сайтів та знайти ще хоча б один сайт самостійно.

14. Вчитель пропонує форму для оцінювання сайтів.

15. Учні спілкуються з тими, хто знаходиться поза класною кімнатою.

16. Спільна роботи над навчальними проектами в групах чи парах в режимі реального часу разом з іншими учасниками (учні обговорюють проект).

17. Спільне використання (створення, редагування) з іншими людьми документів та інших електронних ресурсів (зокрема текстових файлів, електронних таблиць, презентацій) як в режимі реального часу, так і відстроченого в часі;

18. Опитування, Миттєві повідомлення (МП), Електронна пошта.

19. Вчитель дасть учням створити блог [1], де вони будуть писати, що нового вони навчилися і з чим у них виникають труднощі, а також групи в соціальній мережі, де буде зручно спілкуватися в будь-який момент.

20. Вчитель детально пояснює учням, як створити блог і учні самі пробують створити блог. Ознайомившись при цьому з формою оцінювання блогу

21. Учні досліджують поставлені проблеми, кожна групка окремо.

22. Учні аналізують роботу інших групок, вносять поправки і рекомендації. В результаті кожна групка має аналіз своєї роботи і знає, що потрібно виправити.

23. Учні заносять результати свого дослідження в блоги, прикріплюючи файли, які використовували в процесі дослідження.

24. Учні презентують результати своїх досліджень всім учасникам.

25. Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою.

26. Оцінювання починається з T-таблиці.

27. Вчитель перевіряє учнів на результат виконаної роботи за допомогою контрольного списку.

28. Учні опрацьовують контрольний список.

29. Учні демонструють свої дослідження у вигляді презентації.

30. Учні роблять висновок: Чи вдалося їм досягнути поставлених цілей проекту?

31. Учні пишуть лист до головного архітектора міста та вручають його особисто.

32. Вчитель робить підсумок проекту.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Марія Іванівна Лукинів

Фах, навчальний предмет

математика

Навчальний заклад

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Місто\село, район, область

м. Тернопіль

Контактні дані

номер телефону: 0971787373

електронна пошта: Lukynivmaria@rambler.ru

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

вересень-жовтень 2015 року

Місце проведення тренінгу

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Тренери

Барна Ольга Василівна