Інтегрований урок з математики та інформатики на тему: „Множення натуральних чисел”

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Мета:

Математика: Узагальнити та систематизувати знання учнів про зміст дії множення натуральних чисел; повторити властивості множення на 0 та 1; повторити та закріпити назви компонентів множення; формувати уміння та навички множити письмово багатоцифрові натуральні числа (множення „в стовпчик”)

Інформатика: Формувати знання учнів про призначення програми „Калькулятор”; уміння і навички виконувати обчислення за допомогою комп’ютера. Розвивати інтерес до вивчення математики та інформатики, уважність, уміння працювати в парі з іншим учнем; розкривати учням міжпредметні зв’язки.

Тип уроку: комбінований.

Вид уроку: інтегрований урок математики з інформатикою.

Обладнання: Роздатковий матеріал – завдання для самостійного виконання, пам’ятки для учнів

Підготовка до уроку: заготовити записи для усного виконання дій (пункт IV)


Хід уроку

Організація класу

Мотивація

Учням пропонується розв’язати задачу: Четверо друзів поїхали в ліс по гриби. Кожен з них назбирав по 2 корзини грибів. Скільки всього корзин з грибами назбирали друзі?

Учні розв’язують усно запропоновану задачу. Далі слідує бесіда з учнями у формі „Запитання – відповідь”:

Виконання яких дій над натуральними числами ми вже повторили? (додавання і віднімання)

За допомогою якої математичної дії ви знайшли відповідь до запропонованої задачі?

Учням пропонується самим сформулювати тему уроку та визначити завдання, які необхідно буде виконати в ході уроку. Слід зазначити, що дії ми виконуємо над натуральними числами.

Повідомлення теми і мети уроку

Вчитель математики узагальнює сказане учнями.


Актуалізація опорних знань

Виконати усно дії (використовуючи записи на дошці):


1) 6 + 5 =; 10 + 17 =; 101 + 3 = 2) 5 + 5 + 5 + 5 = ? Скількома способами можна знайти значення цього виразу?

Узагальнення та систематизація знань учнів

1. Означення добутку числа a на число b, яке не дорівнює 1 (наголосити, що не можна розглядати суму, яка складається з одного доданка, тобто b * 1)

2. Назви компонентів множення

3. Виконання обчислень усно, формулювання властивості: 1 * 5 = ; 1 * a = ; 5 * 1 = ; a * 1 = .

4. Виконання обчислень усно, формулювання властивості: 0 * 8 = ; 0 * a = ; 8 * 0 = ; a * 0 = ; 0 * 0 = .


Формування умінь та навичок учнів

1. Учні пригадують, як виконується множення „в стовпчик” багатоцифрових чисел на двоцифрові. Робота біля дошки. Виконати №397(1, 2, 3) з підручника.

2. Учитель пояснює, як виконується множення „в стовпчик” багатоцифрових чисел. Виконати №397(4-9) з підручника.


Зауваження По можливості розмістити записи на дошці так, щоб виконані приклади 6-9 з цього номера залишилися записаними на дошці. Діти, які працюють біля дошки, не коментують одержані відповіді.

Слово вчителя математики Діти, тільки що ми з вами виконали письмово множення натуральних чисел. Одні з вас працювали біля дошки, інші – самостійно на місцях. Тепер ми можемо звірити одержані відповіді, перевірити один одного. Але поки що цього робити не будемо. А як ще можна перевірити правильність виконаних нами обчислень? За допомогою яких технічних засобів? (калькулятор, комп’ютер). А чи хотіли б ви зараз перевірити одержані результати за допомогою комп’ютера? Як називається предмет, на якому ви вчитесь працювати з комп’ютером? („Вступ до інформатики”)


Фрагмент уроку інформатики

1. Вчителем інформатики формулюється тема та мета цієї частини уроку. Наголошується, що одержані знання учні зможуть використати для того, щоб виконати поставлене вчителем математики завдання, а саме перевірити правильність виконання письмового множення. Роздається „Пам’ятка для учнів” (Додаток 1)


2. Вивчення нового матеріалу:

-Призначення програми „Калькулятор”;

-Запуск програми на виконання;

-Знайомство з робочим вікном програми;

-Правила виконання найпростіших обчислень за допомогою „Калькулятора”.

3. Формування умінь та навичок учнів

-Виконання вправ на обчислення значень виразів: 24 / 4 – 5; (31 – 3) / 14; 46 + 24 – 67; 23 * 2 – 40.

-Виконання вправ самостійно. Використовується роздатковий матеріал. Завдання підібрані так, що відповіді в кожному завданні дорівнюють номеру варіанта (Додаток 2). -Пропонується учням виконати поставлене вчителем математики завдання, тобто перевірити правильність виконання письмового множення (для цього знадобляться записи, залишені на дошці)

4. Короткий підсумок

Розв’язування вправ

1. Вчитель математики обговорює з учнями результати перевірки виконаних завдань. Повторюється порядок виконання дій І та ІІ ступеня.

2. Робота з підручником. Виконати №399 (І стовпчик).


Підсумок уроку. Рефлексія

Повторити про зміст дії множення натуральних чисел; властивості множення на 0 та 1; назви компонентів множення; правило виконання множення „в стовпчик” багатоцифрових натуральних чисел.

Домашнє завдання

Математика: Вивчити матеріал пункту 15 підручника, виконати №398, №399 (ІІ стовпчик).

Інформатика: Вивчити матеріал, записаний в „Пам’ятці для учнів”


Література

1. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Математика: Підручник для 5-го класу. – Х.: Гімназія, 2005


Додаток 1

Пам’ятка для учнів:


Запуск програми "Калькулятор"

„Пуск” – „Програми” – „Стандартні” – „Калькулятор”


Додаток 2

Варіант 1

1. 4 * 8 – 31 =

2. (31 – 21) / 10 =

3. 12 + 2 – 13 =


Варіант 2

1. 20 * 3 – 58 =

2. 23 + 65 – 86 =

3. 50 / 2 – 23 =


Варіант 3

1. 45 / 5 – 6 =

2. (35 + 40) / 25 =

3. (96 – 27) / 23 =


Варіант 4

1. 24 * 3 – 68 =

2. (20 + 32) / 13 =

3. 64 / 4 – 12 =


Варіант 5

1. 25 * 3 – 70 =

2. 55 / 5 – 6 =

3. 45 + 35 – 75 =


Варіант 6

1. 78 / 6 – 7 =

2. 24 * 3 – 66 =

3. (15 + 21) / 6 =