Введення та редагування даних навчальної БД. Редагування таблиць. Налагодження зв'язків між таблицями

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Мета: формувати навички створення та редагування структури бази даних, зокрема таблиць у режимі Конструктор, зв'язків між ними; навчитись визначати типи полів та заповнювати таблиці відповідно до вказаних типів даних.

Тип уроку:

Практична робота (комбінований).

Хід уроку

Організаційна частина. Перевірка присутніх, домашнього завдання.

Актуалізація опорних знань Повторення раніше вивченого матеріалу

Вивчення нового матеріалу, формування ЗУН.

Теоретичні відомості

Учні дають відповіді (Актуалізація опорних знань)

База даних (БД) — місце для збереження інформації з певної галузі, яке має ім'я та до якого можуть мати доступ різні користувачі для розв'язання певних задач.

За організацією даних існують такі моделі БД:

^ ієрархічна — зберігає інформацію, організовану послідовно: один елемент вважається головним, інші йому підпорядковуються; таку модель можна порівняти з деревом каталогів в операційній системі;

^ мережева — це ієрархічна, яка вирізняється більшою гнучкістю: існує можливість встановлення додаткових зв'язків, що полегшує процес пошуку потрібної інформації;

^ реляційна — зберігає інформацію, організовану у вигляді прямокутних таблиць, які певним чином пов'язані між собою. Це найпоширеніша модель БД.

Поле — стовпчик таблиці реляційної БД, в якому може зберігатись певний тип даних.

Запис — рядок таблиці реляційної БД (сукупність логічно зв'язаних полів).

Ключове поле (ключ) — поле, за яким однозначно визначається будь-який запис таблиці.

Система управління базами даних (СУБД) — програми, призначені для створення, ведення і використання баз даних.

Microsoft Access— система управління реляційними базами даних, яка призначена для роботи в операційній системі Windows.

Завантаження Microsoft Access програми: Пуск/ Программы/ Microsoft Office/ Microsoft Access

Завдання для практичних робіт

Варіант І

1. Створіть базу даних «Мої друзі», яка складається з таблиць:

«Друзі» (поля: порядковий номер, прізвище, ім'я, дата народження, телефон, вік);

« Тварини » (поля: номер друга, тварина, кличка);

« Хобі »(поля: номер друга, хобі, кількість років хобі).

2.Продумайте та створіть зв'язки між таблицями БД.

3.Внесіть у БД інформацію (хоча б про 10 ваших друзів).

Варіанти ІІ

1.Створіть базу даних «Наш клас», яка складається з таблиць:

« Загальна інформація » (поля: порядко вий номер, прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, домашня адреса, телефон);

«Позашкільні уподобання» (поля: номер учня, назва позашкільного закладу, гурток чи секція);

«Успішність» (поля: номер учня, математика, інформатика, фізика).

2.Продумайте та створіть зв'язки між таблицями БД.

3.Внесіть у БД інформацію про 10 учнів вашого класу.

Варіант III

1.Створіть базу даних «Прокат фільмів», яка складається з таблиць:

«Відеокасети» (поля: порядковий номер, назва касети, кількість екземплярів);

«Відеодиски» (поля: порядковий номер, назва диска, кількість екземплярів);

«Клієнти» (поля: номер клієнта, серія паспорту, завдаток, номер касети, номер диска, дата видачі, дата повернення).

Примітка.

При заповненні таблиці Клієнти» мати на увазі, що фільми видаються під заставу або паспорта, або грошей, тому в кожному записі таблиці «Клієнти» заповнюється одне з двох полів: Серія паспорта або Застава, в іншому полі ставиться «—» для серії паспорта чи «0» для застави. Крім того, клієнт, що повернув касети чи диски, з таблиці вилучається.

2.Продумайте та створіть зв'язки між таблицями БД.

3.Внесіть у кожну з таблиць БД по 10 записів.

