Бази даних. Структура БД. Основні операції з базами даних

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Мета: ознайомити з поняттям БД, СУБД, основними об’єктами БД; виробляти вміння запуску СУБД та створення нової БД, розвивати інтерес до інформатики; виховувати культуру користувача ПК.

Хід уроку:

Актуалізація опорних знань та умінь

Завдання "Що це?"

76897645.jpg

654.jpg


Виклад нового матеріалу

Поняття бази даних

Людина в процесі інформаційної діяльності збирає й накопичує відомості про навколишній світ. До появи обчислювальної техніки вся інформація зберігалася звичайно в письмовому або друкованому виді. Однак чим більше були обсяги інформації, з якими приходилось оперувати людині, тим гостріше вставало питання збереження інформації та її обробки.

Однієї з важливих функцій інформатики є організація зберігання інформації з метою швидкого пошуку необхідних даних. Для цього вся збережена в комп'ютері інформація повинна бути розсортована по ряду ознак. Будь-яка зміна інформації повинна миттєво враховуватися.

Інформація, збережена в комп'ютері й об'єднана у взаємозалежну сукупність за рядом ознак, називається базою даних. Щоб оперувати даними, що складають базу, необхідна окрема програма. Програми, які управляють зберіганням, обробкою й пошуком інформації в БД, називаються системами керування базами даних (СУБД).

Бази даних (БД) – це систематизоване сховище інформації певної предметної області.

Система керування базами даних (СУБД) – це програма, призначена для організації зберігання, обробки й пошуку інформації в БД.

Є велика розмаїтість СУБД. Ці програми постійно вдосконалюються й обновляються. Найбільш розповсюдженими з них є СУБД: dBase, FoxBase, FoxPro, Access, Paradox, Clipper.

Основні можливості СУБД

• Поповнення, розширення та відновлення БД;

• Висока надійність зберігання інформації;

• Засоби захисту інформації в СУБД;

• Виведення повної й достовірної інформації на запити користувача.

876111.jpg

Ієрархічна модель БД

В ієрархічній моделі всі елементи розташовуються у послідовності від вищого до нижчого.

876323.jpg


Мережна модель БД

В мережній моделі до вертикальних ієрархічних зв'язків додаються горизонтальні. Тому мережна БД є більш гнучкою у здійсненні пошуку потрібних даних.

8769.JPG

Реляційна модель

Реляційна модель даних являє собою набір двовимірних таблиць, які складаються зі стовпців (полів) і рядків (записів), а також мають ім'я, унікальне в межах даної БД. Реляційна модель даних, як правило, складається з декількох таблиць, які зв'язуються між собою ключами.

09654.jpg

СУБД Microsoft Access

Access входить у склад пакету прикладних програм Microsoft Office.

Це повноцінна реляційна база даних, у якій може працювати як звичайних користувач ПК, що не володіє основами програмування, так і інженер-програміст. Популярність Access пояснюється тим, що ця система найбільш проста для засвоєння починаючим користувачам.

Запуск Access

0988.JPG

Після запуску Access потрібно виконати команду Создать файл для створення нової бази даних.

Справа ви побачите діалогове вікно Создание файла, у якому потрібно обрати спосіб створення БД чи відкриття вже існуючої БД.

Існує декілька варіантів створення БД:

1. Створення порожньої БД, а потім додавання до неї об'єктів (Новая база данных)

2. Створення БД за допомогою шаблону, що містить у собі макет об'єктів на різну тематику .

Після того, як ви оберете команду Нова база даних на екрані з'явиться діалогове вікно Файл новой базы данных, у якому вам потрібно дати ім'я базі даних та обрати папку, куди буде її створено, після чого нажати кнопку Создать.

9675.JPG

Після введення ім'я БД та її розміщення на екрані з'явиться вікно бази даних. Воно буде порожнім. У це вікно вам буде потрібно внести об'єкти майбутньої БД.

Після введення ім'я БД та її розміщення на екрані з'явиться вікно бази даних. Воно буде порожнім. У це вікно вам буде потрібно внести об'єкти майбутньої БД.

7654.JPG

Об'єкти бази даних

8888.JPG

Таблиці

Містять дані у вигляді двомірної таблиці. Таблиці – основа БД, від них залежать всі інші об'єкти БД. Кожна таблиця складається із записів (рядків) та полів (стовпців). Робота з таблицями виконується у двох основних режимах: у режимі конструктора та режимі таблиці. 22222.jpg

Запити

Використовуються для отримання даних з однієї чи декількох таблиць. Відбір потрібних відомостей відбувається на основі критеріїв, які формулює користувач.

66666.png

Форми

Використовують для зручного введення даних. Форма являє собою діалогове вікно, яке дозволяє вводити, переглядати та друкувати дані. У формі можна відобразити дані, взяті з декількох таблиць або запитів.

44444.png

Звіти

Призначені для відображення даних зручному для користувача вигляді. На основі звіту може бути створений документ, який модна роздрукувати на принтері чи додати до іншої програми.

5555.JPG

Систематизація та узагальнення нових знань

Фронтальне опитування учнів за контрольними питаннями.

Контрольні питання:

1. Що називається базою даних?

2. Що називається СУБД?

3. Перерахуйте можливості СУБД?

4. Які ви знаєте моделі БД?

5. Яки етапи включає в себе проектування БД?

6. Що таке Microsoft Access?

7. Як запустити Microsoft Access?

8. Що з'явиться після запуску Access?

9. Які ви знаєте об'єкти БД?

10. Для чого призначені таблиці в БД?

11. Для чого призначені запити?

12. Що таке форма в БД?

Практична робота учнів за комп’ютерами

1. Запустити Access.

2. Створити нову БД у своїй робочій папці під ім'ям Школа.dba.

3. Ознайомитися з інтерфейсом вікна Access.

4. Викликати довідку Access та переглянути її вміст.

5. Закрити вікно Access.

6. Відкрити БД Бібліотека, що розміщена за адресою: Домашній комп’ютер/Teacher/11 клас (10 клас)/СУБД Access.

7. Переглянути таблиці БД, запити, звіти.

8. Закрити БД Бібліотека.

Підсумок уроку

Закінчіть речення

1. Сховище інформації певної предметної області має назву

2. Програми для роботи з БД називають …

3. Широко розповсюджена СУБД, що входить до складу пакету Microsoft Office і має назву …

4. Запустити цю програму можна за допомогою …

5. Існує три моделі БД, а саме: …

6. Основними об’єктами БД є …

7. Рядки у таблицях називають …

8. Стовпці у таблицях називають …

9. Для зручного введення даних у СУБД використовують …

10. Таблиці в Access створюють у режимі …

11. Текстовий, лічильник, дата/час, числовий – це …

12. Для того, щоб ввести до таблиці дані, необхідно

Видача домашнього завдання

вивчити конспект, підготуватися до п/р.