Відношення. Види відношень

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Відношення

Відношення (від англійського relation — відношення) — фундаментальне поняття реляційної моделі даних. З цієї причини модель і називається реляційною.

Відношення в реляційному моделюванні — набір кортежів, інакше відомий як таблиця бази даних.

Поняття відно­шен­ня покладено в основу реляційних моделей, яке подають у вигляді двовимірної таблиці. Реляційна БД — це набір взаємопов’язаних відношень. Кожне відношення (таблиця) в ЕОМ подається як файл. Відношення можна поділити на два класи: об’єктні і зв’язкові.


Об'єктні відношення

Об’єктні відношення зберігають дані про інформаційні об’єк­ти предметної області. Наприклад: клієнт (код клієнта, назва клієнта, адреса, телефон) є об’єк­тним відношенням. В об’єктному відношенні один з атрибутів однозначно ідентифікує окремий об’єкт. Такий атрибут називається первинним ключем відношення. В наведеному відношенні роль ключа виконує атрибут «код клієнта». Ключ може вмикати кілька атрибутів, тобто бути складеним. В об’єктному відношенні не повинно бути рядків з однаковим ключем, тобто не допускається дублювання об’єктів. Це основне обмеження реляційної моделі для забезпечення цілісності даних.


Зв'язкове відношення

Зв’язкове відношення зберігає ключі двох або більше об’єкт­них відношень. Ключі зв’язкового відношення мають на меті встановлення зв’язків між об’єктними відношеннями. Наприклад, розглянемо ще одне об’єктне відношення БАНК(код банку, назва банку, адреса банку). Тоді зв’язкове відношення БАНК-КЛІЄНТ (код банку, код клієнта) буде сполучним між двома об’єктними відношеннями БАНК іКЛІЄНТ. У зв’язковому відношенні можуть дублюватися ключові атрибути. Крім ключів, за якими встановлюють зв’язок у зв’язковому відношенні, можуть бути ще й інші атрибути, які функціонально залежать від цього складового ключа. Ключі в зв’язкових відношеннях називаються зовнішніми ключами, оскільки вони є первинними ключами інших відношень. Реляційна модель накладає на зовнішні ключі обмеження, яке називають посилковою цілісністю. Воно необхідне для забезпечення цілісності даних. Це означає, що кожному зовнішньому ключеві має відповідати рядок якогось об’єктного відношення. Без такого обмеження може статися так, що зовнішній ключ посилається на об’єкт, про який нічого не відомо.

У реляційній БД накладається ще одне обмеження — відношення мають бути нормалізовані.


Види відношень

1. Рефлексивне транзитивне відношення називається відношенням квазіпорядка.

2. Рефлексивне симетричне транзитивне відношення називається відношенням еквівалентності

3. Рефлексивне антисиметричне транзитивне відношення називається відношенням (часткового) порядку.

4. Антирефлексивне антисиметричне транзитивне відношення називається відношенням строгого порядку.

5. Повне антисиметричне транзитивне відношення називається відношенням лінійного порядку.

6. Антирефлексивне асиметричне відношення називається відношенням домінування.


Джерела інформації

Основи інформаційних систем

Сервер електронних курсів

Бази даних


Корисні посилання

Нормалізація баз даних

Перша нормальна форма

Друга нормальна форма

Третя нормальна форма

Четверта нормальна форма

П'ята нормальна форма

Нормальна форма Бойса-Кодда