Алгебра.Раціональні вирази.8 клас

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Дробовим виразом називають частку від ділення двох виразів, записану за допомогою дробової риски. Як і інші вирази, дроби бувають числові та зі змінними. Вираз, складений із чисел і змінних за допомогою дій додавання, віднімання, множення, ділення й піднесення до степеня, називається раціональним.

Ті значення змінних, для яких можна знайти відповідне значення виразу, називаються допустимими.

Два вирази, відповідні числові значення яких рівні при всіх допустимих значеннях змінних, називаються тотожно рівними, або тотожними. Раціональний вираз (англ. rational expression) — алгебраїчний вираз, який не містить радикалів.