Вода-це життя!

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Автор проекту

Вротна Юлія

Назва проекту

«Вода-це життя»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: Я і Україна

Другорядні: читання, народознавство

Вік учнів, клас

3 клас, 9 років

Стислий опис проекту

Протягом цього проекту я буду формувати уявлення учнів про цінність та значення води у житті людини, про шляхи її забруднення та способи охорони від забруднень, про участь школярів в охороні та збереженні води. Вчити робити висновки, узагальнення, доводити власну думку та виступати перед аудиторією, коротко формулювати свою думку.


Питання проекту

Ключове питання

Чи можливе життя без води?

Тематичні питання

1. • Які властивості має вода? • В яких станах може перебувати?

Змістові питання

• Які причини забруднення води?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення проекту

План реалізації проекту

Навчальні цілі

Формувати уявлення учнів про воду, про зміни станів води, розвивати дослідницький підхід до пізнання властивостей води. Формувати вміння встановлювати взаємозв’язки води з об’єктами живої і неживої природи. Виховувати повагу до традицій українського народу шанувати воду, бережливе ставлення до води.

Діяльність вчителя

Вчитель формулює тему проекту, навчальні та змістові питання. Представляє презентацію та відео ідеї проекту чи публікацію, яка покаже переваги методу проектів. Розробляє критерії оцінювання діяльності учнів. Робить підбір необхідних матеріалів з підручників та Інтернет ресурсів. Перевіряє наявність необхідного апаратного забезпечення для реалізації проекту. Передбачає виділення додаткового часу на вивчення питання проекту учнями в мережі Інтернет, книгах (підручниках, посібниках). Також вчитель контролює роботи учнів, коригує їх презентації, публікації протягом проекту при необхідності. Вчитель розподіляє учнів на групи, за інтересами до пропонованої тематики дослідження. Вчитель ставить перед кожною групою завдання, вимоги до оформлення своїх досліджень, вимоги до виступів. У разі необхідності вчитель протягом проекту консультує учнів і спрямовує їх діяльність в потрібне русло. Вчитель збирає роботи учнів, проводить захист проекту, вказує шляхи подальшого поглиблення знань з даної теми, оцінює роботи і повідомляє результати оцінювання.

Презентація вчителя

Брошура вчителя

Блог вчителя

Фасилітація

Діаграми

доступ до сайтів

Діяльність учнів

Учні знайомляться з темою проекту , обговорюють з учителем ключове, тематичні та змістові питання. Об’єднуються в групи та виконують спільно завдання. Для цього вони вивчають необхідний теоретичний матеріал, читають цікаві статті, проводять дослідницьку роботу. Отримують критерії оцінювання від вчителя їхньої кінцевої роботи. На підставі отриманих результатів роблять відповідні висновки і оформляють роботу у вигляді презентації, публікації та спільного для всіх груп web-сайту. На захисті проекту представляють результати роботи всіх груп.

Публікація учнів


Оцінювання

На початку роботи над проектом учні знайомляться із стартовою презентацією та відео презентацією вчителя, обговорюють ключове, тематичні та змістові питання. На початку роботи над проектом, вчитель визначає початкові знання учнів щодо теми: «Керований термоядерний синтез», «Раціональне використання добрив та проблеми охорони природи від забруднення продуктами та відходами хімічних виробництва», «Глобальні проблеми людства». Під час роботи над проектом учитель контролює виконання учнями їх домашніх робіт, консультує та коригує зроблену роботу. Учні досліджують вплив науки в різних областях дослідження науки. Протягом етапу дослідження учні заповнюють таблицю ЗХМД. Також на початку проекту учні одержують форми оформлення та оцінки презентації, публікації, стін-газет, а також критерії виступу (представлення, захисту) досліджень своєї групи Ці критерії допоможуть учням досягнути хороших результатів роботи. В кінці проекту учитель за даними формами виставить учням оцінки за їхню участь у проекті. Учні здійснюють рефлексію, заповнюють форму самооцінки проекту. Вчитель враховуватиме креативність, цікавість дослідженої інформації учнями, активність на всіх етапах роботи над проектом.

Форма оцінювання учнівської роботи

Форма оцінки учнівського web-сайту

документ для поточного оцінювання учнів

форма оцінювання навчальних потреб

форма для опитування

Корисні ресурси

Портфоліо

Інші документи

Дозволи батьків на використання ресурсів Інтернету

Посилання на використані ресурси Інтернету

Форма для опитування

шаблон документу та форма

Категория:Интел Intel. Навчання для майбутнього. Версія 10.1