Варіант IV

1. Створіть базу даних «Бібліотека», яка складається з таблиць:

«Підручники» (поля: порядковий номер, назва підручника, клас, кількість екземплярів);

«Художня література» (поля: порядковий номер, назва книги, кількість екземплярів);

«Відвідувачі» (поля: порядковий номер, прізвище, ім'я, клас, номер підручника, номер книги, дата видачі художньої літератури, дата повернення художньої літератури).

2.Продумайте та створіть зв'язки між таблицями БД.

3.Внесіть у кожну таблицю БД по 10 записів.

Варіант V

1. Створіть базу даних

«Спорт», яка складається з таблиць:

«Секція» (поля: порядковий номер, назва секції, початок роботи, кінець роботи);

«Тренер»(поля: порядковий номер, прізвище, ім'я, по батькові, номер секції, категорія);

«Учні»(поля:порядковий номер, прізвище, ім'я, по батькові, номер секції, яку відвідує).

2.Продумайте та створіть зв'язки між таблицями БД.

3.Внесіть у кожну таблицю БД по 10 записів.

Приклад виконання завдання в Microsoft Access 2003

І. Створимо таблиці.

1. Запускаємо Microsoft Access, після чого вибираємо Создать файл/ Новая база данных.З'являється діалогове вікно (рис. 1), в якому обираємо папку для збереження БД та вводимо назву БД «Мої_друзі», натискаємо кнопку Создать.

1.JPG

2.З'являється головне вікно БД (рис. 2).

2.JPG

3.Створимо таблицю «Друзі», для чого у головному вікні БД виберемо Таблицы/ Создать/ Конструктор/ ОК. На екрані з'явиться вікно Конструктора таблиці (рис. 3).

3.JPG

4.Вводимо імена полів та вказуємо типи полів так, як показано на рис. 3.

5.Вибираємо поле «№» як ключове: виділяємо його та натискаємо кнопку панелі інструментів.

6.Зберігаємо таблицю, натиснувши кнопка панелі інструментів та заповнивши вікно (рис. 4).

4.JPG

7.Аналогічно створюємо таблиці «Тварини» і «Хобі».

II. Створимо зв'язки між таблицями.

1.Виконуємо команди: Сервис/ Схема данных або натискаємо кнопку на панелі інструментів. На екрані з'явиться вікно (рис. 5).

5.JPG

2.По черзі виділяємо таблиці та натискаємо кнопку Добавить. Після цього натискаємо кнопку Закрыть.

3.Одержуємо результат (рис. 6).

6.JPG

4.Для створення зв'язків між таблицями перетягуємо за натиснутої лівої кнопки мишки поле з головною таблиці (поле «№» таблиці «Друзі») на поля підпорядкованих таблиць (поля «№» таблиць «Тварини» і «Хобі»). При цьому з'являється діалогове вікно (рис. 7), у якому вмикаємо прапорці Обеспечение целосности данных, Каскадное обновление связанных полей та Каскадное удаление связанных полей та натискаємо кнопку Создать.

7.JPG

5.Одержуємо результат (рис. 8).

8.JPG

6.Закриваємо це вікно, позитивно відповівши на запит про збереження.

III.Введемо дані до таблиць.

1.У головному вікні БД відкриваємо таблицю «Друзі», виділивши її та натиснувши кнопку Открыть (або виконавши подвійне клацання по значку таблиці).

2.Вносимо записи до таблиці відповідно до раніше визначених типів полів. Одержуємо результат (рис.9).

9.JPG

3.Аналогічно вносимо дані до таблиць «Тварини» і «Хобі».

Підведення підсумків уроку

Домашня робота:

1.Створіть базу даних «Рахунки», яка складається з таблиць:

«Клієнти» (поля: порядковий номер, прізвище, ім'я, по батькові, вулиця, будинок, квартира, телефон);

«Рахунок» (поля: номер клієнта, дата розрахунку, спосіб розрахунку, сума, відмітка про оплату); «Фірми» (поля: назва фірми, номер клієнта).

2.Продумайте та створіть зв'язки між таблицями БД.

3.Внесіть у кожну таблицю БД по 10 записів.

( використано роботу СВИНАРЕНКО OЛЕКСАНДРА )

Категорії: Інформатика Категорії: Бази даних Конспекти уроків