Анімація. Гіперпосилання. Показ слайдів

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Мета уроку:

Навчальна:

сформувати знання про особливості роботи в презентаціях, ознайомити з клавішами навігації, дати поняття про можливість використання ефектів, а також підготовку презентації до друку.

Виховна:

виховувати культуру праці, працелюбність

Розвиваюча:

розвивати технічне мислення, сприяти розвитку координації рухів, розвивати пам`ять, мислення.


                 Хід уроку

Організаційний момент

Привітання з класом. Концентрація уваги учнів та перевірка їх наявності.

Повторення раніше вивченого матеріалу

Закінчіть речення:

 • Комп'ютерні презентації використовують для ...
 • Презентація - це...
 • Комп'ютерні презентації створює програма...
 • Програма РоwerРоіnt завантажується через ...
 • Вийти з програми РоwerРоіnt можна через...
 • До слайда можна вставляти ...
 • Слайд можна редагувати ...

Повідомлення теми, мети, завдань уроку

Тема уроку (записується на дошці) Показ слайдів. Гіперпосилання. Анімація.

Вивчення нового матеріалу

Ефекти анімації

Слава вчителя. Для пожвавлення сприйняття презентаційного матеріалу іноді використовують анімаційні засоби, що при переході від поточного слайда до наступного створюють ілюзію руху як окремих елементів слайда, так і послідовності цілих слайдів. Анімацію окремих елементів слайда встановлюють у режимі слайдів, а послідовності — у режимі сортувальника слайдів. Щоб задати ефекти анімації для окремих елементів слайда, потрібно:

• виділити на слайді перший елемент, для якого застосовується анімація;

• натиснути кнопку «Эффекты анимации» на панелі інструментів форматування;

123xxx3321.png

• на панелі інструментів «Эффекты анимации» натиснути кнопку, що відповідає потрібному ефекту ;

• переглянути в зменшеному вигляді обраний ефект, натиснувши кнопку «Просмотр анимации», що знаходиться в нижній частині панелі «Эффекты анимации». Потім, при потребі, активізувати кнопку «Настройка анимации» і зробити необхідні виправлення; виділити наступний елемент слайда і повторити п.п. 2—4;

• для перегляду отриманих ефектів-у повноекранному

Дослідницька робота в групах

«Розгляд анімаційних ефектів»

Клас ділиться на три групи кожній групі пропонується дослідити по декілька анімаційних ефектів, що використовуються для переходу слайдів, виявити їхні властивості та продемонструвати учням з інших груп.

1 група – жалюзі, прямокутник, шашки.

2 група – панорама, поворот навколо центра, прорізання.

3 група – шляхи переміщення об’єкта

Звіт груп

Гіперпосилання

Використання великої кількості ефектів презентацій знижує якість сприйняття презентації. Надати презентації завершального вигляду можна за допомогою анімаційних ефектів та зміни її структури з використанням гіперпосилань. Послідовність слайдів під час демонстрації залежить. Ось чому слід передбачити засоби, що дають змогу організувати розгалужений і циклічний способи перегляду презентації. У таких випадках використовують гіперпосилання. Це адреси наступного слайда або додатка, який викликатиметься на екран. На слайді гіперпосилання можна подати підкресленим текстом, значком або кнопкою. Клацання мишею на гіперпосиланні спричиняє перехід за вказаною в ньому адресою. Таке використання гіперпосилань дає змогу лектору під час демонстрації залежно від сприйняття матеріалу аудиторією самому вирішувати, коли переходити до іншого слайда.

Для створення гіперпосилань потрібно:

- виділити текст або об'єкт, що має представляти гіперпосилання;

- у меню Вставка вибрати команду Гиперссылка;

- у діалоговому вікні «Добавление гиперссылки» у списку «Связать с» вибрати тип об'єкта, на який вказуватиме гіперпосилання, на центральній ділянці вікна задати цей об'єкт і, натиснувши на кнопку «Подсказка», ввести текст, що з'являтиметься під час демонстрації слайда, якщо встановити покажчик миші на гіперпосиланні.

22111zzz222.jpg

Перегляд презентації

Задати час промальовування слайда експериментально можна, виконавши Показ слайдов/Настройка времени У режимі показу з'явиться віконце Репетиция, у якому слід встановити потрібні значення. Для спрощення процедури можна використати такі клавіатурні скорочення:

- N - показ наступного слайда;

- Р - показ попереднього слайда;

- Н - показ прихованого слайда;

- ЕSC- припинити показ слайдів.

Ці клавіші можна застосовувати і під час презентації, за винятком варіанта, коли презентація запускається автоматично з неперервним циклом до натиснення ЕSС. Цей режим можна задати в полі Параметры показа діалогового вікна Настройка презентації , яке можна викликати, виконавши з меню Показ слайдов/Настройка презентації. Зауважимо, що після виконання вищеописаних дій під кожним слайдом з'явиться підпис із часом тривалості його промальовування. На даному етапі презентація вже готова до запуску. Запустити її можна багатьма способами. Для цього можна просто натиснути F5, виконати команди меню Показ слайдов/Начать Показ чи Вид/Показ слайдов. У варіантах показу Управляемый докладчиком (полный зкран) та Управляемын пользователем (окно) в допомогу останнім надаэться контекстне меню у лівому нижньому куті сторінки. У ньому про дубльовані команди керування показом, а також є можливість змінити курсор миші на перо, ручку чи фломастер, щоб підкреслити чи обмалювати щось в процесі коментування слайда. Якщо відбулась модифікація зображення під час презентації, при виході з режиму показу програма видасть запит на збереження змін. Іноді простіше запускати презентацію без запуску РоwегРоіnt: у контекстному меню .ррt-файла вибрати Показать. І останнє є можливість демонструвати презентації не просто без запуску РоwегРоіnt, а й за відсутності останнього серед програмного забезпечення комп'ютера. Зокрема, таке може трапитись при проведенні презентацій в іншому місті: на комп'ютерній техніці, виділеній організаторами, може не бути інстальованого даного програмного продукту. Для цього готову презентацію слід зберігати у спеціальному форматі Демонстрация РоwегРоіnt (він мас розширення .ррs), виконавши Файл/Сохранить как і в діалоговому вікні Сохранение документа у полі Тип файла вибрати Демонстрация РоwегРоіnt.

Закріплення вивченого матеріалу

Інструкція до практичної роботи.

1) Вімкнути комп’ютер.

2) Відкрити програму створення презентацій Power Point.

3) Відкрити створену вдома презентацію «Колобок».

4) Створити рух об’єкта «Колобок» за заданою траєкторією.

5) Додати анімацію до об’єктів та появи слайда

6) Зберегти файл.

7) Показати результат вчителю.

8) Закрити всі вікна

9) Вимкнути комп’ютер.

Підсумок уроку

Дайте відповідь на запитання:

1. Який принцип дії гіперссилки?

2. Яким чином можна змінити появу тексту?

3. Як Ви розумієте поняття довільного показу слайдів?

Домашнє завдання

Вивчити матеріал по темі, підготуватися до практичної роботи