Інформаційні процеси

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Мета:

1.Ознайомити учнів з поняттями: інформація, повідомлення, носій інформації

2.Розглянути поняття науки інформатики

3.Формувати в учнів початкові уміння класифікувати та розрізняти інформацію

Тип уроку: урок пояснення нового матеріалу


Хід уроку

Організаційний момент

Ви починаєте вивчати новий предмет - інформатика. Інформатика - це широка галузь новітніх технологій, пов'язаних з інформаційною діяльністю людини. Найвидатнішим досягненням у цій галузі було створення персональних комп'ютерів. Завдяки ним ви відкриваєте для себе не лише нові ігри та розваги, а й вікно у неосяжний світ Інтернету, у світ комп'ютерних зображень, текстів, різноманітних математичних обчислень.

Повідомлення теми уроку

Учитель з допомогою мультипроектора демонструє карту знань з теми «Інформація», пропонуючи учням ознайомитись з основними поняттями з цієї теми.

346.jpg

Вивчення нового матеріалу

Інформатика - це наука, яка вивчає структуру і властивості інформації, а також закономірності та методи подання, пошуку, зберігання, обробки та передачі інформації за допомогою комп'ютерних систем. Ключовим поняттям інформатики як науки є абстрактне поняття інформації.

Термін "інформація" походить від латинського "informatio", що означає пояснення, виклад, тлумачення. Поняття "інформація" багатозначне, належить до первісних понять інформатики. Строгого означення йому не дають, але характеризують його, перераховуючи властивості інформації.

Властвості інформації :

 • об'єктивність: інформація - відображення зовнішнього світу, а він існує незалежно від нашої свідомості, знань, думок та суджень про нього;
 • достовірність: інформація є достовірною, якщо вона відображає істиний стан справ. На основі достовірної інформації приймаються правильні рішення;
 • повнота: інформацію можна назвати повною, якщо її достатньо для розуміння ситуації та прийняття рішення.
 • актуальність: інформації - важливість, істотність для даного часу;
 • корисність: ступінь корисності інформації залежить від потреб конкретних людей і від тих задач, які за допомогою отриманої інформації можна розв'язати;
 • зрозумілість: інформація повинна бути представлена в доступному для сприйняття вигляді.

Характерні риси інформації :

 • Інформація - це нематеріальна субстанція, але передається вона за допомогою матеріальних носіїв - знаків і сигналів - або за допомогою фізичних процесів, які змінюються з перебігом часу.
 • Інформація залежить не тільки від самих знаків і сигналів, але від їх взаємного розташування.
 • Якщо з однієї точки простору інформація передається в іншу, то в початковій точці вона не зникає. Читаючи книгу, ми отримуємо інформацію, але при цьому вона залишається на папері.
 • Інформація є зрозумілою лише для того, хто здатний її розпізнати.
 • Інформація передається за допомогою повідомлень. Повідомлення можуть передаватися від людини до людини, від людини до пристрою та навпаки, а також між пристроями. Між людьми повідомлення звичайно передаються в усній чи письмовій формі, а між пристроями - за допомогою сигналів. Інформація залежить від того, як інтерпретується (трактується) повідомлення, за допомогою якого вона передається.

Види інформації

За формою подання можна виділити такі види інформації:

 • Текстова - інформація, яка міститься в усій друкованій літературі або відображається технічними пристроями у вигляді текстів.
 • Графічна - картини, малюнки, графіки, діаграми, схеми тощо.
 • Звукова інформація - усне мовлення, музичні композиції, мелодії, шумові ефекти.
 • Числова - набори числових даних.
 • Комбінована - інформація, що утворюється як комбінація об'єктів попередніх видів. Прикладом такої інформації є web-сторінки.

Учитель з допомогою мультипроектора демонструє карти знань.

If 1.JPG

За способом сприйняття виділяють такі види інформації: Sp 2.JPG

Практичне завдання

1) Побудуйте асоціативний кущ до поняття інформація, використовуючи для цього радіальну діаграму: Sp 3.JPG

2) Виділіть суттєві та несуттєві ознаки поняття інформація та занесіть їх до таблиці:

Sp 4.JPG

Всі види роботи з інформацією називаються інформаційними процесами

Інформаційні процеси - це процеси пошуку та накопичення, опрацювання та використання, представлення, зберігання та захисту інформації.

Sp 5.JPG

Передача інформації на відстань зазвичай здійснюється за класичною схемою Шенона. Її використовують і сучасні засоби. А виглядає вона так (роздруковуємо кожному учневі схему передачі інформації):

Sp 6.JPG

Якщо забрати перетворення інформації на шляху від джерела до адресата, то можна обійтися і без передавача та приймача, котрі іноді називають кодером і декодером. Передаються повідомлення зазвичай за допомогою мови. Можна і по іншому. Зберігання інформації має на увазі фіксування відомостей за допомогою матеріальних носіїв. Такі носії називають носіями інформації.

Носій інформації — це фізичне середовище в котрому певним чином зафіксована інформація.

Учитель з допомогою мультипроектора демонструє учням карту знань "Носії інформації"

Носії інформації можна поділити на:

 • довготривалі (папір, диски, аудіо або відео касети);
 • недовготривалі (звукові та електромагнітні хвилі, мова, телефон, радіо).

Sp 7.JPG

Практичне завдання

Чи існують вічні носії інформації? Чому? Ранжуйте носії за ступенем тривалості зберігання на них повідомлень. Для цього:

1. Складіть асоціативний кущ поняття носій повідомлення:

Sp 8.JPG

2. Виділіть довгоіснуючі та недовгоіснуючі носії:

Sp 9.JPG

Підсумок уроку

1) Назвіть основні характерні риси інформації?

2) Які є види інформації?

3) Що називають носієм інформації?

4) Наведіть приклади повідомлень із зазначенням носіїв. Якого типу може бути цей носій?

Домашнє завдання

1) Опрацювати матеріал з підручника: Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г. Інформатика: експерим. підручник для 10 кл. с.6-16;

2) Створити карту знань "Інформація"