"Я мрію все про кішок знати і своїм друзям розказати"

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Автор проекту

Дерев'яна Надія Ігорівна

Назва проекту

"Я хочу все про кішок знати і своїм друзям розказати"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: Природознавство

Другорядні: мова, література, мистецтво

Вік учнів, клас

3 клас, 9 - 10 років

Стислий опис проекту

Проект призначений для учнів 3 класу.Дітям потрібно дізнатися про їх давнє походження котів, звички, породи, спосіб життя, з’ясувати, що кішки живуть не тільки в наших домівках, але й багато їх мешкає в дикій природі. Дізнатися, чим корисні домашні улюбленці, чи відповідальні ми за своїх домашніх улюбленців. Відвідати бібліотеку, ознайомитись з цікавими легендами, матеріалами та фактами про котів, з’ясувати про їх унікальні можливості, виготовити публікації, презентації. Організувати фотовиставку з екскурсії до бібліотеки та виставку з домашніми улюбленцями, випустити стіннівки в програмі Publisher.

Питання проекту

Ключове питання

Чи відповідальні ми за тих кого приручили??

Тематичні питання

1. Чи знаємо ми все про кішок?

Змістові питання

1.Які кішки оселилися в наших оселях першими? 2.Які є породи кішок? 3.Яку користь вони нам приносять? 4.Термін життя домашньої кішки? 5.Яка поведінка у котів?


План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення проекту

План реалізації проекту

Навчальні цілі

В ході проекту учні дізнаються про кішок, їх роль в природі та для людей, в учнів вдосконалюватимуться навички порівнянь . Вони продовжать формування навичок роботи в бібліотеці, почнуть разом з батьками виробляти навички роботи в Інтернеті. Ефективно шукати тексти та малюнки.

Вони навчатимуться відбирати відповідні до теми малюнки для ілюстрацій. При створенні презентації в учнів формуються вміння виступати перед аудиторією, вміння коротко сформулювати свою думку, використовувати різні мультимедійні засоби, вміння відбирати найяскравіші переконливі факти для аргументації думок. При створенні публікації в учнів формується вміння аргументовано доводити свою думку, використовуючи повні речення, вміння ілюструвати ідеї, комбінуючи текст і зображення. При створенні Веб-сторінки в дітей формуються дизайнерські уміння, діти вчаться комп’ютерній термінології. Також діти озвиватимуть навички роботи в групі. Створюючи публікації в Microsoft Publisher, школярі, набувають вмінь агрументовано доводити власну думку, використовуючи повні речення, розраховані на читання однією людиною, посилаючись при цьому на думки інших, правильно використовувати цитування та посилання на друковані та Інтернет-видання, ілюструвати ідеї, думки, дослідження, висновки.При складанні діаграм учні, вчаться порівнювати, аналізувати, співставляти цифри, події, факти, та інші дані, добирають та аргументують свій вибір відповідного типу діаграми.

Діяльність вчителя

Вчитель формулює тему проекту, навчальні та змістові питання. Представляє презентацію та відео ідеї проекту чи публікацію, яка покаже переваги методу проектів. Розробляє критерії оцінювання діяльності учнів. Робить підбір необхідних матеріалів з підручників та Інтернет ресурсів. Перевіряє наявність необхідного апаратного забезпечення для реалізації проекту. Передбачає виділення додаткового часу на вивчення питання проекту учнями в мережі Інтернет, книгах (підручниках, посібниках). Також вчитель контролює роботи учнів, коригує їх презентації, публікації протягом проекту при необхідності. Вчитель розподіляє учнів на групи, за інтересами до пропонованої тематики дослідження. Вчитель ставить перед кожною групою завдання, вимоги до оформлення своїх досліджень, вимоги до виступів. У разі необхідності вчитель протягом проекту консультує учнів і спрямовує їх діяльність в потрібне русло. Вчитель збирає роботи учнів, проводить захист проекту, вказує шляхи подальшого поглиблення знань з даної теми, оцінює роботи і повідомляє результати оцінювання.

Презентація вчителя

Брошура вчителя

Блог вчителя

Ментальна карта

Фасилітація

Діаграми


Діяльність учнів

Учні знайомляться з темою проекту , обговорюють з учителем ключове, тематичні та змістові питання. Об’єднуються в групи та виконують спільно завдання. Для цього вони вивчають необхідний теоретичний матеріал, читають цікаві статті, проводять дослідницьку роботу. Заповнюють таблиці на початковому та заключному етапах проекту. Отримують критерії оцінювання від вчителя їхньої кінцевої роботи. На підставі отриманих результатів роблять відповідні висновки і оформляють роботу у вигляді презентації, публікації . На захисті проекту представляють результати роботи всіх груп.

публікація учня

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні знайомляться із стартовою презентацією та відео презентацією вчителя, обговорюють ключове, тематичні та змістові питання. На початку роботи над проектом, вчитель визначає початкові знання учнів щодо теми. Під час роботи над проектом учитель контролює виконання учнями їх домашніх робіт, консультує та коригує зроблену роботу. Учні досліджують вплив науки в різних областях дослідження науки. Протягом етапу дослідження учні заповнюють таблицю ЗХМД. Також на початку проекту учні одержують форми оформлення та оцінки презентації, публікації, стін-газет, а також критерії виступу (представлення, захисту) досліджень своєї групи Ці критерії допоможуть учням досягнути хороших результатів роботи. В кінці проекту учитель за даними формами виставить учням оцінки за їхню участь у проекті. Учні здійснюють рефлексію, заповнюють форму самооцінки проекту. Вчитель враховуватиме креативність, цікавість дослідженої інформації учнями, активність на всіх етапах роботи над проектом.

Форма оцінки учнівської презентації

Форма оцінки учнівської публікації

оцінки учнівського web-сайту


Корисні ресурси

[1]

Інші документи

Дозволи батьків на використання ресурсів Інтернету

Посилання на використані ресурси Інтернету


Форма для опитування

планування роботи


Категория:Интел Intel. Навчання для майбутнього. Версія 10.1