Все навколо - геометрія!!!

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Автор проекту

Керівник проекту - Куліковська Вікторія Мирославівна

Назва проекту

Все навколо - геометрія!

Ключове питання

Яким ви бачите світ навколо себе?

Тематичні питання

 • Чи можна швидко вивчити геометрію ?
 • Чи пов'язана геометрія з будівництвом? Якщо так, то яким чином?
 • Найвідоміші геометричні споруди нашого міста – звичайна композиція геометричних фігур чи захоплюючий світ просторових фігур?

Змістові питання

 • Звідки з’явилась геометрія?
 • Взаєморозміщення фігур у просторі
 • Де і як можна спостерігати чарівну силу геометрії
 • Чи законно використовувати інформацію в мережі Інтеренет в своїх цілях?

Стислий опис

Під час цього проекту учні повинні дослідити проблему використання предметів навколишнього середовища для вивчення теми стереометрії : взаємне розміщення прямих та площин, многогранники, тіла обертання. Використовувати отриманні знання про властивості фігур, які отримали учні при вивченні планіметрії . Дослідити історичні документи, факти. Групи, які працюватимуть над проектом проаналізують отримані у результаті дослідження дані, узагальнять їх, систематизують посилання і відповіді. Результатом проекту є створення презентації, публікації, веб- сайту, які будуть показані учням, які вивчають матеріал геометрії у страших класах, але не прийняли участі у роботі над проектом, батькам для того, щоб переконати їх у важливості та необхідності вивчення геометрії.

Навчальні предмети

Математика, геометрія, географія, історія рідного краю.

Класи

9-й клас

Державні освітні стандарти та навчальні програми

1. Програма з геометрії, 9-й клас

ПОЧАТКОВІ ВІДОМОСТІ З СТЕРЕОМЕТРІЇ (8 год)

Взаємне розташування прямих у просторі. Взаємне розташування площин. Взаємне розташування прямої та площини. Перпендикуляр до площини.

Пряма призма. Піраміда. Площа поверхні та об’єм призми і піраміди.

Циліндр. Конус. Куля. Площі поверхонь і об’єми циліндра, конуса і кулі.

Розв’язування задач на обчислення площ поверхонь і об’ємів, у тому числі прикладного характеру. Описує взаємне розміщення в просторі двох прямих; прямої та площини; двох площин.

Пояснює, що таке:

пряма призма, піраміда, циліндр, конус, куля та їх елементи;

поверхня і об’єм многогранника і тіла обертання.

Зображує і знаходить на малюнках многогранники і тіла обертання та їх елементи.

Записує і пояснює формули площ поверхонь і об’ємів зазначених у програмі геометричних фігур.

Застосовує вивчені означення і властивості до розв’язання задач у т. ч. прикладного змісту.

2.Основними завданнями змісту освітньої галузі в старшій школі є:

- розширення математичного апарату, засвоєного в основній школі;

- розв'язування прикладних задач

- вивчення просторових фігур, продовження розвитку просторових уявлень і уяви;

- розширення і поглиблення відомостей про геометричні величини;

- розширення і поглиблення уявлень про математику як елемент загальнолюдської культури, про застосування її в практичній діяльності, різних галузях науки.

У темі “Геометричні тіла. Об’єми і площі поверхонь геометричних тіл” розглядаються основні види геометричних тіл та їхні властивості. Вона є центральною у стереометричній підготовці учнів. При вивченні даної теми дуже важливим є підхід, що передбачає формування навичок конструювання і класифікації тіл та їх поверхонь. Такий підхід вимагає використання конструктивних означень. Конструктивні означення дозволяють встановити спільність між призмами і циліндрами, пірамідами та конусами. Паралельне розглядання зазначених груп тіл дає перевагу при вивченні їхніх властивостей. У процесі вивчення теми повинні бути розглянуті різні методи обчислення об’ємів і площ поверхонь.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Дослідити факти, які підтверджують існування геометрії у повсякденному житті.
Проаналізувати предмети, які нас оточують з точки зору стереометрії.
Продемонструвати самостійно можливість використання знань з даної теми при розв’язуванні задач практичного змісту.
Виховувати в учнів інтерес до вивчення математики.
Розвивати просторову уяву, логічне мислення, пам’ять.
Систематизувати свої знання щодо означення та властивості призми, піраміди, тіл обертання.
Вдосконалити вміння аналізувати, робити висновки.
Аргументувати можливість використання знань з даної теми при розв’язуванні задач практичного змісту.

Діяльність учнів

                   І етап 

Оголошення теми проекту, напрямних питань за підсумками презентації вчителя.

Об'єднання в групи, вибір теми дослідження.

Розгляд змістовних питань і складання плану роботи.

Виявлення потреб учнів.

                   ІІ етап

Пошук і збір інформації в мережі Internet, фоторепортаж

Робота з літературою.

Аналіз, відбір і систематизація знайденої інформації.

Коригування учнями змістовних питань.

                   ІІІ етап

Створення презентації, публікації, веб-сайту.

Попередній перегляд і корегування робіт учнів.

Анкетування учнів, самооцінювання та оцінювання роботи в проекті своїх товаришів.

Підготовка до захисту проекту.

                   IV етап

Тестування вихідних знань учнів.

Презентація створеного продукту.

Рефлексія учнів, обговорення питань, які необхідно розглянути в майбутніх робота

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

1 місяць

Вхідні знання та навички

Навики роботи з пакетом Miсrosoft Office :текстовий, табличний процессори, прогрмамою для створення мультимедійної презентації, володіти основами веб-дизайну, вміння користуватись пошуковою системою мережі Інтернет

Базові знання з теми "Початкові знання зі стеріометрії"

Матеріали та ресурси

Основні відомості зі стереометрії

Формули

Захист роботи - допоміжний матеріал

Пам'ятка

Учнівські роботи

Геометрія в архітектурі.

Історія геометрії

Геометрія є пізнання всього існуючого

Вишивка

Методичні матеріали

Все навколо - геометрія

Дидактичні матеріали

Оцінка власних знань

Фігури в архітектурі міста

Друковані матеріали

 • Геометрія 9 клас, А.П. Єршова, В.В. Голобородько, Х.- Ранок, 2009
 • Основи веб-дизайну, О.Г. Пасічник, О.В. Пасічник,К.- BHV, 2012

Додаткове приладдя та витратні матеріали

 • комп'ютер
 • мультимедійний проектор
 • цифровий фотоапарат
 • приладдя для спілкування у Скайпі :навушники, мікрофон, веб-камера
 • ПЗ для організації скайп-консультацій

Матеріали, які були витрачені :

 • кольорові маркери, фломастери;
 • папір А2, А4;
 • кольоровий папір;
 • пінопласт;
 • скотч;
 • картон.

Ресурси Інтернету

Оцінювання знань та вмінь учнів

Формуюче оцінювання

Бланк вчителя для розуміння плану оцінювання

Бланк оцінки доводів і аргументів

Допомога учням у плануванні проекту

З-Х-Д

Оцінювальний лист групи учнів

Оцінювання участі учнів у спільній діяльності

Оцінювання учнями презентаці результатів роботи

Самооцінювання роботи в групі