Видатні математики

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Автор проекту

Сидорук Ольга Ярославівна

Erted.jpg

Назва проекту

Видатні математики

Основний та другорядні навчальні предмети

Математика, історія математики

Вік учнів, клас

12-15 років, 7-10 класи

Стислий опис проекту

Проект, тривалістю 1 тиждень, ставить перед учнями мету: розвинути та поглибити знання про видатних математиків, узагальнити та закріпити їх. В ході проекту учні вивчають історичні факти із біографії видатних математиків, досліджують взаємозв'язки між вченими та їхніми внесками, відповідно до отриманих результатів будують графіки та таблиці.Даний проект реалізовується паралельно з виконанням навчальної програми. Проект теоретико-орієнтований, а тому включає елементи історії, а також вміння дослідницького пошуку інформації, опрацювання додаткової літератури. Результатом даного проекту будуть знання про видатних математиків та розуміння значення їх внесків в історію математики, створення публікацій та презентацій кожною групою.

Питання проекту

Ключове питання

Чи повинні ми знати імена тих видатних постатей, працею яких ми користуємось?

Тематичні питання

Яких математиків ви знаєте?

Які основні математичні факти ви знаєте?

Змістові питання

Що таке історія математики?

Чи вплинула математика та історія її розвитку на історію становлення сучасного людства?

Встановіть взаємозв'язки між відомими математиками та їх досягненнями.


План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План реалізації

Навчальні цілі

1. Ознайомитися з історією математики.

2. Визначити математиків, внески яких є найвагомішими.

3. Дослідити взаємозв'язки між математиками та їхніми досягненнями.

4. Здійснити міжпредметні зв'язки.

5. Отримати досвід дослідної роботи.

6. Навчитися працювати у команді.

7. Розширити межі спілкування.

Діяльність вчителя

Учитель формулює тему проекту, мету, ключове, тематичні і змістові питання, готує вступну презентацію, розказує про основні завдання проекту та оцінювання. Об'єднує учнів в групи шляхом жеребкування та формулює завдання для кожної групи: розглянути основні риси історії математики, встановити найбільш відомих математиків та їхні основні досягнення, скласти діаграми і таблиці. На останньому занятті вчитель підводить підсумки всієї проектної діяльності, оцінює роботу учнів.

Презентація вчителя про видатних математиків

Публікація про видатних математиків

Карта знань

Блог вчителя

Діяльність учнів

Учні знайомляться з темою проекту, обговорюють ключове і тематичні питання з вчителем. Під час проекту виконують ряд завдань: шукають і структурують інформацію, готують публікацію та презентацію. Учні переглядають вступну презентацію; обговорюють тему проекту; проводять збір інформації в підручниках та Інтернеті; вчаться складати прості публікації в Publisher; досліджують історію математики, аналізують отримані дані і проводять синтез їх, складають діаграми та таблиці; аналізують; роблять висновки; створюють та демонструють презентацію проекту.

Блог

Презентація

Оцінювання

В ході проекту вчитель і обдарованні діти консультують інших учнів щодо виконання завдань. В кінці проекту учні відповідно до настанов і завдань вчителя захищають свої роботи, характеризують роботи інших груп, вчитель відповідно до виконання поставлених завдань оцінює учнів.

Щоденник

Критерії оцінювання блогу

Оцінювання презентації учнів

Корисні ресурси

Творці математики

Приклад презентації учнів проекту

Цікаве з історії математики

Історія математики

Відомості про видатних вчених Середньої Азії та Далекого Сходу


Інші документи

Категорія:Intel. Навчання для майбутнього. Версія 10.1